KORT BINNENLANDS NIEUWS

Militair-industrieel complex heeft haast

Het ministerie van Defensie gaat de vier onderzeeboten van de Walrus-klasse tussen 2027 en 2031 vervangen. Dit blijkt uit een brief van demissionair minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden meldde zij nog dat de vervanging zou beginnen in 2025, een project waarvoor eerder al 2,5 mrd euro is uitgetrokken. De Nederlandse maritieme industrie kijkt reikhalzend uit naar deze omvangrijke investering. (Bron: FD, 29-06-2017)-

Scheefgroei langer doorwerken stoppen

Vakcentrale FNV eist dat de politiek ingrijpt, nu blijkt dat vooral lageropgeleiden langer moeten doorwerken. Hoger opgeleiden gaan vaker met vroegpensioen, omdat zij meer ruimte hebben om daar zelf voor te sparen. De groeiende kloof in pensioenleeftijd tussen de twee groepen blijkt uit cijfers van Raymond Montizaan van de Universiteit van Maastricht. De FNV wil om de tafel met werkgevers en staatssecretaris Wiebes van Financiën om deze 'oneerlijke trend' te keren. 'De mensen die het vroegst zijn begonnen en die het zwaarste werk doen, die in de praktijk ook eerder ziek worden en korter leven, moeten nu het langst doorwerken', zegt Tuur Elzinga, in het nieuwe FNV-bestuur verantwoordelijk voor pensioen en AOW, in een persverklaring. 'Vanuit Den Haag zijn de afgelopen jaren allerlei boetes in het belastingstelsel gestopt, om te voorkomen dat mensen eerder stoppen. Die boetes moeten zo snel mogelijk weg. Ook moet je deeltijdpensioen meer stimuleren', aldus Elzinga. De FNV stelt ook opnieuw de verhoging van de AOW-leeftijd ter discussie. Die gaat veel te snel.-Lager opgeleiden werken een jaar langer door dan hoger opgeleiden en gaan met pensioen rond de AOW-leeftijd. Terwijl hoger opgeleiden hun opgebouwd vermogen gebruiken om eerder te stoppen met werken. Vroegpensioen is volgens Montizaan een 'luxeproduct' geworden. (Bron: FD, 23-06-2017)

Steeds meer werknemers afgedankt

Het aantal arbeidsongeschikten steeg in zes jaar niet zo hard. De instroom in de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, groeide in 2016 met 12 procent, de grootste stijging sinds 2010, schreef uitkeringsinstantie UWV in haar rapport 'Wat is er aan de hand met de WIA?'. Dat betekent dat er in dat jaar 40.016 arbeidsongeschikten bijkwamen. In 2015 en 2014 daalde de instroom nog ten opzichte van het jaar ervoor (respectievelijk met 2,9 procent en 0,7 procent). Het UWV kan de stijging slechts gedeeltelijk verklaren. Het ziet de instroom vooral stijgen bij twee groepen: WW'ers (22,7 procent) en werknemers (11 procent). De groei van de instroom vanuit de Werkloosheiswet verklaart het UWV grotendeels doordat twee jaar eerder het aantal WW'ers even hard toenam. De stijging vanuit de werknemers komt deels doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er steeds meer vrouwen werken. De kans om arbeidsongeschikt te worden is voor 55-plussers circa tien keer zo groot als voor iemand onder de 25, schrijft het UWV. (Bron: NRC, 09-06-2017)

Eerst de winsten niet de mensen

Chemiebedrijf Chemours heeft de stof GenX geloosd, terwijl het bedrijf hiervoor geen vergunning had. Dat schrijft demissionair minister Schultz (Infrastructuur, VVD) maandag aan de Kamer op basis van onderzoek van Rijkswaterstaat. Het bedrijf loosde de stof zonder gebruik te maken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en is daarmee 'in overtreding van de watervergunning'. Chemours (voorheen DuPont) kwam eerder in opspraak nadat bij omwonenden een hoge concentratie van de kankerverwekkende stof PFOA (C8) was aangetroffen. Als vervangende stof werd GenX geïntroduceerd. Volgens het RIVM is er weinig bekend over de gezondheidseffecten van GenX. De minister schrijft dat tegen lozen zonder vergunning 'hard moet worden opgetreden'. (Bron: NRC, 26-06-2017)

