Meeregeren is geen optie

Griekse Communisten doen verslag van hun partijcongres

lmö\UZ (*)

Tijdens het weekend van 22 en 23 april jongstleden was er een bijeenkomst van de Internationale Commissie (IK) van de Duitse Communistische Partij (DKP). Daarbij waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de Griekse Communistische Partij (KKE), die verslag deden van het 20e Partijcongres van de KKE dat plaatsvond van 30 maart tot 2 april.

De balans die zij opmaakten was positief: de KKE heeft in de afgelopen vier jaar, sinds het vorige partijcongres, een sterkere positie en nieuwe leden verworven in de bedrijven en onder de Griekse jeugd. De inschattingen van de KKE werden in de praktijk door de werkelijkheid bevestigd als juist. Onder meer wat betreft het oordeel van de KKE over de regeringspartij Syriza, die zich heeft bewezen als uitvoerder van de belangen van het kapitaal. De beslissing van de KKE om niet deel te nemen aan een 'linkse' variant van 'beheer van het systeem' en die zelfs niet te gedogen, ondanks de tot op heden op de partij uitgeoefende druk om dat wel te doen, blijkt de juiste te zijn.

De meest urgente opgaven van de KKE zijn: de wederopbouw van de arbeidersbeweging, de strijd tegen de imperialistische oorlog, de vorming van sociale allianties tegen de monopolies en het kapitalisme, de ondersteuning van de jongerenorganisatie de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE) en de verdere partijopbouw in de bedrijven.

Door 80.000 mensen is kennisgenomen van de bij de partijopgaven behorende voorstellen, geformuleerd door het Centraal Comité van de KKE, en 23.000 vrienden van de KKE en de KNE hebben in 850 openbare bijeenkomsten in heel Griekenland gediscussieerd over deze voorstellen. Daarbij was soms ook sprake van oppositie en tegenspraak maar uiteindelijk was de instemming met de voorstellen van het Centraal Comité bijna unaniem.

Tijdens de discussie met de deelnemers aan de bijeenkomst van de Internationale Commissie van de DKP over het vraagstuk van eventueel uittreden van Griekenland uit de Eurozone namen de KKE-vertegenwoordigers het volgende standpunt in: "Iemand die arm is maakt het niet uit of die armoede in euro's of drachmen berekend wordt." De herinvoering van de drachme of de invoering van een tweede valuta, gekoppeld aan andere valuta, zullen als projecten van het kapitaal alleen de inflatie bevorderen, de lonen verlagen en de concurrentiepositie van de Griekse kapitalisten verbeteren, er is echter geen verbetering voor de bevolking te verwachten.

Het is veel belangrijker wie de productiemiddelen bezit, niet welke valuta er wordt gehanteerd. Het kapitalistisch systeem zal geen fundamentele verbeteringen voor het leven van de bevolking voortbrengen. De KKE is van mening dat er geen tussenstadium moet zijn tussen het kapitalisme en het socialisme. Daarom richten zij zich op "de opbouw van een verbond van de arbeidersklasse met de kleine en middelgrote boeren, zelfstandigen en anderen in antimonopolistische en antikapitalistische richting, voor het socialisme en tegelijkertijd het loslaten van de EU, de NAVO en iedere andere imperialistische alliantie."

De bijeenkomst met de Grieken op 22 en 23 april, evenals de ontmoeting van de Internationale Commissie met vertegenwoordigers van de Communistische Partij van Turkije, in datzelfde weekend, bevestigde dat er vooral sprake is van veel overeenkomsten in de analyses van de drie partijen. Over de meningsverschillen wordt constructief gediscussieerd, altijd met als uitgangspunt respect voor de zelfstandigheid van de verschillende partijen.

(*) Unsere Zeit, 28 april 2017, vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019