KORT BINNENLANDS NIEUWS

Uitzendkrachten gedupeerd door flexibilisering

Vakbond FNV zet bij de start van de onderhandelingen donderdag over een nieuwe cao voor de uitzendbranche in op meer zekerheid en een eerlijk loon voor uitzendkrachten. Onder de cao vallen circa 770.000 uitzendkrachten. Volgens Erik Pentenga van FNV Flex trekken de uitzendkrachten nu aan het kortste eind. Dit valt terug te zien in het loon, de duur van het werk, maar ook scholing en sociale zekerheid. Volgens hem zijn de rechten en plichten voor uitzendkrachten eenzijdig verdeeld. Pentenga wijst naar de opdrachtgevers en uitzendwerkgevers als de veroorzakers van 'doorgeschoten' flexibilisering. 'Wij willen een cao afspreken die uitzendkrachten meer zekerheid over loon en werk biedt.' (Bron: FD, 10-03-2017)

Alleen actie helpt

Circa 230 werknemers van het Amerikaanse concern Owens-Illinois in Schiedam krijgen toch financiële compensatie voor het verlies van hun baan bij de glasfabriek. De vakbonden CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie hebben maandag naar eigen zeggen een 'goed' sociaal plan afgesloten met de directie van het bedrijf. Werknemers van de fabriek hadden een week gestaakt om hun eisen kracht bij te zetten. Glasproducent Owens-Illinois (O-I Manufacturing) kondigde eind januari aan de vestiging in Schiedam op te doeken. Als reden noemde de directie overcapaciteit in de markt, relatief hoge productiekosten in Nederland, en verouderde ovens. De vakbonden vonden echter dat de noodzaak van sluiting niet was aangetoond, maar hebben zich neergelegd bij de situatie. De bonden kregen voor elkaar dat de 230 medewerkers een budget voor outplacement van gemiddeld 4000 euro per persoon ontvangen en een ontslagvergoeding ter hoogte van 2,3 keer de reguliere transitievergoeding. (Bron: FD, 22-03-2017)

Vrachtwagenchauffeurs gaan in actie

Chauffeurs hebben een eindbod van werkgeversorganisaties TLN en VTT voor een nieuwe cao afgewezen. Ongeveer 700 leden van vakbonden FNV en CNV besloten zaterdag op een bijeenkomst in Utrecht dat ze als gevolg daarvan actie gaan voeren. Met het eindbod gaan de 140.000 vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers die vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer er minimaal 10 procent in loon op vooruit de komende drie jaar. Maar er zitten volgens FNV-bestuurder Egon Groen 'adders onder het gras'. Vooral voor de chauffeurs die voorheen vielen onder de zogeheten KNV-cao is het eindbod nadelig. Voor deze groep van zeker 8000 werknemers was er een aparte cao, maar daar wilden werkgevers van af. Nu zullen ze vallen onder de grotere cao van TLN en VTT en dat heeft volgens de bonden nadelige gevolgen. Overuren zullen volgens Groen bijvoorbeeld niet tegen 130 procent van het loon worden vergoed, maar tegen 115 procent. 'Daar komt dan wel een chauffeurstoeslag voor in de plaats, maar als je veel overuren werkt, ga je er minder op vooruit', zegt Groen. Ook willen de bonden meer zeggenschap over de werktijden en een nachttoeslag van 20 procent voor gewerkte uren tussen 19.00 uur en 06.00 uur. In het eindbod staat nu een toeslag voor gewerkte uren vanaf 22.00 uur. (Bron: FD, 03-04-2017)

FNV Havens eist sociaal fonds

FNV Havens wil dat er een breed kolenfonds komt, waar iedereen die straks zijn baan verliest als gevolg van sluiting van kolencentrales in Nederland een beroep op kan doen. Als er geen toezeggingen komen, dreigen de havenwerkers de aanvoer van kolen naar de centrales stil te leggen. Cees Bos, bestuurder van FNV Havens: 'Maandag en dinsdag bezoeken we alle kolenoverslagbedrijven in de Amsterdamse en Rotterdamse haven om met de havenwerkers de stand van zaken door te nemen en te inventariseren wie er actiebereid is.' Volgens de bond betekent sluiting van de kolencentrales een verlies van bijna 2800 banen. De FNV bepleit dat de overheid een bedrag tot 800 mln. euro vrijmaakt voor de compensatie van het verdwijnen van de werkgelegenheid. De vakbond zet zich al langer in voor een kolenfonds zoals het vroegere mijnwerkersfonds. Bos: "Dus een breed sociaal fonds voor de héle kolenketen. Waar de mensen in de kolencentrales, maar ook de mensen in op- en overslag en het vervoer van kolen een beroep op kunnen doen." Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in 2016 bleek dat 2200 banen bij de traditionele kolencentrales zouden worden geraakt bij een algeheel stoppen met kolen. Daarnaast raakt het ook 600 banen elders. De eerste kolencentrale die wellicht gaat sluiten, is de Hemwegcentrale in Amsterdam. (Bron: FD, 03-04-2017)

Nauwelijks toegang tot de arbeidsmarkt

De eisen aan werknemers worden complexer, waardoor langdurig werklozen en andere mensen met 'een zwakke arbeidsmarktpositie' buiten de boot dreigen te vallen. Daarvoor waarschuwt het UWV in zijn Arbeidsmarktanalyse 2017. Volgens de instantie is, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt, sprake van 'baanpolarisatie'. Tot de groepen die aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen, behoren volgens het UWV ook laagopgeleiden, mensen met een arbeidsbeperking en niet-westerse immigranten. 'Het zijn de groepen waarvan de arbeidsmarktpositie in de crisis is verslechterd, maar die ook erna het risico lopen langdurig met inkomens- en werkonzekerheid te kampen.' (Bron: FD, 06-04-2017)

Dagje uit wordt schrikbarend duur

Met het mooie weer lonkt een uitje naar een pretpark. Bezoekers moeten wel flink de portemonnee trekken. De standaardticketprijs van een buitenlands attractiepark is dit seizoen aan de kassa met 4,5 procent gestegen tot gemiddeld 48,84 euro. Daarmee loopt het verschil met Nederlandse pretparken verder op, waar de kassaprijs van een ticket met 2,5 procent toenam tot 26,50 euro. Dat blijkt uit de prijzen voor het aankomende pretparkseizoen.

Het grootste attractiepark van Nederland, De Efteling, verhoogde de prijs met 1 euro tot 37,50 euro per volwassene. (Bron: FD, 04-04-2017)

Graaiend door het leven 1

De topbestuurders van de grootste Nederlandse beursfondsen hebben veel meer aandelen in het eigen concern in handen dan vorig jaar. Ze ontvingen in 2016 aandelen uit een bonusprogramma. Daardoor steeg de waarde van hun aandelenpakket gemiddeld tot 6,2 mln euro, ruim de helft meer dan een jaar eerder. (Bron: FD, 17-03-2017)

Armoede onder werkenden neemt gestaag toe

Zes op de tien kinderen die in armoede opgroeien, hebben ouders die gewoon werken. Deze gezinnen komen financieel moeilijk rond, maar profiteren vaak niet van toeslagen en jeugdvoorzieningen, zoals voor sport en cultuur. ( Bron: AD, 23-03-2017)

Graaiend door het leven 2

Shell-topman Ben van Beurden heeft afgelopen jaar dankzij langetermijnbonussen flink meer verdiend dan in 2015. Zijn totale beloning steeg met 61 procent tot bijna 8,3 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag van het concern. (Bron: 09-03-2017)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019