Arbeidersbeweging moet zich in Brexit-debat uitspreken voor derde optie

i-011-017.jpg
Poster Communistische Partij van Brittannië. (Foto: CPB)

Nick Wright (*)

Volgens de Britse communisten slaagt de arbeidersbeweging er niet in de belangen van de arbeiders en hun gezinnen te laten horen in het Brexit-debat.

"Het napraten van de angsten en ambities van het CBI [1], het Institute of Directors [2] en het [doem]scenario van de City of London als [een groot] 'casino' is niet hetzelfde als opkomen voor de belangen van de arbeidersklasse", zei algemeen secretaris Robert Griffiths woensdagavond tegen de politieke commissie van de Britse Communistische Partij. Hij sprak deze woorden op het moment dat Groot-Brittannië en de EU begonnen aan de tweede onderhandelingsronde over de wijze waarop Groot-Brittannië de Europese Unie zal verlaten.

"Het veiligstellen van de toegang tot de Europese interne markt [3] hoeft niet te betekenen dat we capituleren voor de verdragen, richtlijnen en instellingen van de EU, die de belangen dienen van de kapitalistische monopolies", betoogde Robert Griffiths. Hij wees erop dat veel landen over de hele wereld handel drijven met de EU zonder afstand te doen van het recht op hun eigen handels-, financieel, industrieel of immigratiebeleid.

"Het merendeel van de Britse 'big business' wil Groot-Brittannië zo dicht mogelijk bij de Europese interne markt houden, omdat de regels voor het vrije verkeer van kapitaal, goederen en arbeid, samen met het recht van bedrijven om in elk land te kunnen opereren, hen in staat stelt om hun winsten te maximaliseren ten koste van werkende mensen", voegde Robert Griffiths eraan toe.

De leider van de Communistische Partij waarschuwde dat EU-verdragen en -richtlijnen zullen worden gebruikt om het toekomstige programma van de Labourregering zoveel mogelijk te belemmeren. Dat programma zal zich richten op het stimuleren van investeringen in infrastructuur; het weer terugbrengen in publiek eigendom van energie, water, spoorwegen en de Royal Mail (de post); het geven van staatssteun aan de industrie en het voorkomen van 'dumping' van import [4]; het bevorderen van regionale ontwikkeling en het regelen van voorwaarden voor contracten in de publieke sector die gunstig zijn voor de erkenning van vakverenigingen, gelijke kansen, opleiding en naleving van de belastingwetgeving."

Hij bracht een reeks uitspraken van het Europees Hof van Justitie onder de aandacht, gericht op het inperken van de rechten van gekozen regeringen en vakbonden om actie te ondernemen om buitenlandse, flexibele of ontslagen werknemers te beschermen.

Robert Griffiths benadrukte ook dat het alternatief voor afstemming op de interne EU-markt niet is "de neoliberale natte droom van Tory, een droom van gedereguleerde markten, goedkope en flexibele arbeid en vrijhandelsovereenkomsten, waarbij bedrijven de door de kiezers verkozen regeringen voor speciale rechtbanken kunnen dagen".

In plaats daarvan drong hij er bij de arbeidersbeweging op aan om een derde optie buiten de EU en het mondiale neoliberalisme te stimuleren. "Voor hun voorspoed hebben de arbeiders en de bevolking van Groot-Brittannië behoefte aan overheidsinvesteringen, publiek eigenaarschap, economische planning, collectieve onderhandelingen en een eerlijk immigratiebeleid, in plaats van het discriminerende 'Fort Europa' [5] en de superuitbuiting van migrantenwerkers", zo stelde hij voor.

Voetnoten

(*) Bron: 21 Century Manifesto, 15 februari 2018, vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019