Congres van de Duitse Communistische Partij (DKP)

Chuck Barkey

De kameraden van de meeste communistische partijen hebben het doorgaans behoorlijk druk. Het jaar 2018 is voor de DKP extra druk omdat het dit jaar de vijftigste verjaardag is van de DKP en de honderdste van de oprichting van de KPD door Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en anderen. Daarnaast organiseren zij - na dit congres - dit jaar hun tweejaarlijkse Pressefest van hun partijkrant UZ.

Om die reden hebben zij geen zusterpartijen uitgenodigd behalve de partijen van het vierlandenoverleg: PVDA (België), KPL (Luxemburg) en NCPN.

Als representant van de NCPN heb ik kunnen zien dat het congres bijzonder kameraadschappelijk en goed georganiseerd was en soepel verliep. Wat het betekent om niet alleen een wetenschappelijke theorie maar ook een wetenschappelijke methodiek te hebben, werd duidelijk door het democratische gehalte van het congres. Alle beslissingen werden genomen door opsteken van de partijkaart en bij twijfel telling ervan.

Eén van de Duitse kameraden vertrouwde mij na afloop toe dat dit congres een historische uitblinker was, omdat alle sessies precies volgens het tijdschema zijn verlopen ondanks het feit dat "de strijd tussen de twee lijnen", dus de politieke strijd, met overgave werd gevoerd. Tegen het einde van de tweede congresdag werden bepaalde tegenstellingen duidelijker.

Bij het onderwerp 'Netwerk Communistische Politiek' werden heldere procedure-afspraken gemaakt. Nadat tien kameraden met vuur hadden gesproken, stonden er nog vijftien in de rij voor de microfoon. Het presidium legde het congres de vraag voor of een verlenging van de dertig minuten noodzakelijk werd geacht. Dat werd nipt, met 74 tegen 72 stemmen, afgewezen. De kameraden die niet aan bod waren gekomen gingen in alle rust terug naar hun tafels.

Ik wil de DKP feliciteren met dit goed georganiseerde en, voor zover ik heb kunnen zien, goed geslaagde congres en met de discipline die de kameraden ondanks meningsverschillen uitstralen.

De NCPN wenst de leden van de DKP succes in hun strijd en de uitvoering van de geplande taken.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019