Verantwoording 'Eindejaars-envelop 2017'

Het besluit van het Zesde Congres om de financiën van de partij op een aparte conferentie te bespreken werpt zijn vruchten af. Op die werkconferentie in mei 2017 zijn stappen gezet tot herstel van het inzicht in inkomsten en uitgaven na de computercrash enige tijd terug. Bijgaand overzicht van de resultaten van de 'eindejaars-envelop 2017' is een voorbeeld van de succesvolle inzet van de kameraden die deze taken op zich genomen hebben!

Het Partijbestuur dankt alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage de partij en krant financieel te steunen! Deze tweede editie van Manifest dit jaar bewijst opnieuw het belang en noodzaak de onophoudelijke stroom van burgerlijke desinformatie en misleiding te ontzenuwen met onze eigen analyses en beoordelingen van ontwikkelingen. Lees De Waarheid in Manifest!

De campagnelijst: Totaal: 3714,36,-;

M.A.: 100,-; J.A. te E: 10,-; W.BH.te R: 125,-; RvdB. te G: 30,-; B. te R: 50,-; WdB. te L: 7,5,-; L.B. te K: 25,-; C.B. te Z: 50,-; J.C. te E.: 50,-; G.E. te A: 50,-; R.F. te Z: 10,-; W.F. te L: 10,-; W.G. te H: 25,-; J.G. te P: 25,-; A.G. te M: 75,-; O.de G. te G: 25,-; D.G. te G: 18,-; P.v.G.te A: 25,-; H.de G. te T: 50,-; C.H.te T-W: 100,-; H.H. Te D: 25,-; S.H-A. te G: 10,-; B.H. te Z: 25,-; J.I. te G: 250,-; T.J. te H: 15,-; J.J.S. te U: 25,-; H.J. te G: 250,-; H.J. te D: 5,-; M.K. te L: 15,-; F.K. te G: 35,-; A.K. te S: 10,-; S.L. te B: 50,-; R.M. te F: 50,-; A.M. te A: 25,-; R.M. te E: 100,-; W.M. te D: 50,-; H.ten O. te E: 40,-; J.P. te L: 35,-; G.P.te W: 25,-; A.R. te G: 7,5,-; P.R.te G: 100,-; R.S. te A: 165,-; S.v.S te L: 5,-; E.S. te R: 50,-; J.S. te G: 50,-; J.S. te H: 50,-; O.S.te A: 25,-; J.S. te A: 15,-; DvS te G: 50,-; A.v.T. te A: 10,-; R.V.te V: 20,-; N.V. te Z: 10,-; R.V. te L: 700,-; G.V. te A: 10,-; H. de V. te D: 30,-; J.V. te D: 11,36,-; P.v.V. te O: 50,-; B.W. te O: 200,-; KvdW. te H: 5,-; H.W. te T: 50,-; L.v.W. te L: 50,-; L.W. te G: 50,-; G.W. te H: 75,-; F.v.Z. te A: 25,-;

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019