Ingezonden: De Taal van MANIFEST

Aan de redactie van 'MANIFEST'

Met meestal grote instemming lees ik al enkele jaren 'Manifest'. Helaas erger ik me nu en dan aan het voor arbeiders niet of nauwelijks aanspreekbaar taalgebruik in vaak te lange en redactioneel onzorgvuldig geredigeerde artikelen. Sommige artikelen zijn amper te volgen. Het taalgebruik stamt uit de vorige eeuw en is te weinig afgestemd op de tegenwoordige tijd. Een uitzondering vormen de stukken van Rinze Visser, hoewel ze vaak wat lang zijn, zijn ze geschreven in normale mensentaal.

Over het algemeen spreekt het gedachtegoed van de NCPN me aan. Ik ben geen lid, maar ik was het bijna geweest.

Waar ik me heel erg aan geërgerd heb, is het hetzerige artikel over Emile Roemer en de SP. Ik vind dat principieel fout. De SP, Socialistische Partij, is dan wel geen communistische partij, maar staat het dichtst bij de NCPN. Het is de enige partij in het publieke domein, die primair de belangen van de kwetsbare mensen tracht te behartigen. Het is de partij die het voor arbeiders van wat voor kleur of instelling dan ook opneemt. Het gaat bij de SP niet om 'het ontevreden volk', maar om de arbeiders en de kwetsbaren in de kapitalistische maatschappij. Een dergelijke kwalificatie suggereert dat de SP iets weg heeft van mensen als Geert Wilders en Thierry Baudet: de vissers in troebel water. Je kunt het als NCPN niet eens zijn met de strategie van de SP, maar het betreffende 'stukje' over Emile en de SP, als enige zichtbare linkse partij, komt op mij zeer denigrerend over en is de NCPN onwaardig. Vaker heb ik naar mijn mening denigrerende stukken gelezen in jullie MANIFEST over de SP. En dat stoort mij. Dat bevalt me niet van de NCPN, terwijl ik er als SP-er in principe nog dichter bij sta.

Ik zou het toejuichen als jullie strijd en gedachtegoed over de ellende van de klassenmaatschappij meer gehoor vond. Maar met jullie taalgebruik bereik je niet de massa van het arbeidende volk, de gewone Nederlandse mensen die afhankelijk zijn van loonarbeid. Te weinig komt op een begrijpelijke wijze tot uitdrukking dat de tegenstelling kapitaal en arbeid, de klassenstrijd noodzakelijk maakt. Ik zou willen dat jullie een strategie volgden zoals vroeger mijn vader en moeder in Drachten, die samen met mensen als Fré Meis altijd direct klaarstonden voor de arbeiders in de DUW, voor de mensen in Houtigehage en Jubbega, die de staking omkeerden en de heersende kliek voor schut zetten.

Harm de Vos , 23-02-1934

SP-er met CPN-inslag.

Nawoord

U leest Manifest meestal met grote instemming. Dat klinkt in elk geval positief. Daarom vatten wij uw niet malse kritiek op de vaak lange en volgens u te weinig toegankelijke stukken op als bezorgdheid over de toegang van Manifest tot de door u bedoelde 'gewone man en vrouw'. Uiteraard nemen wij deze kritiek serieus. Doch met beperkte middelen en lage verschijningsfrequentie kan er moeilijk op de actualiteit ingegaan worden. Ons streven is echter wel om politiek-inhoudelijke stukken - waaronder die van buitenlandse auteurs - te blijven plaatsen. Belangrijke vraagstukken, achtergrondinformatie, zijn ook nodig om de huidige toestand in ons land - de aanvallen op de posities van de werkende bevolking - te kunnen plaatsen en van daaruit het noodzakelijke verzet van de grond te krijgen. Dat er daarnaast meer toegankelijke stukken uit het dagelijks leven nodig zijn, vinden wij ook. Voor een meer op de massa gericht blad, is versterking nodig. Maar u weet ook dat het de communistische partijen zijn die het in de huidige tijd zwaar te verduren hebben. De aanleiding tot uw opmerkingen met betrekking tot de SP ligt vooral in het artikel naar aanleiding van het aftreden van Emile Roemer. We geven toe: dit had anders gekund. Want ook als er in de SP problemen zouden zijn dan liggen die in het vinden van antwoorden op het toenemende neoliberalisme. Vanuit onze communistische hoek past dan ook geen leedvermaak, maar eerder bezorgdheid. Van onze kant het meer inleven in het politieke krachtenveld lijkt ons nodig, vooral vanuit de gedachte waar wij als communisten nog bondgenoten hebben. Kritiek op de SP en zoals op Manifest van uw kant, moet mogelijk zijn. Echter de toon waarop is zeker niet onbelangrijk. In de praktische politiek, zoals het behoud van voorzieningen en veel meer, staan communisten vaak voor hetzelfde als SP'ers. Voor de NCPN is het socialisme echter meer dan de dagelijkse strijd en blijft als noodzakelijk alternatief als stip aan de horizon staan. Wij zien uw reactie als een bijdrage aan de verdieping van een noodzakelijke discussie tussen mensen die de afbraak van sociale rechten van de arbeidersbevolking niet willen accepteren. Wij hopen ook dat u, ondanks uw kritiek, Manifest nog vaak met grote instemming mag lezen.

De redactie.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019