KORT BINNENLANDS NIEUWS

VVD voorzitter Keizer: Financiële malversaties

Advocaten twijfelen aan de verdediging van VVD-voorzitter Henry Keizer tegen de beschuldiging dat hij in 2012 voor te weinig geld een crematiebedrijf heeft gekocht. Nadat Keizer ruim een week geleden in opspraak was geraakt vanwege de dubieuze overname van uitvaartorganisatie De Facultatieve, besloot hij dinsdagavond 2 mei jl. zijn taken als partijvoorzitter tijdelijk neer te leggen. De bedoeling was dat Keizer over twee weken tijdens het VVD-voorjaarscongres zijn herbenoeming als partijvoorzitter zou aanvaarden. Omdat het onderzoek meer tijd vergt, gaat dat niet door. (Bron: FD, 04-05-2017)

Boeren ongerust over fusies veredelaars

Nederlandse boeren en tuinders maken zich zorgen over de recente golf van fusies en overnames in de internationale gewasbescherming en de veredeling van groenten. Volgens adviseur Klaas Johan Osinga van LTO zorgen de fusies ervoor dat consumenten en boeren minder te kiezen hebben. Ook vreest men dat innovatie en duurzaamheid gestremd worden. 'Bij deze megafusies gaat het om korte termijn financieel belang van aandeelhouders. Bij de vorming van coöperaties van boeren en tuinders gaat het om de lange termijn, om de continuïteit van de bedrijven'. (Bron: FD, 04-05-2017)

Spaargeld verdampt

De uitgaven van Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen jaren sneller gegroeid dan hun inkomsten. Sinds 2012 stegen de totale uitgaven met acht procent en de inkomsten met vijf procent. Het gevolg hiervan is dat er minder geld overblijft om te sparen. (Bron: FD, 04-05-2017)

FNV Metaal beschuldigt Damen van uitbuiting

Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, bespaart bewust op personeelskosten door op grote schaal gebruik te maken van schijnconstructies. Damen ruilt zo vaste werknemers in voor onderbetaalde flexwerkers, stelt vakbond FNV Metaal. Met schijnconstructies omzeilt het bedrijf volgens de FNV de eigen beloningsregels. Werknemers die via derden op de reparatiewerven in Schiedam en Vlissingen werken, krijgen structureel niet betaald wat vaste werknemers voor hetzelfde werk wel krijgen. 'Gelijk werk, gelijk loon is ver te zoeken', constateert de vakbond. In februari kondigde de scheepsbouwer aan 150 banen te zullen schrappen bij drie reparatiewerven in de regio's Rotterdam en Vlissingen. Woensdag stelde FNV Metaal grote vraagtekens te zetten bij de noodzaak van de reorganisatie, waardoor onder andere pijpfitters, lassers en ijzerwerkers werkloos raken. 'Er is hier vooral sprake van verdringing van echte banen door slechter betaalde flex', aldus FNV-bestuurder Marije Ottervanger. Volgens haar bespaart Damen met de maatregel 1,3 mln euro per 100 ingeleenden per jaar. (Bron: FD, 20-04-2017)

Meer zzp'ers in de bijstand

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben 12 procent meer zelfstandige ondernemers een beroep gedaan op de bijstand. Iets minder dan de helft van deze zelfstandigen (45%) komt volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) in aanmerking voor een krediet of een uitkering uit de bijstand, omdat zij een levensvatbare onderneming hebben. Het IMK beoordeelt bijstandsaanvragen van zelfstandige ondernemers. In het eerste kwartaal vroegen zo'n duizend gevestigde ondernemers bijstand aan. Hiervan is circa 70 procent zzp'er. (Bron: FD, 26-04-2017)

