Vragen en antwoorden over de blokkade van Cuba door de VS (*)

i-010-021.jpg
Stop blokkade tegen Cuba door VS (Foto: ambassade Cuba)

1- Wat is de blokkade van Cuba door de VS precies?

De blokkade is het oneerlijkste, zwaarste en langdurigste systeem van unilaterale sancties dat ooit tegen een land is ingezet. De blokkade wordt gekenmerkt door een sterk buitenlands karakter. Dit zien we bijvoorbeeld in de financiële vervolging van banken in derde landen en nieuwe boetes tegen instituten en bedrijven die de regels van de blokkade overtreden. Daarom hebben veel banken (Waaronder in Nederland ING, nvdr) besloten om Cubaanse rekeningen te sluiten en maatregelen te treffen die een normaal functioneren van het bankensysteem op het eiland verhinderen en minstens compliceren.

De blokkade telt als een vorm van genocide, onder de Conventie voor het Voorkomen en Bestraffen van de Misdaad Genocide uit 1948, en als een vorm van economische oorlogvoering, in overeenstemming met de Verklaring over de Wet van Maritieme Oorlogvoering, aangenomen door de London Naval Conference in 1909.

2- Is er een excuus voor de blokkade?

De blokkade is illegaal vanuit het oogpunt van internationaal recht, het is onethisch vanuit een moreel oogpunt en het druist in tegen de politieke, economische en commerciële belangen van het Amerikaanse volk, van de meerderheid van de Cubaanse emigrantengemeenschap en van de bedrijven uit de VS.

Cuba heeft geen actie ondernomen tegen de Verenigde Staten of hun burgers. Het discrimineert niet hun bedrijven, maar nodigt hun burgers uit om het land te bezoeken en te genieten van de cultuur, de natuurlijke schoonheid, de veiligheid en de gastvrijheid. Daarnaast verkiest Cuba de dialoog en de bilaterale samenwerking, bezet het geen gebied van de Verenigde Staten en heeft het geen dwingende, unilaterale maatregelen getroffen om de interne structuur van de VS te beïnvloeden of te veranderen. (Reden is uiteraard het politieke - socialistische - stelsel dat in de ogen van de tegenstanders van Cuba elke maatregel rechtvaardigt, omdat dit stelsel de grondslagen van het kapitalisme aantast, nvdr.)

Binnen de Verenigde Staten is ook een meerderheid tegen de blokkade. Vóór het opheffen van de blokkade is 73 procent van de Amerikanen en 63 procent van de Cubanen in de VS. Op 16 juni heeft Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, de heropleving van de economische, commerciële en financiële blokkade van Cuba aangekondigd als een fundamenteel deel van zijn beleid tegen het eiland. Dit bevestigde hij nogmaals in zijn speech gedurende de debatten van de 72e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2017. Met dit beleid draait Trump de voortgang terug die gemaakt is in bilaterale contacten tussen de presidenten Raúl Castro en Barack Obama. Zij hadden op 17 december 2014 aangekondigd dat de diplomatieke relaties hersteld zouden worden en er begonnen zou worden aan het normaliseren van de bilaterale verbanden.

3- Hoeveel schade heeft de blokkade de Cubaanse bevolking berokkend?

De blokkade heeft het Cubaanse volk over een tijdspanne van bijna zes decennia een schade berokkend van 822.280 miljoen dollar als je de devaluatie van de dollar tegenover de prijs van goud op de internationale markt meerekent. Alleen in de periode van april 2016 tot juni 2017 kostte de blokkade Cuba al 4.304,4 miljoen dollar. Volgens begrotingen van het Cubaanse ministerie van Economie en Planning heeft het land ieder jaar een bedrag tussen 2.000 miljoen en 2.500 miljoen dollar aan directe buitenlandse investeringen nodig om haar economische ontwikkeling te bereiken. Met andere woorden, de schade van de blokkade bedraagt bijna het dubbele bedrag dat nodig is aan directe buitenlandse investeringen om de economie van Cuba te ontwikkelen.

