Extreem-rechts in Emmen

Ron Verhoef

De PVV gaat dit jaar in meer gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook in de gemeente Emmen en dat is niet verwonderlijk. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen haalde de PVV maar liefst 18,6 procent van de stemmen in Emmen, op de voet gevolgd door de SP met 15,3 procent. Beide partijen scoorden zo ruim boven het landelijk gemiddelde.

Emmen lijkt daarmee een gepolariseerde gemeente. Dat zal mede te maken hebben met het beleid van de afgelopen jaren. Terwijl de werkloosheid vér boven het landelijk gemiddelde lag, bezuinigde de gemeente op zo'n beetje alle sociale voorzieningen. En dat in een gemeente waar de PvdA sinds mensenheugenis de grootste partij was en altijd onderdeel van het college uitmaakte.

Hoewel vier jaar geleden Wakker Emmen de PvdA van de eerste plaatst stootte schoof de PvdA wel aan in het college en leverde met Bouke Arends zelfs de wethouder van Economie, Werk en Sport. Deze Arends is al jaren de man die het beleid van de PvdA in Emmen bepaalt en een overtuigde aanhanger van de Derde Weg. Harde bezuinigingen dus. Emmen betaalde als één van de weinige gemeenten de stakende onderwijzers de afgelopen stakingsdagen ook niet door. Arends is van mening dat wie niet werkt ook geen loon verdient. Dat staken toch in het DNA van de PvdA zou moeten zitten ontgaat hem.

Wel was hij bereid een miljoenenlening aan het dierenpark te geven zodat er nieuwbouw kon worden gerealiseerd op de Noordbarger-es (een kwetsbaar natuurgebied nota bene). Hoewel allerlei rapporten waarschuwden tegen de lening drukte Arends hem door. De 1,4 miljoen bezoekers die het nieuwe Wildlands de eerste tien jaar zou moeten halen om de lening terug te kunnen betalen, zouden makkelijk gehaald worden. Allerlei instanties waarschuwden maar Arends sloeg het in de wind. Tot nu toe heeft Wildlands alleen in het eerste jaar die 1,4 miljoen bezoekers gehaald. Het heeft er dus alle schijn van dat de gemeente kan fluiten naar zijn miljoenen, die beter in sociale voorzieningen gestoken hadden kunnen worden. Zo ging de muziekschool, bijvoorbeeld, ten onder omdat de subsidie werd ingetrokken. De extra werkgelegenheid die Wildlands zou meebrengen bleek ook marginaal.

Geen wonder dus dat de mensen ontevreden zijn en dat verklaart de goede cijfers voor de PVV en de SP. Geen verrassing dus dat beide partijen meedoen aan de verkiezingen. De SP was al jaren een grote partij in de raad maar mocht vier jaar geleden van het landelijk bestuur niet meedoen aan de verkiezingen. Wat het gevolg daarvan is zal moeten blijken.

Wel opmerkelijk is de man die de PVV naar voren heeft geschoven als lijsttrekker: Tom Kuilder. Deze jurist en zoon van de plaatselijke electronicagigant Jan Kuilder (voormalig eigenaar van elektronicabedrijf HAKA) houdt er nogal extreme ideeën op na. In zijn eerste interview met TV Drenthe viel zijn 'Hitler'-kapsel al op (zie bijgevoegde screenshot). Net naar de kapper geweest en in de haast wat ongelukkig gekamd, was zijn verdediging. Daar bleef het niet bij. Op zijn sociale media deelde hij veel berichten van extreemrechtse forums zoals Erkenbrand en 4Chan, die hij ook volgde. Beide zeer extreme White Power netwerken. Kuilder verdedigde zich door te stellen dat je het niet eens hoeft te zijn met wat je deelt en dat hij ze alleen deelde omdat het interessante links waren, bovendien was hij zelf niet echt actief in die forums, hij volgde ze alleen.

Nu zullen de meeste mensen toch commentaar geven bij het delen van links waar ze het niet mee eens zijn, alleen al om te laten weten waarom ze het er niet mee eens zijn. Zonder commentaar delen geeft de indruk dat je het ermee eens bent. Kuilder verwijderde de links inmiddels na alle commotie.

Een blunderend begin dus, maar dat kun je herstellen door een zuivere campagne. Ook daar baarde hij opzien. Waarmee bereikte hij het nieuws? Met de eis dat het zwembad het vrouwenzwemuurtje afschaft. En waarom zou dat moeten? Omdat dat is ingesteld voor islamitische vrouwen, aldus Kuilder en de PVV is tegen de islamisering van Emmen.

Dat de meeste vrouwen die van het uurtje gebruikmaken helemaal geen moslima zijn schijnt hem te zijn ontgaan. Dat er bovendien nauwelijks moslims in de gemeente wonen deert hem ook niet. Bovendien zijn er meer zwemuurtjes voor specifieke groepen zoals het nudistenzwemuurtje. Daarnaast staat Kuilder echter ook voor betaalbare zorg en onderwijs. Probleem is wel dat de meeste punten die hij aanhaalt niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.

Via Kuilder lijkt de PVV extreem-rechts dus binnen te loodsen in de raad. Het probleem is wel dat de PVV over weinig vermogen beschikt, want hoewel Kuilder uit een vermogende Emmer familie komt, lijkt het erop dat vader Jan Kuilder geen geld steekt in de PVV. Tom Kuilder zelf geeft aan dat zijn ouders en hij goed met elkaar omgaan maar het politiek niet altijd met elkaar eens zijn. Geld van het familievermogen zal er dus niet inzitten.

Is dat een probleem? Ja, want de PVV vist in dezelfde vijver als Wakker Emmen. Wakker Emmen heeft, zoals beloofd, de windmolenparken tot nu toe tegen kunnen houden als lid van het college.

Bovendien beschikt de partij wél over een vermogend lid en sponsor, namelijk Hendrikus Velzing. Velzing, rijk geworden met zijn bedrijf Elektromotoren Emmen, is niet alleen lid van Wakker Emmen maar ook eigenaar van de plaatselijke handbalclub Hurry-Up. Bij de vorige verkiezingen pompte Velzing ook enorm veel geld in de campagne van Wakker Emmen en met succes. Wat het islam-standpunt is van Wakker Emmen is niet geheel duidelijk. Ook hun positie op het gebied van allochtonen is niet eenduidig. Met het vermogen van Velzing en de successen in de raad zal Wakker Emmen dus zeker terugkeren in de raad. De zeven zetels die Kuilder als minimum voor de PVV ziet, en die zouden neerkomen op het aandeel van de stemmen dat de PVV bij de landelijke verkiezingen haalde, lijken dus nog ver weg.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019