Nieuwjaarsgroeten van kameraad Kemal Okuyan aan vrienden van de partij

De irrationele, onmenselijke sociale orde (in Turkije, nvdr) moet zo snel mogelijk vernietigd worden.

Beste medestanders en kameraden,

Sinds het midden van de negentiende eeuw is de mensheid op zoek naar wegen om zich te ontworstelen uit een intens tijdperk gemarkeerd door grote tragedies en uitzonderlijke sprongen.

De laatste drie decennia van dit 170 jaar oude verhaal zullen worden beschreven als een reactionaire, zelfs contrarevolutionaire periode, waarin de onderdrukkende klassen die een monopolie hebben op bijna alle welvaart - in zowel de wereld als in Turkije - een overweldigend overwicht op de werkende klasse hebben bewerkstelligd.

Dezelfde decennia hebben echter ook bewezen dat de mensheid nooit zal bezwijken, dat het duister nooit de absolute werkelijkheid zal worden. Bovendien, zelfs in een tijd waarin de rechten van de zwoegende massa's, de een na de ander, worden afgeschaft; waarin internationale monopolies onze planeet plunderen zonder terughoudendheid of hindernissen; waarin er geen tegenwicht, zoals de Sovjet-Unie, bestaat om imperialistisch barbarisme tegen te gaan; in het kort, zelfs in een tijd waarin onze wereld aan de kapitalistische klasse wordt geserveerd op een zilveren schaaltje, is het duidelijk dat de huidige sociale orde geen enkele toekomst heeft.

Aangezien bloederige, regionale conflicten, racisme, religieus fanatisme, de bedreiging van nucleaire oorlogvoering, de vernietiging van het milieu, culturele teruggang en continue aanvallen op zelfs onze meest fundamentele vrijheden tegenwoordig aan de orde van de dag zijn en gecombineerd worden met verschijnselen als werkloosheid, hongersnood, dure leefomstandigheden en inkomensongelijkheid, is de tijd rijp voor de mensheid om daar een punt achter te zetten.

Zij die prediken dat we tevreden moeten zijn met kleine verbeteringen van de huidige tragedie hebben het fout. Deze irrationele, onmenselijke sociale orde moet zo snel mogelijk vernietigd worden.

En dit kan

Toen het imperialisme de mensheid voor de tweede keer in een enorme slachting dreef in het midden van de twintigste eeuw, en toen de Sovjet-Unie voorkwam dat die bloedige afrekening zou uitgroeien tot massale vernietigingen die ervoor zouden zorgen dat volkeren tot slaaf gemaakt werden, waren het leiders zoals Roosevelt, Churchill en de Gaulle die hun stempel drukten op de grootste drie imperialistische machten. Behalve hun wereldbeeld en de belangen die ze vertegenwoordigden etc., kunnen we hen amper vergelijken met degenen die de laatste decennia in het spotlicht stonden, mensen zoals Bush, Sarkozy, Berlusconi, Macron, Merkel of Trump.

Het is overbodig te zeggen dat het Turkse kapitalisme, op zijn beurt, Erdogan heeft gecreëerd!

Alhoewel het plaatje er wellicht niet al te rooskleurig uit lijkt te zien, kunnen we, wanneer we vanaf een andere hoek kijken, een uitweg zien.

Het kapitalistische systeem dat de mensheid ketent en de reactionaire krachten die deze sociale orde vertegenwoordigen zijn zwakker dan ze lijken. Alles wat we moeten doen, is geen scrupules hebben om dit feit te erkennen en te doen wat nodig is. De Communistische Partij van Turkije definieert haar hele bestaan op dit feit en met de historische missie die eruit voortvloeit.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen verplichting is die in één klap of makkelijk voldaan kan worden. Aan de andere kant zullen we nooit vergeten dat de mensheid aan de rand van vernietiging is geraakt door voortdurend haar eigen bevrijding uit te stellen.

We gaan het nieuwe jaar in met dit bewustzijn, en we wensen succes aan al onze vrienden in ons gezamenlijk streven voor gelijkheid en vrijheid.

Ik hoop dat 2018 een jaar wordt waarin we weer alomvattende hoop weten te bewerkstelligen.

Kemal Okuyan
Algemeen-secretaris TKP
Vertaling Berend Titulaer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019