Handen af van Syrië!

De militaire operatie van Turkije in Syrië

i-011-019.jpg
Koerdische vluchtelingen uit Syrië op de vlucht naar Turkije in 2014. Door succesvolle strijd van o.a. Koerdische milities van YPG werden de Jihadistische agressoren verslagen. Nu vallen Erdogans troepen dit gebied aan. Met opnieuw vluchtelingen. (Foto: European Commission DG/Flickr/cc/by-nc-nd)

Wat de reden ook is voor de militaire operatie in Syrië door de Turkse AKP-regering en haar leider, die "zijn gebed in Damascus wil kunnen doen, het dient de imperialistische plannen die gericht zijn op het verdelen van Syrië voor verschillende belangen. Syrië moet worden gevrijwaard van imperialistische projecten, belangenconflicten tussen grootmachten en de fundamentalistische krachten van de regio. Het zijn de Syrische mensen die dit zullen doen.

Nadat het land werd meegesleurd in een burgeroorlog die werd aangestuurd door imperialistische projecten en bijna alle reactionaire aderen van de regio activeerde, wordt Syrië nu een arena voor de bloederige spelletjes van de machten van de regio, groot en klein.

De militaire operatie op de Syrische bodem, gestart door de AKP-regering, die manieren zocht om haar eigen economische en politieke plannen in de imperialistische projecten te verzekeren, terwijl ze tegelijkertijd vanaf het begin serieus betrokken was bij die projecten, had niets te maken met welk nationaal belang of veiligheidsprobleem van Turkije dan ook.

Ja, de VS en hun 'bondgenoten' vormen een bedreiging voor Turkije en alle volkeren in de regio. Toch is Turkije zelf een geallieerd NAVO-lid en heeft een huichelende regering die het militaire bestaan van de NAVO in Turkije niet in twijfel trekt, maar debatteert over de dreiging in Syrië.

Ja, er zijn veel 'terroristische' groepen in Syrië, maar het Vrije Syrische Leger (FSA), waarmee Turkije nu militair samenwerkt, is nog steeds één van die terroristische groeperingen. De FSA wordt al jaren door de VS ondersteund en nu botsen ze met de PYD, een andere groep gesteund door de VS.

De Syrische staat zegt "u bent niet welkom", welke reden de AKP-regering en zijn leider ook aanvoert, zoals het spreken over "naleving van internationale wetten". De inval steunt de imperialistische plannen die gericht zijn op het verdelen van Syrië op basis van verschillende belangen.

Onze bevolking kan niet worden misleid met heldendom of nationalistische demagogie. Syrië moet worden gevrijwaard van imperialistische projecten.

Daarom zeggen we: handen af van Syrië.

Artikel is gebaseerd op verklaring van het Centraal Bureau van de TKP - 21.01.2018, vert. WvdK.

https://www.tkp.org.tr/en/aciklamalar/hands-syria
TKP-Communistische Partij van Turkije int@tkp.org.tr

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019