De maatregelen van de huidige regering van de VS werpen nieuwe obstakels op voor de al gelimiteerde mogelijkheden voor handel tussen de VS en Cuba en begrenzen de mogelijkheden voor Cubaanse burgers om naar Cuba te reizen nog meer. Het versterken van de blokkade druist direct in tegen de steun van grote delen van de VS, waaronder de meeste Cubaanse emigranten, voor het einde van de blokkade en het normaliseren van de relaties. Dit versterken van de blokkade en het beleid tegen Cuba begunstigt alleen de belangen van een extremistische, pro-annexatie-minderheid van de Cubaanse emigranten en een handjevol politici, die de anti-Cuba-politiek gebruiken voor hun eigenbelang.

De heropleving van de blokkade door de huidige administratie van de Verenigde Staten is een terugkeer naar een beleid dat faalde en zal het beoogde doel, de overgave van de Cubaanse bevolking onder druk van honger en ziekte en het omverwerpen van de Cubaanse regering, niet bereiken. De voortgang die gemaakt is in de loop van 2015 en 2016 laat zien dat Cuba en de Verenigde Staten naast elkaar kunnen bestaan op een beschaafde manier waarbij hun verschillen gerespecteerd worden en samengewerkt wordt voor het nut van beide landen en volken.

4- Wat is de positie van Cuba ten opzichte van de blokkade?

Cuba herbevestigt zijn wens om een respectvolle dialoog en samenwerking over zaken van gemeenschappelijk belang voort te zetten en om over lopende bilaterale zaken met de Verenigde Staten te onderhandelen op basis van gelijkheid, wederzijds belang en respect voor Cuba's soevereiniteit en onafhankelijkheid.

Cuba zal geen concessies doen aan zaken die inherent zijn aan zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid, zal niet onderhandelen over zijn principes en zal geen voorwaarden of dwang accepteren. De nodige veranderingen op Cuba worden onafhankelijk beslist door het Cubaanse volk zonder inmenging van buitenaf. De blokkade van Cuba door de Verenigde Staten is 55 jaar geleden willekeurig en unilateraal ingesteld en moet unilateraal en onvoorwaardelijk opgeheven worden. Cuba zal niet stoppen op te roepen tot het opheffen en de totale beëindiging van de blokkade. De bijna unanieme stemming van de internationale gemeenschap tegen de blokkade (alleen de VS en vazalstaat Israël, nvdr) is een sterke afkeuring van de recente maatregelen van de huidige administratie van de VS om de blokkade voort te zetten en te versterken.

Cuba herhaalt nogmaals zijn dank aan de internationale gemeenschap voor het eisen van het stopzetten van dit illegaal, genocidaal en buitenlands beleid, dat de Cubaanse bevolking nooit zal weerhouden haar soevereiniteit en het recht om haar toekomst zelf te kiezen zal beschermen.

5- Wat waren de gevolgen van de stemming van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tegen de blokkade op 1 november?

Cuba viert de uitkomst van de stemming over de resolutie 'De noodzaak om de economische, commerciële en financiële blokkade opgelegd aan Cuba door de Verenigde Staten te beëindigen'. De resolutie ontving brede steun bij de Verenigde Naties: 191 stemmen vóór, twee tegen en nul onthoudingen.

De internationale gemeenschap die zich presenteerde in het kader van de 72e Sessie van de Algemene Vergadering, liet een sterke afkeuring horen van het oneerlijke en inhumane beleid van de Verenigde Staten tegen Cuba voor de duur van bijna zes decennia.

Voorafgaand aan de stemming verwierpen vertegenwoordigers van een groot aantal landen, alsook de belangrijkste regionale en internationale groepen en blokken, de illegale blokkade en zagen hierin het belangrijkste obstakel voor de economische en sociale ontwikkeling van de Cubaanse bevolking, doordat de instelling van de blokkade ook de soevereiniteit schaadt van landen die wel een normale economische, commerciële en financiële relatie met het eiland willen.

Wederom is het internationale isolement bevestigd van degenen die voor het achterlijke, inhumane, onethische, illegale en falende beleid van de blokkade van Cuba door de Verenigde Staten zijn.

(*) Door de persdienst van de Cubaanse ambassade, vertaling Berend Titulaer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019