Drie locaties om de 'Grensoverschrijdende Vluchtroutes 1933 - 1945' te markeren

Jan Ilsink

Op 20 juni jl. zijn de Nederlandse en Duitse deelnemers aan het Initiatief Grensoverschrijdende Vluchtroutes 1933 - 1945 bijeengeweest in het gemeentehuis van Oldambt in Winschoten. Zij willen de vluchtwegen over de grens, van vluchtelingen voor het nazi-regime die vanaf 1933 de grens overstaken, markeren met informatiepanelen langs bestaande of uit te breiden wandel- en fietsroutes. De boeken van Ruud Weijdeveld over het Communistisch Verzet in Groningen zijn een belangrijke inspiratiebron voor de initiatiefnemers.

Op 8 oktober vorig jaar is al een eerste paneel onthuld bij Nieuwstatenzijl aan de Dollard over de Internationale Rode Hulp, die destijds deze vluchtelingen ondersteunde. Daar waren toen aanwezig de burgemeesters van Oldambt Piet Smit, van Emden Rico Mecklenburg en van Bunde Gerald Sap, de Landrat van Leer Bernard Bramlage en de dijkgraaf Alfred van Hall van het Waterschap Hunze en Aa's.

Op 20 juni is besloten om op 4/5 mei 2018 drie informatiepanelen te onthullen over deze vluchtroutes. Aan Duitse kant bij het veer van Petkum naar Ditzum, en bij de dijk bij Dyksterhusen. Het veer Petkum - Ditzum was een belangrijke schakel in de vluchtroute van Emden naar Nederland. De locatie Dyksterhusen werd gebruikt om bij hoog water op een vissersbootje te stappen om de Dollard over te steken naar Nederland. Bij laag water werd het wad van de Dollard met een gids te voet of per slede overgestoken.

Aan de Nederlandse kant wordt een locatie vastgesteld aan het fietspad ten Noorden van Bad Nieuweschans, waar vanaf 1933 vluchtelingen over de grens kwamen. De onthullingsceremonie van deze panelen op 4/5 mei 2018, die langs een route van ca. 15 km zullen worden geplaatst, zal nader worden uitgewerkt.

De initiatiefgroep, bij wie ook de stadsarchivaris van Emden zich heeft aangesloten, is nog steeds op zoek naar verhalen van nabestaanden van degenen die destijds hulp en onderdak boden aan de vluchtelingen. Zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant van de grens. En natuurlijk verhalen van de vluchtelingen zelf via hun nazaten. Iedereen die deze verhalen kent, of weet of die ergens zijn opgetekend, wordt opgeroepen contact op te nemen met de initiatiefnemers. Ook wordt iedereen uitgenodigd die aan het initiatief wil meewerken of het wil ondersteunen.

Neem ook dan contact op via het emailadres: vluchtroutes1933-1945@outlook.com

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019