SACP is blij met het verlate ontslag van president Zuma

Nick Wright

De SACP (Communistische Partij van Zuid-Afrika) sluit zich aan bij de grote meerderheid van Zuid-Afrikanen, niet in het minst de kameraden van onze alliantie die blij zijn met het verlate ontslag van Jacob Zuma. Dit is iets wat reeds lange tijd geleden had moeten gebeuren.

De niveau's van parasitaire plundering van publieke middelen die plaatsvonden onder het regime van president Zuma, zoals het ontslaan van ministers die het niet met hem eens waren, de erosie van de rechtsstaat waarvoor lang gestreden is, de pervertering van de belangrijkste staatsinstituties o.a. in het strafrechtsysteem, de manipulatie van de publieke omroepen, en de uitverkoop van onze nationale soevereiniteit in het nastreven van private accumulatie hebben veel schade berokkend aan ons land.

De voornaamste slachtoffers van de staatstoe-eigeningsagenda, waarin president Zuma een centrale rol speelde, heeft een bijzonder vernietigende impact gehad op de arbeidersklasse en de stedelijke armen. Er moeten lessen worden getrokken uit het veel te late ontslag. Op de eerste plaats was het geen vrijwillig aftreden. Slechts een langdurige strijd binnen het ANC en haar alliantie heeft geleid tot de verwijdering van de foute president. De SACP is trots op de rol die we hebben gespeeld vanuit de Alliantie en ook vanuit de fractievergadering van het ANC.

We maken hierbij van de gelegenheid gebruik om veel anderen - inclusief de belangrijke rol van talrijke goede journalisten die een rol hebben gespeeld in deze ontwikkeling - te bedanken.

Met het oog op vooruitgang moeten we niet de illusie hebben dat de strijd tegen de corporatistische toe-eigening van de staat en tegen het plunderen van de publieke middelen is beëindigd. Er is vandaag een belangrijke doorbraak gerealiseerd. Het ontslag van president Zuma moet nu een bruggenhoofd worden voor het ondernemen van verdere acties. Het momentum van de zelfcorrectie vanuit het ANC en de staat moet worden behouden en worden versneld.

We moeten nooit meer toestaan dat een individu, ongeacht zijn krediet op basis van zijn strijdverleden boven de organisatorische discipline, collectief leiderschap en de democratische rechtsstaat staat. Één van de taken die de Zuid-Afrikanen moeten afronden in de beweging van vooruitgang is het intensiveren van de strijd tegen het ontmantelen van de parallelle staatsmechanismes, zoals kwaadwillende inlichtingen- en veiligheidseenheden en hieraan gelieerde parasitaire netwerken. Valse inlichtingen zullen meer worden ingezet om het beeld van het leiderschap van onze beweging en de civiele maatschappij proberen te bezoedelen.

Bron: https://21centurymanifesto.wordpress.com/2018/02/15/sacp-welcomes-president-zumas-belated-resignation/

15 februari 2018, vertaling David Hidajattoelah.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019