Strijdbare FNV harder nodig dan ooit tegen werkgevers en politiek

Maak 1 mei vrij!

i-003-007.jpg
De kop van de FNV-mars op 1 mei door Amsterdam. (Foto: FNV)

Sociaaleconomische redactie

De FNV demonstreerde op 1 mei, de internationale 'Dag van de Arbeid', in Amsterdam om met kracht op te komen voor de noodzakelijke strijd voor echte banen en meer koopkracht. NCPN en CJB waren nadrukkelijk aanwezig. Dat is harder nodig dan ooit nu er een kabinet in de maak is dat de belangen van werkenden niet voorop heeft staan en werkgevers eerdere afspraken niet of met moeite nakomen. Ruim 5000 mensen namen deel aan de demonstratie waarvoor nog steeds geen vrijaf wordt gegeven door regering en werkgevers. Het koppel 'Echt Werk en Koopkracht' moet met alle kracht verdedigd worden. Maak 1 mei een vrije dag!

Ruim 5000 demonstranten, merendeels FNV-leden, liepen van het Jonas Daniël Meijerplein bij de Dokwerker, naar het Museumplein, waar een manifestatie plaatsvond. De FNV kan trots zijn op haar successen maar die komen alleen door strijd en eenheid. Daarvoor moet dagelijks hard worden gestreden. In de metaal en bij gemeenten werden duizenden echte banen voor jongeren gecreëerd, waardoor ouderen gezond hun pensioen kunnen halen. Dat levert kwaliteit van werk en leven op. In sectoren als schoonmaak en transport zijn door strijd goede loonsverhogingen (koopkracht!) bereikt. De FNV waarschuwt de werkgevers: kom je afspraken na, want anders vind je ons lijnrecht tegenover je. En tegen het kabinet in wording: mensen hebben zekerheid van werk nodig en ontslagbescherming, breek dat niet af!

Nederlandse werknemers hebben in stijgende mate een flexibel arbeidscontract. Vorig jaar had gemiddeld 21 procent van de werknemers geen vast contract. In 2000 was dat 14 procent en tien jaar daarvoor nog geen acht procent. Deze tendens moet worden stopgezet en omgebogen!

De staatskassen zijn goed gevuld en bedrijven maken flinke winsten, maar toch willen werkgevers makkelijk en goedkoop mensen kunnen ontslaan. Honderdduizenden werknemers met oproepcontracten zijn elke maand weer onzeker over hun inkomen; velen verdienen niet genoeg om hun gezin te kunnen onderhouden, waardoor 400.000 kinderen onder de armoedegrens leven.

Op de manifestatie lieten distributiewerkers van Jumbo en AH, mensen van Sociale Werkplaatsen, werknemers uit metaal en bouw, jongeren en ouderen zien wat zij willen: een echte baan en meer koopkracht. Vrouwen strijden vandaag zij-aan-zij met mannen voor gelijk loon voor gelijk werk.

De nieuwe voorzitter van de FNV, Han Busker: "De race naar beneden moet stoppen, zodat collega's geen concurrenten meer zijn. Onzeker werk moet echt duurder worden dan vast werk. En we willen minder marktwerking en betere regels. We laten vandaag met elkaar zien dat werkend Nederland behoefte heeft aan meer zekerheid en een beter inkomen. De FNV is harder dan ooit nodig als tegenwicht voor werkgevers en politiek!"

Wat wil de FNV nog meer?

De FNV wil dat werkgevers weer investeren in echte banen en daarmee in mensen. De winsten gaan nu te vaak en teveel naar de aandeelhouders. De politiek wil dat werknemers nog langer doorwerken al moeten ze op hun tandvlees de eindstreep halen. De FNV wil dat de pensioenleeftijd minder snel stijgt en dat een flexibele AOW mogelijk wordt, zodat met name mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen. Een nieuw kabinet moet investeren in arbeidsvoorwaarden van mensen in bijvoorbeeld de zorg, politie en onderwijs en zorgen voor zekerheid in arbeid en inkomen.

Daarvoor is strijd nodig. Zonder strijd geen successen.

Alleen strijd loont

Daaraan valt nog wel wat te verbeteren, want werknemers staakten in 2016 veel minder vaak en minder lang. Tijdens de 25 stakingen in 2016 ging het om 19.000 werkdagen; in 2015 was dat 60 procent meer. Bij de stakingen in 2016 waren 11.000 werknemers betrokken tegen 31.000 een jaar eerder. Bovendien nam het aantal werkonderbrekingen van vijf dagen en meer af: van 25 naar 18. In de sectoren vervoer en industrie legden in 2016 de werknemers het meest het werk neer. Daar werd ook het grootste succes bereikt. Goede voorbeelden die vragen om opvolging. Alleen strijd loont!


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019