Nooit meer fascisme, nooit meer oorlog!

i-001-005.jpg
Deel van de demonstratieve stoet die de FNV organiseerde op 1 mei jl. in Amsterdam. Vijfduizend werkers vierden de Dag van de Arbeid op strijdbare wijze. De verworvenheden van meer dan anderhalve eeuw klassenbewuste vakbondsstrijd moeten worden verdedigd en de strijd opgevoerd: Voor echte banen, koopkracht en solidariteit. Maak 1 mei vrij! (Foto: Manifest/MS)

Wil van der Klift

In Manifest 4/2017 schreven we over de hechte samenwerking tussen het Duitse en Nederlandse leger, die beweren gewapenderhand de vrede te kunnen bewaren. Het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse NAVO-korps bevindt zich in het Duitse Münster vlak over de grens bij Enschede. Wie op de site van dat korps kijkt ziet een ware propagandafilm voor oorlogsmateriaal. De samenwerking wordt bejubeld door de Nederlandse oorlogsminister Hennis Plasschaert, uit de beruchte VVD-stal van rechtse ritselaars, nu nog onder voorzitterschap van de financiële schuinsmarcheerder Henry Keizer.

De hechte militaire samenwerking vindt plaats op het moment dat er weer een stap wordt gezet in de pogingen om 4 en 5 mei los te weken van de Duitse fascistische bezetting van ons land door er de zogenaamde slachtoffers van tal van andere oorlogen - meestal bezettingen van andere landen onder het mom van vredesmissies, waaraan ook Nederlandse troepen deelnamen - aan vast te plakken of zelfs op te roepen ook oog te hebben voor de Duitse militaire slachtoffers.

Maar slachtoffers zijn er al genoeg: joden, roma en veel anderen die in het verzet of bij toeval door oorlogshandelingen omkwamen. Vooral ook duizenden communisten die hun leven lieten in de dappere strijd tegen de nazi-onderdrukkers. De bevrijding van deze fascistische overvallers is wat op 5 mei zou moeten worden gevierd. Niets anders. Nederland werd bevrijd door de geallieerde legers. De geweldige oorlogsinspanningen en oorlogsverliezen van het Sovjet-leger waren daarbij van doorslaggevend belang. Het lijkt er vaak op dat deze 'bondgenoot' stelselmatig wordt vergeten.

Des te erger is de liefdesverklaring van Hennis Plasschaert aan het Duitse leger nu - volgens de NRC op 3 mei - blijkt dat een aanzienlijk deel van dat leger openlijk en stiekem sympathiseert met het Duitse fascisme. Er bestaat een extreem-rechts terreurnetwerk binnen het Duitse leger, waarvan de omvang nog niet duidelijk is. De Duitse oorlogsminister Von der Leyen zag de kwestie niet als een enkel ongelukkig geval, zoals meestal gebeurt met schandalen, maar erkende dat het deel van een breder probleem was. In het Duitse leger heerst een verkeerde instelling ('Haltungsproblem'), aldus de verantwoordelijke minister, en op verschillende niveaus kampt men met zwakke leiding en "een verkeerd begrepen saamhorigheidsgevoel."

Dat het leger een breder probleem heeft is al jaren duidelijk. Verschillende kazernes zijn in opspraak gekomen door vernederende ontgroeningsrituelen en systematische seksuele intimidatie, waartegen door de leidinggevenden niet daadkrachtig werd opgetreden. Begin vorige maand werd bekend dat de contraspionagedienst van het leger 275 gevallen onderzoekt van extreem-rechtse uitingen van militairen die zich hebben voorgedaan tussen 2011 en 2017.

De parlementariër die namens de Bondsdag toeziet op het leger ('Wehrbeauftragte') meldde over 2016 63 gevallen van extremisme, antisemitisme en vijandigheid tegenover buitenlanders in het leger. In vrijwel alle gevallen ging het om zogeheten 'propagandadelicten': soldaten die 'Sieg Heil' riepen, de Hitler-groet brachten of een militair die in een WhatsApp chat met 29 deelnemers bij een foto van Hitler schreef: 'Vermist sinds 1945. Adolf, meld je alsjeblieft. Duitsland heeft je nodig! Het Duitse volk!'

Dat worden 'houdingsproblemen' genoemd. Het zou goed zijn als er eens werd onderzocht hoe het staat met de houding van militairen in het Nederlandse leger. Hoe dan ook geldt nu des te meer: Nooit meer fascisme, nooit meer oorlog!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019