Ingezonden, Expositie 'Goelag, terreur en willekeur in de Sovjet-Unie'

Aan bestuur en directie Amsterdams Verzetsmuseum,

Met een gevoel van walging nam ik kennis van het volgende.

U organiseert een expositie over de Goelag, waarmee u allen die zich hebben verzet tegen de Duitse overheersing, dood of levend, een trap na geeft. Het is van de gekke dat een zich noemend 'Verzetsmuseum' er geen been in ziet iets dergelijks te organiseren met behulp van de centen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een comité dat er om bekend staat wel meer fout op fout te hebben gestapeld. Schoenmaker, blijf bij uw leest. In plaats dat u een expositie wijdt aan het hernieuwd opkomend fascisme, en daar is alle reden toe, ontgaat u dat kennelijk. Ook u geeft gehoor aan het streven de geschiedenis te herschrijven. Geen middel wordt geschuwd. Een tentoonstelling als deze hoort ten enenmale natuurlijk niet thuis in een verzetsmuseum! Gewoon onwaardig.

Expositie 'Goelag, terreur en willekeur in de Sovjet-Unie'

In het voorportaal van de dood, in voormalig nazi-kamp 'Vught' (!), werd in 2015 een expositie gehouden met als doel de Nederlandse bevolking te vergiftigen met de leugen dat het systeem van de Goelag-kampen in de Sovjet-Unie, kan wedijveren met die van Nazi-Duitsland.

Met financiële hulp van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (!) wordt opnieuw een vervalst beeld geschapen dat al sinds de Grote Oktoberrevolutie in 1917 in het Westen miljoenvoudig wordt verspreid. Deze keer notabene in het Amsterdamse Verzetsmuseum (!). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een Europees besluit van enkele jaren terug, dat fascisme en communisme van één en hetzelfde laken een pak zijn.

Van de 15 landen die de jonge Sovjetstaat vanaf 1917 letterlijk naar het leven stonden, spendeerde alleen al Engeland 100 miljoen pond sterling om de Sovjet-Unie om zeep te brengen. De leugens van fascistenvrienden Solzhenitsin, Hearst, Conquest en alle hedendaagse, veelal door de CIA betaalde knechten worden van stal gehaald, om ons met hun leugens te bedwelmen. Doel ook is de hysterie en hetze tegen het Rusland van nu aan te wakkeren om onze bevolking rijp te maken voor nog meer aanvallen op Rusland.

Ons land dat zich in een diepe crisis bevindt, die als regel uitsluitend op de bevolking wordt afgewenteld, doet daarmee in navolging van Europa, de VS en NAVO, een gooi de wereldtitel 'verspreiding van leugens' binnen te halen. Die rechtse leugens worden herhaald om communisten en socialisten te bestrijden. Ze worden herhaald opdat arbeiders geen alternatief voor het kapitalisme en neoliberalisme weten te vinden. Ze maken deel uit van de vuile oorlog die wordt gevoerd tegen het alternatief van een toekomstige, socialistische maatschappij. Dát is de reden voor dit smerige spel!

Dit alles legt een verplichting op voor iedereen met een socialistische kijk op de wereldgeschiedenis. Communistische kranten moeten verantwoordelijkheid nemen de arbeidersklasse de burgerlijke leugens uit te leggen en te bestrijden!

Zonder enige twijfel is dat een belangrijke missie in de huidige klassenstrijd. Een missie die in de toekomst moet leiden om met hernieuwde krachten onszelf van de diepe crises en oorlogen te bevrijden die alleen het kapitalisme voortbrengt.

Kees Mattijsen, 20 juni 2015-4 juli 2017.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019