Van de redactie

i-002-005.jpg
Demonstratie in Groningen van PVDA-B, KPL, DKP en NCPN in 2015. (Foto: Manifest)

Deze keer weer een kort redactioneel. In de FNV rommelt het weer. Van een daadkrachtig eensgezind optreden is geen sprake. Schaalvergroting ondergraaft het 'wij-gevoel'. We gaan er elders in de krant uitvoerig op in. De bodem in Groningen blijft ook rommelen. Maar in die provincie wordt ook gerommeld met de feiten.

Rutte en Wiebes hebben plotseling haast om iets te doen aan de aardgasschade in Groningen. Het protocol tussen rijk en lagere overheden voor de afhandeling van aardbevingsschade moet plotseling binnen twee weken klaar zijn. Vanwaar die plotselinge haast? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het ondernemerskabinet Rutte III wil geen schade ondervinden van de recente beving in Groningen. Het kabinet zit nu vast tussen de aardbeving bij Zeerijp in de gemeente Loppersum van 3,4 op de schaal van Richter op 8 januari om 15.00 uur en de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Het kabinet balanceert tussen groeiend verzet onder de Groningse bevolking en de steun aan het grootkapitaal, waarvoor ze is ingehuurd. Achter de versluierende naam Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) schuilen immers Shell en ExxonMobil, twee van de belangrijke multinationals die de dienst uitmaken in Nederland. Zij kunnen zelfs druk uitoefenen op de regering om de winstbelasting te verminderen. Dat levert trouwens 1,6 miljard op die (deels) had kunnen worden gebruikt ter compensatie van de schade in Groningen waar beide bedrijven rijk van werden. De nadruk in de media wordt steeds gelegd op de waarde van het aardgas voor de schatkist. Van 1960 tot 2013, dus over meer dan 50 jaar, zou het gaan om 265 mld euro. De bedragen die beide bedrijven binnensleepten zijn echter ook enorm. Alleen al in 2016 werd 496 mln uitgekeerd aan de aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Makkelijk te achterhalen hoeveel beide aandeelhouders in totaal sinds het begin van de exploitatie bijeen hebben geharkt is het niet. Maar vaststaat dat claims vooral daar moeten worden gelegd en niet bij de staat, provincie of gemeente. Het geld stroomde rijkelijk naar de grootbedrijven. Haal het daar dan en niet bij de belastingbetaler. Rutte en Wiebes mogen geen mooi weer spelen op kosten van de Nederlandse bevolking. Haal het geld waar het is: bij de bedrijven die de winsten opstreken. De handlangers van het kapitaal proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen en de media trachten de aandacht te verleggen naar andere 'schuldigen', maar de Groningse bevolking moet niet in de afleidingsmanoeuvres gaan geloven. Maak de rekening op, inclusief de toenemende werkloosheid bij de NAM, en stuur haar naar de echte baasjes in ons land. Daar is geld genoeg!

Het kapitalisme verkeert wereldwijd in een diepe sociale, economische, morele, juridische en ideologische crisis. Leugenachtige reclamepraatjes over versterking van de economie camoufleren een onsamenhangende concurrentiestrijd op leven en dood om overeind te blijven. Het voortbestaan van het kapitalistische systeem zélf is aan de orde. Het gevaar van een Derde Wereldoorlog is groter dan het de afgelopen decennia was. We leven in een wereld met groeiende spanningen, tegenstellingen en toenemende oorlogsdreiging. Steeds vaker en heftiger zijn ook de fraudepraktijken die aan het licht komen. Bijvoorbeeld vermogensbeheerder Box, die ook een deel van de rijkdom van het koningshuis beheert, blijkt zich bezig te houden met frauduleuze handelingen. Het wordt bijna gewoon, zo vaak komt het grootkapitaal op negatieve wijze in het nieuws.

De leiding van de DVRK toont duidelijk dat de Koreaanse regering doelbewust vrede en samenwerking nastreeft. Belangrijk zeker in een tijdperk van hysterie in de VS. De hernieuwde samenwerking met Zuid-Korea kan van doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van de beide Korea's en in het verlengde daarvan voor de hele wereld. Trump en zijn politieke vriendjes moeten worden gestopt. In Duitsland gaan CDU/CSU en SPD het weer eens met elkaar proberen, als de SPD-leden goedkeuring geven aan het akkoord op hoofdlijnen. De Communistische Partij van Venezuela heeft Maduro opgeroepen om het verenigd front in dat land serieuzer te nemen. Manifest komt er in een volgende krant op terug, evenals op de situatie in Libië, waar de westerse aanval op de regering van Khadaffi slechts voor chaos en wanpraktijken heeft gezorgd.

We zullen in ieder geval onverkort moeten doorgaan met onze strijd - hoe beperkt ook - tegen de dreigingen van het imperialisme-kapitalisme, het opkomende fascisme en de toenemende verrechtsing. Daarbij blijft de inzet van de strijd: barbarij of socialisme. NCPN, CJB, Manifest en Voorwaarts gaan door op de ingeslagen weg, ondanks het feit dat het knap lastig is om een communistische partij op te bouwen onder niet-revolutionaire omstandigheden. Het communisme is een wereldbeweging en niet met valse argumenten en politieke en militaire machtsmiddelen te stoppen. Tijdelijke terugslagen worden overwonnen. Dat geldt ook voor de obstakels die de arbeidersklasse zelf vormen. Misleid bewustzijn loopt immers altijd op tegen de harde werkelijkheid. Je kunt feiten proberen te verdraaien, maar de werkelijkheid is altijd sterker en overtuigender. Je kunt daarbij wachten tot de werkelijkheid 'toeslaat', maar het is beter om die werkelijkheid een handje te helpen. Dat vereist echter studie en scholing.

Manifest prikt leugens door en biedt linkse en progressieve bewegingen, partijen en groeperingen een platform om het noodzakelijke tegengeluid te kunnen ventileren. Zonder een goed, praktisch, herkenbaar en uitvoerbaar links alternatief en toename van het verzet onder de bevolking zal er geen adequaat antwoord op de aanvallen van rechts kunnen worden ontwikkeld. Dat alternatief zal ook het socialisme als doel hoog op de strijdagenda moeten plaatsen.

In deze krant en op de website zullen we weer een aantal belangwekkende achtergrondartikelen plaatsen. In de krant onder meer het begin van een reeks reflexies van Fidel Castro en het tweede en laatste deel van de geschiedenis van het kapitalisme in vogelvlucht, 'De Klok gaat langzamer lopen' (Harry Magdoff) en de opmars van het economisch nationalisme (Greg Godels/Zoltan Zigedy).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Lees de Waarheid in Manifest.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 02/2018 verschijnt op donderdag 15 februari 2018.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019