Sociaaldemocraten helpen weer het Duitse kapitaal

i-010-017.jpg
Poster DKP: Voor arbeidsplaatsen, tegen oorlogsmissies! (Foto: DKP)

Patrik Köbele, voorzitter van de DKP, legt het resultaat uit van de coalitieonderhandelingen tussen de CDU, de CSU en de SPD:

De resultaten laten zien dat men de SPD in de regering wil hebben. Er waren kleine concessies, zodat het ledenbesluit in de SPD voor de GroKo-participatie positief kan uitvallen. Vooral voor de ministeries gold het motto, met spek vang je muizen.

Telkens wanneer de heersende klasse vastbesloten was om de sociaaldemocraten op te nemen in het bestuur van hun staat, de 'ideale gezamenlijke kapitalist', volgden dramatische verergeringen in de agressiviteit van het Duitse imperialisme - zowel intern als extern. Ik herinner me het herwinnen van de mogelijkheid van het voeren van agressieoorlogen en de uitvoering van de Agenda 2010. Wie zou er beter voor kunnen zorgen dat deze agenda van sociale verdeeldheid en dus de verdere ontwikkeling van de rechtse politiek wordt voortgezet dan het nieuwe driemanschap van de SPD, Scholz, Schulz en Nahles?

Wat betreft bewapening en oorlogspolitiek spreken de coalitiebesprekingen een duidelijke taal. De wapenindustrie moet worden "geconsolideerd en gepromoot", de 'Bundeswehr' uitgerust met drones. Ook is ingestemd met de uitbreiding van troepencontingenten in Mali en Afghanistan. De voortzetting van een massale democratie-afbouw en de opwaardering van politie- en inlichtingendiensten was geen punt van controverse en wordt doorgedrukt met Horst Seehofer (CSU) als minister van Binnenlandse Zaken.

Het feit dat bewapening, oorlogspolitiek, afbouw van de democratisering en de koers van verdere uitbuiting binnen de EU ten gunste van een Duitse (Franse) machtspositie geen rol spelen in het publieke debat is beangstigend. Helaas geldt dit ook voor veel uitspraken van de vakbondsorganisaties.

Zonder druk van de straat, zonder massale beweging tegen bewapening, tegen de verdubbeling van het bewapeningsbudget tot twee procent van het bbp, volgens de NAVO-criteria, tegen de oorlogspolitiek, democratie-afbouw en sociale besparingen, zijn de vooruitzichten voor deze mogelijke nieuwe editie van de grote coalitie beangstigend. Het ontwikkelen van deze druk is een dringende taak voor alle democraten. Voor sociaaldemocraten is een nee tijdens de ledenenquête een eerste stap."

Essen, 08.02.2018

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019