Werkgevers willen driejarige WW voor ouderen alsnog repareren

Werkgevers zullen hun medewerking geven aan de verlenging van de werkloosheidsuitkering (WW) voor ouderen. Dat heeft voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW verklaard. Eind vorige week meldden de vakbonden niet langer met de werkgevers te willen praten. Weerstand van de werkgevers om het derde WW-jaar voor ouderen te repareren was de druppel voor FNV, CNV en VCP, de Vakcentrale voor Professionals, om alle overleggen in de polder tot nader order op te schorten. (Bron: FD, 24-09-2017)

Strijd loont

De komende drie jaar krijgen 130.000 transportwerknemers een loonsverhoging van 10 procent, meldt vakbond FNV. (Bron: FD, 24-04-2017)

Koophuizen met zware hypotheken

Twee derde van de Nederlandse bevolking woont in een eigen woning. Een hypotheek op je eigen woning is in Nederland ook een doodnormaal verschijnsel. Slechts 8 procent van de Nederlanders woont in een koophuis zonder hypotheek. In Oost-Europese landen zijn de woningen juist bijna allemaal hypotheekvrij. Het Nederlandse huurpercentage van 32 procent ligt dicht bij het EU-gemiddelde van 31 procent. (Bron: FD, 14-04-2017)

Banken misleiden hypotheeknemers

Wie de hypotheekrente 30 jaar laat vastzetten, kan daar zelden de hele periode van profiteren. Banken en verzekeraars hanteren allerlei beperkingen bij verhuizing. Vereniging Eigen Huis spreekt van misleiding. (Bron: NRC, 28-04-2017)

Zakkenvullers bij KPN

De topbestuurders van telecombedrijf KPN krijgen weer een Iangetermijnbonus uitgekeerd. Bestuursvoorzitter Eelco Blok ontvangt een aandelenpakket ter waarde van bijna 1 mln euro. Dit komt boven op zijn basissalaris van 850.000 euro, en een kortetermijnbonus van 532.000 euro. Cfo Jan Kees de Jager krijgt een pakket ter waarde van 476.000 euro. De andere twee bestuurders, Frank van der Post en Joost Farwerck, krijgen respectievelijk 149.000 euro en 70.000 euro boven op hun salarissen en variabele kortetermijnbeloningen. Bron: FD, 13-04-2017)

Onderhandelaars akkoord bij Tata

Tata Steel heeft woensdag 26 april jl. met de vakbonden een principeakkoord bereikt, waarbij de lonen dit jaar 2 procent stijgen en volgend jaar weer.

De vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP Tata Steel gaan het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen. (Bron: FD, 27-04-2017)

Chemielozingen schadelijk voor drinkwater

Er moet beter rekening gehouden worden met de effecten voor de drinkwatervoorziening bij chemische lozingen. Dat is onvoldoende gebeurd bij het verlenen van vergunningen voor de lozing van pyrazool vanuit het Chemelot-terrein in Geleen en de lozing van PFOA en GenX van het Amerikaanse chemieconcern Chemours in Dordrecht. Dat stelt de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin). Lozingen van industrieel afvalwater kunnen volgens Vewin grote risico's opleveren voor het drinkwater. Een omgevingsvergunning kan pas goed worden verleend als helder is wat de precieze impact van een te lozen stof op het milieu is, zo meent de belangengroep. (Bron: FD, 15-04-2017)

Bevolking blootgesteld aan extreme hoeveelheid oplopende sancties

Wacht even met zware sancties voor de burger die "even niet oplet". Laat de overheid meer steun bieden, adviseert de WRR. De overheid gaat er teveel vanuit dat burgers zelfredzaam zijn. Tussen "wat van burgers wordt verwachten wat zij daadwerkelijk aankunnen" zit een behoorlijk verschil. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), kabinetsadviseur, in een maandag gepubliceerd rapport. De raad signaleert dat de overheid burgers vaak alleen per brief informeert over hun plichten. Wie daaraan niet voldoet, wordt direct bestraft. "Wie even niet oplet, of verzuimt op tijd te betalen, ziet zijn boetes in korte tijd oplopen tot een enorm bedrag". (Bron: NRC, 25-04-2017)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019