Mensen zo lang mogelijk uitbuiten

Meer bedrijven nemen maatregelen om werknemers langer te laten doorwerken, tot hun pensioenleeftijd of daarna. In 2010 nam 32 procent van de bedrijven zulke maatregelen, in 2016 is dat 43 procent. Vooral landbouwbedrijven en overheidsorganisaties nemen maatregelen zoals taakverlichting en werkdrukvermindering, blijkt uit een gisteren gepubliceerde enquête van TNO.

De werkgevers melden ook een hoger risico op werkdruk. In 2016 noemt 48% van de bedrijven dit een belangrijk risico tegenover 41% in 2010. Die toename hangt deels samen met toenemende arbeidsproductiviteit. De enquête wordt gehouden onder circa 5000 bedrijven en instellingen in Nederland. (Bron: FD, 09-06-2017)

Ondernemers gaan er met poen vandoor

Het gaat zo goed met de economie in Nederland dat bedrijven in het eerste kwartaal van 2017 een brutowinst van 56,7 miljard euro boekten, de hoogste winst sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de metingen in 1999 begon. Dat blijkt uit cijfers over bedrijven buiten de financiële sector die het CBS vrijdag presenteerde. Omdat meer mensen aan het werk waren en de lonen stegen, groeiden de huishoudinkomens in het eerste kwartaal volgens het CBS met 2,1 procent. Uit de data blijkt bovendien dat bedrijven meer [dan werknemers, nvdr] zijn gaan profiteren van de vruchten van de economische groei. Afgelopen jaar ging 73 cent van elke verdiende euro naar werknemers en de overige 27 cent vormde de winst van bedrijven. In 2013 belandde nog 78 cent van elke euro bij de werknemers. (Bron: NRC, 23-06-2017)

Groei door pulpbanen gaat onverminderd door

Het aantal banen nam toe in mei, maar de werkloosheid is niet verder gedaald. Het CBS meldde donderdag dat de werkloosheid onveranderd bleef op 456.000 personen, terwijl het aantal banen groeide met 7000. Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe. De werkloosheid kwam in mei uit op 5,1 procent van de beroepsbevolking. Vooral onder jongeren tot 25 jaar was er een sterke daling. Het percentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. (Bron: FD, 16-06-2017)

Steeds vaker vermenging van grootkapitaal met onderwereld

Banken, bekende bedrijven, topondernemers en (semi)publieke instellingen als woningcorporaties hebben grote financiële belangen bij wietverkopende Nederlandse coffeeshops. De vier grootbanken RABO, ING, ABN Amro en Volksbank hebben bijvoorbeeld 171 wietwinkels in onderpand voor 1,1 mrd euro aan hypotheekleningen aan huisbazen van cannabisshops. Een derde van de pandeigenaren van de 570 wietwinkels betaalt zo met huurpenningen uit de verkoop van softdrugs zijn bankfinanciering. Dit blijkt uit een inventarisatie door Het Financieel Dagblad en Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico van data van onder meer het Kadaster en de Kamer van Koophandel. (Bron: FD, 28-06-2017)

Groningse bevolking slachtoffer van winsthonger aandeelhouders

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in 2016 526 miljoen euro winst gemaakt op een omzet van 3,5 miljard euro. Dat heeft het gas- en oliewinningsbedrijf van aandeelhouders Shell en ExxonMobil vrijdag bekendgemaakt. Bijna de volledige winst, 496 miljoen euro, heeft de NAM uitbetaald aan Exxon en Shell. Daarnaast maakte het bedrijf nog eens in totaal drie miljard euro over aan Nederlandse overheden, zowel de Rijksoverheid als lokale overheden. (Bron: NRC, 03-06-2017)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019