Financiële steun voor partij en krant blijft noodzakelijk!!!!

Kapitalisme lijkt oppermachtig, maar rust op lemen voeten!

NCPN en CJB zetten zich in om de ontwikkeling van het kapitalisme te volgen, de gevolgen daarvan voor de werkende bevolking, onder wie vooral de jongeren, te analyseren, verzet ertegen te signaleren en aan te moedigen. De inzet van communicatiemedia als krant en internet zijn daarbij van groot belang: een broodnodig tegengif tegen de overal aanwezige kapitalistische ideologie die in alle poriën van de samenleving is doorgedrongen, maar niet kan verhullen dat het kapitalisme als economisch en maatschappelijk systeem ernstig stagneert en geen oplossing kan bieden voor de groeiende problemen van steeds meer bevolkingsgroepen.

Overdracht verantwoordelijkheden

Partij en krant zijn druk doende verantwoordelijkheden over te dragen aan de jongere generatie kameraden. Een uitdagende en inspirerende taak, maar ook arbeidsintensief. Deze taken komen bovenop het lopende werk. Daarvoor is extra tijd nodig voor de kameraden, die nu de verantwoordelijkheden dragen. Dit proces speelt al geruime tijd, maar komend jaar zullen hierin nieuwe concrete stappen worden gezet. Daarom heeft het partijbestuur besloten Manifest in 2018 niet 12 maar 10 keer uit te brengen door de invoering van een lente- en winterstop. De daarmee vrijkomende tijd en energie zal vooral aan deze overdracht worden besteed. Tegelijkertijd zal de relatie papieren krant Manifest en de websites van NCPN en CJB (Voorwaarts) worden onderzocht en zullen voorstellen ontwikkeld worden voor verbeteringen en vernieuwingen.

Het komende jaar zal dus in het teken staan van het vinden van structurele oplossingen voor de ontwikkeling van Manifest en de andere communicatiemiddelen. De afgelopen jaren kon onvoldoende structurele aandacht worden geschonken aan dit knellende vraagstuk. Een stap terug dus om daarna meerdere stappen voorwaarts te kunnen zetten.

Abonnementsprijzen

Deze veranderingen zullen geen invloed hebben op de abonnementsprijzen. Die blijven ongewijzigd. De prijzen zijn al jaren niet verhoogd. Wel zal er een half-geld tarief (16 euro) worden ingevoerd voor studerenden en voor abonnees op bijstandsniveau. Zodra zij weer beschikken over voldoende financiële ruimte betalen zij uiteraard weer de volle abonnementsprijs.

Het is duidelijk dat voor de uitdagingen waar partij en krant voor staan veel geld nodig is: geeft daarom gul!

Partijbestuur NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019