KLASSIEK EN ACTUEEL

"De naamsverandering: Bond der Rechtvaardigen in Bond der Communisten werd aangenomen, omdat in de eerste plaats de oude naam als gevolg van het infame verraad van Mentel aan de regeringen bekend was geworden en alleen daardoor al een verandering raadzaam werd. In de tweede plaats en in hoofdzaak omdat de oude naam was aangenomen bij een speciale gelegenheid met het oog op speciale gebeurtenissen, die met het tegenwoordige doel van de bond niet het geringste meer van doen hebben. Deze naam is dus niet langer in overeenstemming met de tijd en geeft allerminst uitdrukking aan datgene, dat wij willen. Hoevelen zijn er niet, die gerechtigheid willen, d.w.z. dat wat zij gerechtigheid noemen, zonder dat ze daarom communisten behoeven te zijn. Wij echter onderscheiden ons niet doordat wij gerechtigheid in het algemeen willen, wat iedereen van zichzelf kan beweren, maar doordat wij de bestaande maatschappelijke ordening en de private eigendom aanvallen doordat wij de goederengemeenschap willen, doordat wij communisten zijn. Er is daarom voor onze bond slechts één passende naam, de naam die dat uitdrukt wat wij werkelijk zijn, en deze naam hebben wij gekozen...(...)"

Uit: De beginselen van het communisme, Friedrich Engels (fragment Rondschrijven van het Eerste Congres van de Bond der Communisten, 9 juni 1847).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019