Van de redactie

i-002-006.jpg
1 mei in Amsterdam. (Foto: Manifest/MS)
i-003-008.jpg
Willem Veldhoven maakt reclame voor het Cubaanse middel Heberprot, waardoor wonden door diabetes sneller genezen: Zie hier voor artikel. (Foto: Haarlems Dagblad/Ella Tilgenkamp)
i-001-000.jpg

Deze keer weer een kort redactioneel. In de krant en op de website wordt uitgebreid ingegaan op een reeks recente ontwikkelingen, Zoals 1 en 4 mei, de noodzaak van een sterke vakbeweging, van een krachtige wetenschapsontwikkeling, de noodzaak van een schoon en zuiver milieu, de positie van Trump en het 'Chinese Wonder'. De coalitievorming moddert gewoon door. Het kapitalisme weet zich nog steeds - ondanks toenemende interne tegenstellingen en problemen - te handhaven, vooral met de massieve dagelijkse steun van de door haar beheerste massamedia. Daar kunnen Manifest en NCPN nauwelijks tegenop. Maar omdat partij en krant een weinig gehoord tegengeluid geven, wordt hun kwantitatieve zwakte vele malen overvleugeld door de kwaliteit van het nieuws.

De heersende klasse blijft overeind omdat die klasse beschikt over heel veel middelen van massa-beïnvloeding. Dat werd de afgelopen periode weer duidelijk rond de verjaardag van Willem Alexander, 4 mei en 5 mei. De monarchie wordt 'volks' gemaakt en 'aanraakbaar'. Daarenboven worden 4 en 5 mei steeds meer gemilitariseerd. Bevrijdingsdag leek meer op een massabijeenkomst van militairen die in alle toonaarden riepen dat 'we' voor Rusland moeten uitkijken en dat de 'defensie'-uitgaven echt omhoog moeten.

De heerschappij van de kapitalistische productieverhoudingen beïnvloedt de opvattingen van de massa die bij die productieverhoudingen hoort. Met andere woorden: onder niet revolutionaire omstandigheden tenderen ook de werkers er spontaan naar om een 'burgerlijke bril op te zetten', waarmee ze zowel de algemene ontwikkelingen interpreteren als de ontwikkelingen die hen meer direct aangaan. Naarmate die verhoudingen meer gaan knellen, zoals de afgelopen jaren, is men bereidt de zaak ook eens van de andere kant te bekijken. Dat we in zo'n kantelperiode leven, bewijzen de opkomst van 'nieuwe' leiders als Trump, Wilders en Le Pen. De bestaande productieverhoudingen gaan steeds meer knellen. Dat leidt in deze fase vooral tot toenemende verwarring omdat heldere perspectieven ontbreken. Het socialisme is en wordt dagelijks beklad. De verworvenheden van het socialisme worden onder het vloerkleed geschoven. Wie spreekt er bijvoorbeeld nog over het succes van het roemruchte Sovjet-leger op Bevrijdingsdag? Het Duitse leger werd in de Sovjet-Unie verslagen. Pas toen dat leger Berlijn bereikte namen de andere 'partners' volop deel aan de strijd in Europa.

De NCPN nam deel aan een aantal 1 mei-vieringen. Met name die van de FNV was indrukwekkend omdat op een gewone werkdag toch meer dan 5000 demonstranten aanwezig waren. In de krant gaan we kort in op de ontwikkelingen binnen de FNV. Alleen door klassenstrijd zullen er overwinningen kunnen worden geboekt. Met kracht werken binnen de FNV kan alleen op basis van krachtig werken aan de basis. Opbouw aan de basis is wat er nu nodig is, in straten, buurten en op de werkvloeren van de bedrijven. Alleen daarop gebaseerd kan er met succes in de vakbeweging worden gewerkt en tegenmacht worden gevormd. Samen met een steeds groter deel van de massa dat gaat inzien dat onder kapitalistische verhoudingen de bevolking altijd verliezer is, moet er worden gewerkt aan werkelijke veranderingen. Mensen moeten daarbij over de drempel van het anticommunisme heen leren stappen en met de partij en de jongerenbeweging van gedachten willen wisselen en daadwerkelijk willen samenwerken. Dat vergt veel van de individuele communisten: overtuigingskracht, vertrouwen winnen, zonder betweterigheid, maar ook zonder pragmatisme en opportunisme. Dat vergt vooral een lange adem, humor en inzicht in de noodzaak van revolutionair geduld.

Het einde van decennia illusies heeft zich duidelijk aangediend. Het zoeken naar echte bruikbare antwoorden is volop aan de gang. Er is over de volle maatschappelijke breedte in het Westen sprake van een politieke kentering. Maar zonder een goed, praktisch, herkenbaar en uitvoerbaar links alternatief en toename van het verzet onder de bevolking zal er geen adequaat antwoord komen.

Trump is ingepalmd door de Republikeinse Partij, hij en zijn nieuwe medegangsters in Het Witte Huis ontpoppen zich steeds meer als levensgevaarlijke imperialisten. De aanval op Syrië is daarvan het meest recente voorbeeld. Inmiddels nemen in de VS verrechtsing en klassentegenstellingen steeds meer toe. In Europa groeit de militaire samenwerking van NAVO en EU gestaag, wordt gewerkt aan een russisch vijandbeeld en wordt de oorlogsdreiging snel groter.

De zoektochten naar het socialisme, naar een samenleving zonder uitbuiting van de mens door de mens, moeten worden geïntensiveerd. Nog steeds geldt de leus: 'weg met het kapitalisme, naar een socialistische samenleving.' Stop het tegen elkaar uitspelen van delen van de arbeidersklasse. Weg met NAVO en EU, ook al zullen die eisen niet makkelijk realiseerbaar zijn in de praktijk. Maar er is een groeiend aantal redenen om het kapitalisme de deur te wijzen. De klassenstrijd neemt toe in omvang en diepgang. Het inzicht in de noodzaak om een socialistische, planmatige wereld op te bouwen groeit. Geen makkelijke taak, maar zeker niet onmogelijk, vooral in de nieuwe actualiteit. Niet gewillig meepolderen in allerlei overleggen, maar de basis organiseren in buurten en bedrijven, moet het parool zijn. Verzet organiseren tegen verdergaande flexibilisering, marktwerking en de algehele afbraak van ons sociaal stelsel. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar het is de enige weg. Alleen door strijd worden de ware bedoelingen van rechtse politici zichtbaar en kunnen de werkelijke machthebbers worden verslagen. Anders blijft de arbeidersklasse de verliezende partij in de klassenstrijd.

In deze krant en op de website zullen we weer een aantal belangwekkende analyses plaatsen. Belangrijke achtergrondartikelen zijn: het derde en laatste deel van het 'wonder' China en Trump krijgt bijles. Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop.

Met de ambassadrice van Cuba is afgesproken om het interview met haar naar krant 6 te verschuiven vanwege drukke werkzaamheden aan beide kanten.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Teenamputatie was op Cuba niet nodig geweest, Haarlems Dagblad.
  2. Dubieuze rol VS en EU in Oekraïne, Reformatorisch Dagblad.
  3. Wie draagt kosten van verduurzaming, Rob Heusdens.
  4. Pensioenen wereldwijd prooi kapitalisme, Jan Ilsink.

Manifest nr. 06/2017 verschijnt op donderdag 08-06-2017.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019