Ingezonden: Klassenstrijd

Sinds het eind van de negentiende eeuw heeft de arbeidersbeweging strijd geleverd om een sterke positie te veroveren op de bezitters van het kapitaal en de productiemiddelen. Er wordt onder invloed van de liberalistische en neoliberalistische heerschappij een steeds dreigender aanslag gepleegd op de door vaak heftige strijd verworven rechten van de arbeiders en de maatschappelijk kwetsbare groepen. De uitbuiting van de arbeidersklasse in het kapitalistische systeem door de heersende klasse neemt toe. De winsten stijgen, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden worden meer en meer aangetast, geflexibiliseerd. De heersende klasse, die de macht heeft over de productiemiddelen, doet een aanslag op de rechten van de mensen in loondienst en dwingt velen tot de noodlijdende en kwetsbare positie van de zzp. De huidige nivellerende arbeidswetgeving dient alleen het kapitaal en gaat ten koste van de afhankelijke klasse. Evenals de NCPN zal de SP nog sterker dan voorheen een zichtbare arbeiderspartij moeten zijn, die de klassenstrijd niet schuwt. De tegenstelling tussen kapitaal en arbeid doet zich steeds heftiger voelen. Samen met de vakbeweging moeten beide partijen strijden voor de versterking van de positie van de werkende klasse, de mensen in loondienst, de zzp-ers en de kleine zelfstandigen. De heersende mentaliteit van de Nederlandse vakbeweging is in veel te sterke mate bepaald door het zogenaamde neoliberale poldermodel, waarin de strijdbaarheid verloren is gegaan. GroenLinks is daar in meegegaan, evenals de PvdA. Socialisme en strijdbaarheid zijn in het huidige politiek-maatschappelijke-parlementaire denken ondergesneeuwd. Alleen de SP en de NCPN zijn herkenbaar als socialistische, strijdbare partijen, zowel parlementair (SP) als op 'straat' (SP en NCPN). Socialisme staat voor een maatschappij die gebaseerd is op een rechtvaardige verdeling van het gemeenschappelijk bezit, en voor een maatschappij die gestoeld is op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het wordt tijd dat de strijd weer hardhandig wordt opgepakt voor een rechtvaardige verdeling van inkomen, kennis en macht. Een strijdbare vakbeweging is daarvoor noodzakelijk. Gelukkig begint bij een groeiend deel van de vakbeweging dit besef door te dringen.

Harm de Vos
nog steeds SP met CPN-inslag

PS: bedankt voor plaatsing eerder ingezonden stuk en nawoord.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019