Britse communisten steunen democratie tegenover gewelddadige omverwerping in Venezuela

i-002-008.jpg
De door 8 miljoen burgers van Venezuela gekozen Grondwetgevende Vergadering (National Constituent Assembly) kwam bij elkaar in Caracas op 24 augustus jl. Zij gaan met mandaat van de bevolking pogen een oplossing te vinden voor de politieke impasse als gevolg van rechtse ondermijnende acties gericht tegen de democratische orde. (Foto: ZLV)
i-002-007.jpg
Een anti-imperialistische mars in Caracas, Venezuela op 14 augustus jl. Dit soort beelden worden in de westerse media niet getoond. (Foto: ZLV)

Nick Wright

De Communistische Partij van Groot-Brittannië juicht de uitkomst toe van het referendum dat op 30 juli werd gehouden in Venezuela. Daarbij kon de bevolking zich uitspreken over het instellen van een grondwetgevende vergadering, op basis van artikel 347 van de democratisch aangenomen grondwet van dat land. (De NCPN was door de zomerperiode nog niet in staat een positie naar buiten te brengen)

De stem van meer dan acht miljoen kiezers voor het voorstel geeft aan dat de steun vanuit de bevolking voor de democratisch verkozen regering van president Nicolas Maduro voortduurt. Ondanks de boycot van het referendum door sommige oppositiepartijen en de geregisseerde campagne van straatgeweld, bombardementen en moord op verkiezingskandidaten en -ondersteuners, hebben onafhankelijke waarnemers bevestigd dat 41 procent van alle kiesgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht.

Britse communisten veroordelen de weigering van president Trump en de VS-regering om de resultaten van het referendum te erkennen. Hun besluit tot nog meer sancties tegen Venezuela zal leiden tot verdere ontberingen voor de Venezolaanse bevolking, die al te kampen heeft met de ernstige gevolgen van binnenlandse en externe economische sabotage en de ineenstorting van de wereldprijzen van olie.

De communistische partij veroordeelt ook de aankondiging van Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, dat het Parlement de VS wil volgen in haar weigering om de uitslagen te erkennen en dat "het de wil van het volk van Venezuela is om het regime te veranderen."

De secretaris-generaal van de Britse Communistische Partij, Robert Griffiths, heeft de bevolking in Groot-Brittannië aangespoord om te lobbyen onder hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement om deze uitspraken te verwerpen. "De heer Tajani, lid van de rechtse Forza Italia organisatie van de voormalige president Berlusconi, mag niet de kans krijgen om zich op te werpen als een vertegenwoordiger van de Europese volkeren en uit hun naam het programma van Donald Trump te steunen, gericht op een gewelddadige regimeverandering in Caracas", verklaarde Robert Griffiths. "De verkozen regering van Venezuela heeft grote stappen gezet om het tot nu toe uitgesloten en niet-vertegenwoordigde deel van de bevolking een stem te geven en de rijkdom van de rijken te herverdelen onder de armen en het is onze plicht om die ontwikkeling te verdedigen."

Bron: 21 century manifesto, 3-8-17, vertaling J.Bernaven.

Noot van de redactie:

De uitkomst van het officiële, door de regering georganiseerde referendum op 31 juli is extra van belang in het licht van de pogingen van de oppositie in Venezuela om de situatie in het land te destabiliseren en van president Maduro en zijn regering af te komen. Als onderdeel van die pogingen organiseerde de oppositie twee weken eerder, op 16 juli, een illegaal referendum. De kiezers kregen drie vragen voorgelegd: of ze vervroegde presidentsverkiezingen willen, of er een nieuwe volksvergadering moet komen en of het Venezolaanse leger de huidige grondwet moet beschermen. Het referendum heeft verder geen enkele rechtsgeldigheid en kan vooral worden gezien als machtsvertoon van de kant van de oppositie. In de berichtgeving in de media over de uitkomst van dit illegale referendum lopen cijfers over het aantal kiezers dat een stem uitgebracht zou hebben uiteen van 5 tot ca. 7 miljoen (inclusief Venezolanen in het buitenland), waarbij in sommige berichten ook werd gesuggereerd dat het Maduro op 31 juli niet zou lukken zoveel stemmen voor zijn plannen te krijgen. Het werden er echter meer dan 8 miljoen!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019