Samenvatting van de nieuwjaarstoespraak van Kim Jong-Un [1]

De twee Korea's in 2018

i-010-076.jpg
Afbeelding op T-shirt voor hereniging van Korea. (Foto Manifest/wvk)

Redactie buitenland

De huidige situatie vereist dat het noorden en het zuiden hun onderlinge verhoudingen direct verbeteren en beslissende maatregelen nemen om een doorbraak te bereiken voor een onafhankelijke hereniging, zonder obsessie over vervlogen tijden. Niemand kan zich op eervolle wijze vertonen aan de natie als hij of zij de dringende eisen van dit moment negeert.

Dit jaar is van grote betekenis voor zowel het noorden als het zuiden. In het noorden viert de bevolking het 70-jarig jubileum van hun Republiek, een groots en veelbelovend evenement, en in het zuiden zullen de Olympische Winterspelen plaatsvinden. Om deze grote nationale gebeurtenissen niet alleen op een prachtige manier te vieren, maar ook om de waardigheid en de positieve geest van de natie in binnen- en buitenland te tonen, moeten we de bevroren inter-Koreaanse relaties verbeteren en dit betekenisvolle jaar eren als een bewogen jaar, dat gedenkwaardig zal zijn in de geschiedenis van onze natie. [nvdr: Kim Jong-Un refereert meerdere malen nadrukkelijk aan Noord- en Zuid-Korea samen als een natie, zie ook voetnoot [2]

In de eerste plaats moeten we samenwerken om de acute militaire spanningen tussen het noorden en het zuiden te verlichten en een vreedzame situatie te bewerkstelligen op het Koreaanse schiereiland. Zolang de onstabiele situatie aanhoudt, wat betekent dat het noch oorlogstijd, noch vredestijd is, kunnen het noorden en het zuiden niet garant staan voor het succes van de geplande evenementen. Zij kunnen dan evenmin samen een oprechte discussie voeren over de kwestie van het verbeteren van de bilaterale betrekkingen en ook niet recht op het doel afgaan van nationale hereniging.

Het noorden en het zuiden zouden nu alles moeten vermijden wat de situatie zou kunnen verergeren en gezamenlijke inspanningen moeten leveren om de militaire spanning te verminderen en een vreedzame omgeving te creëren. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zouden positief moeten reageren op onze oprechte inspanningen voor een detente [nvdr: periode van verminderde politieke spanning tijdens een conflict tussen twee of meer elkaar tegenwerkende staten], in plaats van de situatie te verergeren door zich aan te sluiten bij de Verenigde Staten in hun roekeloze stappen op weg naar een tegen het noorden gerichte nucleaire oorlog, die de toekomst van de hele natie bedreigt evenals de vrede en stabiliteit op het schiereiland.

Ze zouden moeten stoppen met alle nucleaire oorlogsoefeningen die ze met buitenlandse krachten uitvoeren, omdat deze oefeningen dit land in vlammen zullen doen opgaan en tot bloedvergieten zullen leiden op ons heilige grondgebied. Ze moeten zich ook onthouden van alle handelingen met betrekking tot het binnenhalen van kernwapens en agressieve troepen uit de Verenigde Staten.

Hoewel de Verenigde Staten dreigen met nucleaire wapens en zich opmaken voor een nieuwe oorlog, zullen zij ons niet durven binnenvallen omdat we op dit moment een krachtig nucleair afschrikmiddel hebben. En als het noorden en het zuiden vastberaden zijn kunnen zij absoluut het uitbreken van een oorlog voorkomen en de spanningen op het Koreaanse schiereiland verlichten. Er moet een klimaat worden bewerkstelligd dat gunstig is voor nationale verzoening en hereniging.

De verbetering van de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea is een zeer dringende aangelegenheid, niet alleen voor de autoriteiten maar voor alle Koreanen, en het is een cruciale taak die vraagt om een gezamenlijke inspanning van de gehele natie. Het noorden en het zuiden moeten bilaterale contacten, reizen, samenwerking en uitwisseling op grote schaal bevorderen, om wederzijds misverstanden en wantrouwen weg te nemen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen en hun rol als drijvende kracht in de nationale hereniging te vervullen.

