Een niet aflatend protest met PAME in de voorste linie

i-012-023.jpg i-012-024.jpg
Beroemde foto van bezetting door PAME van het Parthenon op de Akropolis in Athene. (Foto: KKE)

Anna Ioannatou

PAME organiseerde op 24 en 25 juni in Thessaloniki een tweedaagse actie van vakbonden tegen oorlog en imperialisme. Op de eerste dag een panhelleense demonstratie op het centraal gelegen Aristoteles Plein plus een betoging bij het hoofdkwartier van de NAVO. Op de tweede dag vond er een bijeenkomst plaats van vakbonden uit de Balkan-landen en de wijdere regio. De laatste gegevens van een paar dagen voorafgaand aan deze tweedaagse actie lieten een deelname zien van meer dan 100 Griekse vakorganisaties, de Wereld Federatie van Vakbonden (WFTU), bonden uit Turkije, Servië, Syrië, Palestina, Egypte, Italië en Cyprus.

Verder waren er bij PAME steunberichten binnengekomen uit Bosnië, de Federatie van Werknemers van Irak en van een groep vakbondsmensen uit de VS. Deze tweedaagse actie vormde de bekroning van twee maanden PAME-activiteiten onder het motto: "Met werkers uit alle landen voor een wereld zonder uitbuiting, oorlog en vluchtelingen".

'Noble Jump 2017'

Naar aanleiding van de NAVO-oefening die op 6-14 juni jl. plaatsvond in Roemenië onder de naam 'Noble Jump' vonden er in heel Griekenland de eerste dagen van juni protesacties plaats door vredescomités, werknemersorganisaties en andere volksbewegingen die protesteerden tegen deelname van de Griekse strijdkrachten en tegen de door de regering aan de NAVO verleende faciliteiten. PAME en EEDYE (Grieks Comité voor Internationale Ontspanning en Vrede) liepen voorop bij het organiseren van marsen en acties in de haven van Alexandroupolis (noordoosten, vlak bij de Turkse grens), bij het kamp waar de NAVO-troepen bivakkeerden en op het hele traject van Alexandroupolis tot aan de Grieksbulgaarse grens.

Leden en vrienden van de KKE (Communistische Partij) en de KNE (Communistische Jeugd) lieten zich niet onbetuigd en door een menselijke keten te vormen dwars over de Ignatius Snelweg, blokkeerden zij het NAVO-convooi dat vanuit Albanië door Griekenland trok op weg naar Roemenië om zich aan te sluiten bij de 'Noble Jump'. Met leuzen als o.a. "NATO killers go home" en "de imperialisten verdelen de aarde en trekken grenzen met het bloed van volkeren" (in het Grieks op rijm gescandeerd) presteerden ze het na zo'n vijf uur het convooi te noodzaken rechtsomkeert te maken. Dienstplichtige soldaten van de legerstandplaatsen Evros en Thracië stuurden open brieven naar de pers waarvan de teneur was: wij zetten alles op alles voor de verdediging van ons vaderland, maar het is verontrustend dat gebieden, havens, vliegvelden e.d. van ons land gebruikt worden als faciliteit voor NAVO-oefeningen met als doel interventies en oorlogen tegen andere volkeren. Wij wensen geen hulppersoneel van de NAVO te zijn. Ze zijn ongewenst.

De belanghebbenden

Geheel andere geluiden komen van de regering Syriza/Anel, die geen gelegenheid onbenut laat haar onvoorwaardelijke steun te verlenen aan de NAVO-plannen in het oostelijk Middellandse Zee-bekken en de Balkan in dienst van de al vaker in Manifest genoemde geostrategische opwaardering in het belang van Griekse ondernemersgroepen. Begin juni vonden er te Athene evenementen plaats om de 70-jarige aanwezigheid aldaar te vieren van het Amerikaanse Bureau voor Defensie Samenwerking (Office of Defense Cooperation), gezamenlijk georganiseerd door de Griekse regering en de Amerikaanse ambassade. Dit bureau vormt een onderdeel van de ambassade en bevordert de militaire plannen van de VS en de NAVO, maar ook de ondernemersakkoorden voor de Amerikaanse oorlogsindustrie. Daarbij wordt de verdere inlijving van de Griekse strijdkrachten in de Amerika-NAVO-as gesteund en daarmee de diensten- en faciliteitenverlening bij de militaire operaties in de regio. Nogal gevaarlijk nu de spanningen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en aan de grenzen met Rusland toenemen.

Geheel te uwer dienst bereid

Griekenlands minister van Defensie, Panos Kammenos (van de zeer rechtse regeringspartner 'Onafhankelijke Grieken', Anel) zei op het slotfuifje van bovengenoemd evenement: "De samenwerking tussen Griekenland en de VS zal grondig, multilateraal, continu en geloofwaardig blijven. Onze bilaterale betrekkingen gaan veel verder dan formele staatsbetrekkingen. Daarom zullen we stabiel toegewijd blijven aan onze strategische samenwerking op het bi- en multilaterale vlak en binnen het Bondgenootschap."

De minister durft ook namens het hele Griekse volk te spreken. Zo beweerde hij dat "het hele Griekse volk maar al te goed weet dat de enige echte bondgenoot van ons land de VS zijn", vragend om steun van de regering Trump. Het gaat niet alleen om economische steun, maar om "de veiligheid van het hele gebied. We hebben de steun van de VS nodig om de mogelijkheden van onze marine uit te breiden, zodat deze kan opereren van Kreta tot aan Suez." Hij benadrukte verder dat de premier en de hele regering keihard werken, zowel aan de uitbreiding als de verlenging van deze defensiesamenwerking, samen met het ministerie van Defensie, het Griekse leger, de minister van Defensie van de VS, generaal James Mattis en het leger van de VS.

Muzikaal protest

Een heel ander geluid was te horen op een persconferentie van PAME, toen Jorgos Perros van het Uitvoerend Secretariaat er de nadruk oplegde, dat de NAVO geenszins een factor van stabiliteit en veiligheid is, maar overal dood en verderf zaait, volkeren tegen elkaar opzet en geen grenzen en territoriale soevereiniteit erkent: "Op de Balkan (wijzend op Joegoslavië en de eerste gewelddadige grensverandering in Europa na WO2, A.I.) hebben we een bloedige en catastrofale opsplitsing van landen beleefd met een imperialistische oorlog." "De toestand in de regio ruikt naar buskruit", voegde hij eraan toe. De manifestatie op 24 juni zou besloten worden met een concert van protestsongs, begeleid door een afdeling van de Panhelleense Muziek Vereniging met deelname van de muziekband van PAME. Zo kunnen we de Manifest-lezers na de geschetste sombere wereldvisie toch nog met een Griekse muzikale protestnoot de zomervakantie in laten gaan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019