De communistische Tudeh-partij van Iran gaf over de gebeurtenissen in Iran drie verklaringen uit. Manifest publiceert een ingekorte versie van de laatste (derde) verklaring. De verklaring is gericht aan de eigen bevolking, maar geeft een heldere analyse van de huidige situatie in Iran. Inmiddels lijkt het verzet weer ingezakt. Voor het Iraanse volk is nog een lange weg te gaan, voordat vrijheid en democratie zullen zegevieren.

Van de redactie buitenland

Verklaring nummer drie van het Centraal Comité van de Tudeh partij van Iran: De intriges van het regime om de protestbeweging van de onderdrukte bevolking op gewelddadige en bloedige manier te onderdrukken moeten worden voorkomen door een georganiseerde strijd en een verenigde actie. Wij zijn tegenstanders van een interventie in Iran in welke vorm dan ook. Wij vinden dat het rechtse politieke en racistische leiderschap van Donald Trump, Benjamin Netanyahu en het criminele en reactionaire regime van Saoedi-Arabië geen vrienden zijn van de bevolking van Iran en dat ze niet streven naar vrijheid, onafhankelijkheid en sociale gerechtigheid in ons vaderland.

Wij veroordelen zowel de opzettelijke en doelgerichte pogingen van de massamedia van de imperialistische staten als wel de propaganda en de nieuwsuitzendingen van het Iraanse regime, aangezien zij de democratische, patriottistische en gerechtvaardigde kenmerken van de huidige protestbeweging in Iran verkeerd neerzetten.

De manier om Iran te redden is niet het vervangen van een dictatoriaal regime door een ander soort dictatorschap en tirannie. Onze bevolking streeft naar een nationale en democratische volksrepubliek. De strijd om het dictatoriale regime van de Hoogste Religieuze Leider in Iran te verwerpen moet worden voortgezet door zorgvuldige organisatie. De brede participatie van een veelvoud aan sociale lagen - in het bijzonder de werkende klasse - in de strijd om het heersende apparaat te ontwrichten, zal een beslissende factor zijn in het dwingen van het regime om zich terug te trekken.

Beste kameraden,

Ondanks alle repressieve pogingen van het regime om de stemmen van de protesten het zwijgen op te leggen, wordt het heldhaftige verzet tegen het heersende dictatorschap al voor de zesde dag voortgezet. Ondanks de tientallen mensen die vermoord en gewond zijn - en de honderden die gearresteerd zijn door de veiligheidspolitie van het regime - hebben jullie aangetoond dat jullie de door het heersende duistere regime opgelegde omstandigheden niet meer accepteren. De leiders van het regime - van Ali Khamenei en Hassan Rouhani tot Larijani - stellen dat zij de duidelijke stem van ontevredenheid en protest horen die wordt geuit door de overgrote meerderheid van de bevolking. Zij beschuldigen de bevolking er echter ook van dat zij buitenlandse agenten zijn en dreigen hen met onderdrukking tenzij zij het strijdtoneel verlaten. Maar de stemmen van ontevredenheid en proteststemmen houden de genoemde leiders van het regime en het islamitische regime verantwoordelijk voor de erbarmelijke sociaaleconomische omstandigheden, wijdverbreide armoede en marginalisatie, en het gebrek aan een toekomst met perspectief voor de jongere generatie.

De ontvangen rapportages geven aan dat er grootschalige plannen van het regime bestaan, alsook uitvoerige voorbereidingen om de protesterende bevolking in meerdere steden van het land vergaand en op gewelddadige wijze te onderdrukken. De massale inzet van de oproerpolitie van de Iraanse Revolutionaire Garde in verschillende steden, inclusief de militaire bezetting van enkele delen van Teheran en de grotere steden, en het verstoren van de communicatie, inclusief de hoge mate van filteren van en/of zelfs het afsluiten van enkele sociale netwerken, kunnen gelijkgesteld worden aan een staat van beleg om zodoende de situatie te beheersen en de protestbeweging van de bevolking te beteugelen. (Wat kennelijk ook gelukt is. nvdr)

Beste Kameraden,

We zijn er ten diepste van overtuigd dat, en herhalen het hier opnieuw, de hypocriete steunbetuigingen van racistische reactionairen zoals Trump; zijn vicepresident; enkele van de meest rechtse krachten van de Amerikaanse Republikeinse Partij; Netanyahu, de premier van de corrupte en antibevolking-regering van Israël; alswel de steun van het criminele en reactionaire regime van Saoedi-Arabië aan de strijd van de bevolking van onze staat niet plaatsvindt omdat zij geloven in de noodzaak om de situatie in ons land te verbeteren, of om de eisen van de bevolking voor vrijheid, democratie en rechtvaardigheid in Iran te realiseren.

In plaats daarvan is hun enige doel het destabiliseren van de situatie in het Midden-Oosten en de Perzische Golf in lijn met hun strategische belangen. De steunbetuigingen van deze antibevolking-regeringen aan gelijksoortige reactionaire (Iraanse) groepen zoals de monarchisten of degenen die reeds een president en een regering voor onze bevolking hebben 'gekozen' en herhaaldelijk hebben gevraagd om een buitenlandse militaire interventie in Iran, zijn een voorbeeld van het gevaarlijke spel dat een serieuze bedreiging vormt voor de vrijheidsbeweging in ons land en slechts dient om de regionale krachten en de intriges van de onderdrukkende krachten in Iran te helpen.

De ervaringen van de protestbeweging van de massa's van de afgelopen dagen benadrukken het volledige failliet en het gebrek aan geloofwaardigheid van diegenen die stellen dat zij vóór verandering in Iran zijn. Het bilaterale akkoord van deze politiek bankroete lieden en het geschreeuw van individuen zoals Sadegh Larijani (voorzitter van het parlement) en Hossein Shariatmadari (die de conservatieve krant getiteld Kayhan runt die de stem van de hoogste leider van Iran is) heeft als doel "de identificatie en onderdrukking (van de protesterenden)". Het geeft ook het einde aan van het politieke leven en de sociale geloofwaardigheid van deze krachten die, onder het mom van hervormingen, onze bevolking hebben overtuigd om jarenlang het islamitische regime te accepteren. Hun keuze beperkte zich slechts tot 'slecht en slechter'.

Beste Kameraden,

We herhalen opnieuw dat de enige manier om de plannen en intriges van het regime te verslaan en te weerstaan is door middel van verenigde actie, georganiseerde strijd en een gezamenlijke beweging van alle sociale lagen - van de arbeiders en de werkende mensen tot de moedige jeugd, studenten en vrouwen van onze staat - en door het voorbereiden van landelijke stakingen en het machteloos maken van elke mogelijkheid van het regime om te kunnen overleven.

De Tudeh Partij van Iran stelt opnieuw dat Tudeh-leden en sympathisanten zichzelf beschouwen als een onscheidbaar deel van jullie protesten tegen de voortzetting van het despotische regime. We doen een beroep op alle vrijheidslievende en progressieve krachten van de staat, werkende mensen, militante studenten, adolescenten en vrouwen om een verenigd antidictatorschap-front te vormen met als doel:

Victorie aan de strijd van de bevolking van Iran tegen het heersende dictatoriale regime!

Het Centraal Comité van de Tudeh Partij van Iran, 2 januari 2018. Vertaling David Hidajattoellah.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019