We zullen onze deuren openen voor iedereen uit Zuid-Korea, inclusief de regerende partij en oppositiepartijen, organisaties en individuele personen vanuit alle achtergronden, voor dialoog, contact en reizen, als ze oprecht nationale overeenstemming en eenheid wensen.

Er moet een definitief einde worden gemaakt aan daden die de andere partij zouden kunnen beledigen en tot onenigheid en vijandigheid tussen landgenoten kunnen leiden. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zouden niet moeten proberen - zoals het vorige conservatieve 'regime' deed - onderling contact en reizen te blokkeren voor mensen vanuit verschillende sociale lagen van de bevolking en de goede sfeer voor hereniging met het noorden te onderdrukken, onder absurde voorwendsels en door wettelijke en institutionele mechanismen te organiseren. In plaats daarvan moeten ze hun inspanningen richten op het creëren van omstandigheden en een omgeving die bevorderlijk zijn voor nationale overeenstemming en eenheid.

Om de inter-Koreaanse betrekkingen zo snel mogelijk te verbeteren, moeten de autoriteiten van het noorden en het zuiden de vlag van nationale onafhankelijkheid hoger opheffen dan ooit tevoren, de verantwoordelijkheid nemen en de rol vervullen die zij voor de natie en de geschiedenis op zich hebben genomen.

De inter-Koreaanse betrekkingen zijn in alle opzichten een interne kwestie van onze natie, die het noorden en het zuiden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid moeten oplossen. Daarom moeten ze een standvastige opvatting en positie innemen: dat zij alle problemen die zich in de bilaterale relaties voordoen zullen oplossen volgens het principe van 'Door Onze Natie Zelf' (By Our Nation Itself). [3]

De Zuid-Koreaanse autoriteiten moeten weten dat ze niets zullen winnen met het reizen door het buitenland waarbij ze de hulp vragen van andere landen voor de kwestie van de inter-Koreaanse betrekkingen, en dat dergelijk gedrag de externe krachten, die oneerlijke doelen nastreven, een excuus geeft voor hun inmenging en daarmee de situatie verder compliceert. Nu is het niet de tijd voor het noorden en het zuiden om elkaar de rug toe te keren en alleen hun respectieve standpunten kenbaar te maken. Het is tijd dat ze elkaar echt in de ogen kijken en met elkaar oprechte discussies voeren over de kwestie van het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen door onze natie zelf, en het zoeken van een uitweg naar de oplossing van die kwestie op een moedige manier.

Wat de Olympische Winterspelen betreft die binnenkort in Zuid-Korea worden gehouden, die zorgen voor een goede gelegenheid om het prestige van onze natie te demonstreren en we wensen oprecht dat de Olympische Spelen een succes worden. Met dat in gedachten zijn we bereid om onze delegatie naar de spelen te sturen en noodzakelijke maatregelen te nemen, waarvoor de autoriteiten van het noorden en het zuiden elkaar binnenkort mogelijk kunnen ontmoeten. Omdat we landgenoten zijn van hetzelfde bloed als de Zuid-Koreanen is het voor ons vanzelfsprekend om hun plezier te delen over de veelbelovende gebeurtenis en hen daarbij te helpen.

We zullen, ook in de toekomst, alle problemen oplossen door de inspanningen van onze natie zelf onder de wapperende vlag van nationale onafhankelijkheid en we zullen de plannen frustreren van de interne en externe krachten tegen de hereniging, door onze kracht van nationale eenheid en daarmee een nieuwe geschiedenis in beweging zetten van nationale hereniging.

Gebruikmakend van deze gelegenheid spreek ik nogmaals warme nieuwjaarswensen uit aan alle Koreaanse landgenoten in binnen- en buitenland en ik wens oprecht dat in dit belangrijke jaar alles goed zal gaan zowel in het noorden als in het zuiden. [Andere taal dan het gebruikelijke Trump-gebral, nvdr]

Voetnoten

Bron: Gepubliceerd door Nick Wright, 21CenturyManifesto, 2 januari 2018
https://21centurymanifesto.wordpress.com
Vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019