KORT BINNENLANDS NIEUWS

Omkopen gewoonste zaak van de ondernemerswereld

Bouwbedrijf Ballast heeft rond de eeuwisseling 500 mln dollar steekpenningen gegeven aan leden van de Saoedische koninklijke familie, zo meldt omroep Human op basis van een ingezien onderzoek door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod). De toenmalige koning Fahd en kroonprins Abdullah zouden bij de ontvangers hebben behoord. Ze kregen bij Ballast de schuilnamen 'Bassie' en 'Adriaan'. Fahd regeerde tot 2005 en zijn zoon overleed in 2015. Vooral een neef van de koning streek echter geld op van de Nederlandse aannemer, zo zou uit het onderzoek zijn gebleken. (Bron: FD, 28-02-2017)

Generatiepact, geen valse tegenstelling veroorzaken

De vakbonden zetten bij de cao-besprekingen in de kleinmetaal zwaar in op een generatiepact. Zij pleiten voor maatregelen waardoor oudere werknemers minder gaan werken en er meer ruimte ontstaat voor de instroom van jongeren. De cao-onderhandelingen in de Metaal en Techniek zijn woensdag begonnen. Onder de klein-metaal-cao vallen circa 300.000 werknemers. Door senioren de optie te geven minder te werken onder gunstige voorwaarden, kunnen zij langer vitaal doorwerken, stelt CNV Vakmensen. Zo ontstaat ruimte voor instroom van jongeren. Volgens FNV Metaal is het generatiepact één oplossing voor twee problemen: ouderen minder laten werken en jongeren aan werk helpen. (Bron: FD, 03-03-2017)

Langer werken is verhoogde uitbuitingsgraad

Werknemers van 45 tot 65 jaar zijn meestal niet gemotiveerd om te werken tot de huidige AOW-leeftijd van 65 jaar en 9 maanden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat werknemers met een goede gezondheid willen werken tot 64,5 jaar. Voor minder gezonde werknemers ligt dit een halfjaar lager. Onder de bevraagde werknemers geeft bijna een kwart aan een minder goede gezondheid te hebben. Terwijl gezonde werknemers verwachten in staat te zijn om te werken tot hun 65ste, komt dit voor minder gezonde werknemers 2,5 jaar lager uit. De oudere werknemers gaven verschillende voorwaarden om langer doorwerken mogelijk te maken. (Bron: FD, 10-02-2017)

Naar arbeidersklasse luisteren a.u.b.

Uit kiezersonderzoek van de FNV blijkt dat een meerderheid van de werkenden pleit voor meer investeringen in werkgelegenheid, een flexibele AOW en het intact blijven van het ontslagrecht. Vakbond FNV roept naar aanleiding hiervan politici op gehoor te geven aan de wensen van de Nederlandse werkenden. Het onderzoek, uitgevoerd door Kantar Public, peilde de mening van ruim duizend werknemers. Hieruit blijkt dat 79% voor een flexibele AOW is. 76% wil dat het ontslagrecht onveranderd blijft en 55% wil meer investeringen in werk. 'Het is belangrijk dat de politiek luistert naar de stem van werkend Nederland', zegt Han Busker, kandidaat-voorzitter van de FNV. (Bron: FD, 28-02-2017)

Juridische hulp niet afbouwen zoals VVD wil

Het voorstel van de VVD om de Nederlandse rechter de mogelijkheid te ontnemen wetten en besluiten van de overheid te toetsen aan internationale verdragen en de mensenrechten is 'een zorgelijke ontwikkeling'. Dat zegt Maarten Feteris, de president van de Hoge Raad, in een zeldzaam interview, met het FD. Volgens Feteris leidt het VVD-plan tot aantasting van de bescherming van minderheden tegen meerderheden. (Bron: FD, 07-03-2017)

Klachten van burgers worden slecht behandeld

Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. Dat meldt de Nationale Ombudsman. Hij ontving er ruim 3.100 klachten over sinds gemeenten deze zorg per 2015 van het rijk overnamen. Volgens de Ombudsman weten burgers niet waar ze moeten aankloppen met hun probleem, schuiven instanties moeilijke gevallen op elkaar af en zijn de regels te ingewikkeld. Ook blijven vragen onbeantwoord, wordt privacy geschonden, klopt verstrekte informatie niet en laat de bejegening te wensen over. Hij gaat met zijn bevindingen in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken. (Bron: NRC, 02-03-2017)

Banengroei komt niet van vast werk!

In het vierde kwartaal van 2016 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 3,4% meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dat is de grootste stijging in 2016. (Bron: FD, 01-03-2017)

Nog meer vaste banen afgebroken

PostNL schrapt nog eens 2.000 banen. Het postbedrijf smeert de maatregel uit over vier jaar en denkt dat gedwongen ontslagen niet nodig zullen zijn.

PostNL was vorig jaar nog goed voor bijna 24.000 voltijdsbanen. Die werden vervuld door 46.500 personeelsleden. Bestuursvoorzitter Hema Verhagen van PostNL sprak de verwachting uit dat er door natuurlijk verloop en herplaatsingen binnen het postbedrijf weinig tot geen gedwongen ontslagen nodig zullen zijn. Bovendien komen er tot en met 2020 in de pakkettendivisie juist 1.600 banen bij. Daar kan een deel van de mensen naartoe die bij de sectie van de brievenbezorgers moeten verdwijnen. (Bron: AD, 28-02-2017)

Gebrekkig toezicht op werken met gevaarlijke stoffen

Het toezicht op de circa 400 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is nog steeds complex georganiseerd en te versnipperd. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over getroffen en aanbevolen maatregelen na ernstige incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Wegens lekkages en uitstoot van gevaarlijke stoffen in 2011 en 2012 werd dat bedrijf destijds stilgelegd. Odfjell heeft de onveilige praktijk aangepakt, maar elders in de sector zijn OVV-aanbevelingen onvoldoende omarmd en schiet de veiligheid volgens de raad tekort. (Bron: NRC, 02-03-2017)

Nederland maakt geen werk van duurzame energie

Nederland is het enige EU-land dat niet op de goede weg zit met het gebruik van duurzame energie. Dit blijkt uit een nieuwe energierapportage die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. De Commissie is tevreden over de vooruitgang die de EU aan het groene front boekt. In 2014 kwam 16% van de totale energieconsumptie uit duurzame energiebronnen. Europa zal daarom zijn doelstelling van 20% in 2020 halen. Nederland bungelt echter onderaan met een aandeel van 5,5% in 2014.(Bron: FD, 02-02-2017)

Regeringsmaatregelen laten steeds meer mensen in de kou staan

Het aantal incidenten met verwarde mensen is vorig jaar fors gestegen. Dat blijkt uit politiecijfers. Waar ze in 2015 nog 66.000 incidenten registreerden, was dat vorig jaar bijna 75.000, 14 procent meer. Bovendien worden de incidenten volgens de politie ernstiger. Bij de voorvallen kunnen mensen met een psychische stoornis betrokken zijn, maar ook demente ouderen of verslaafden. (Bron: NRC, 21-02-2017)

Volksmisleiding en vriendjespolitiek

De Tweede Kamer heeft alsnog voor het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne gestemd. Zoals verwacht steunde een meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks de ratificatie van het akkoord ondanks de nee-stem bij het raadgevend referendum op 6 april vorig jaar. Waarschijnlijk zal de kwestie pas na de verkiezingen van 15 maart worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. Het Oekraïne-verdrag bracht het kabinet in de problemen nadat 61% van de kiezers tegen had gestemd bij de volksraadpleging. (Bron: FD, 24-02-2017)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019