Venezuela houdt stand tegen aanvallen VS.

i-001-005.jpg
Nicolás Maduro, herkozen als president, houdt kopie van grondwet omhoog terwijl hij supporters toespreekt. (Foto: KATU.com)

Wil van der Klift

Onderstaand een reactie op de talloze leugens die worden en werden verspreid over de recente verkiezingen in Venezuela die glansrijk werden gewonnen door Nicolás Maduro. Over het verkiezingsproces kunnen Wil van der Klift en Chuck Barkey - weliswaar op basis van kennis van 12 jaar oud, maar uit eigen ervaring - meepraten. Het verkiezingsproces in Venezuela verliep en verloopt uiterst democratisch, transparant en technisch hoogstaand. Er is iets anders aan de hand. De VS proberen hun dominantie overal in de wereld te handhaven en te versterken.

Dat de verkiezingen in Venezuela democratisch verliepen, vond in 2006 ook voormalig president van de VS, Jimmy Carter, die dat stellig en herhaaldelijk heeft verwoord. De wereldverhoudingen zijn echter sinds enige jaren aan het verharden. De VS proberen in 'hun' achterland Zuid-Amerika (zie bijvoorbeeld ook de recente georchestreerde opstootjes in Nicaragua) de verloren invloed met alle mogelijke middelen terug te winnen. Overigens niet alleen in Amerika. Denk ook maar aan de nieuwe aanvallen tegen Iran.

Nu de VS op energievlak - door de schaliewinning - zelfvoorzienend zijn geworden, worden alle kaarten opnieuw geschud. Ook de verhoudingen tussen de EU en de VS worden op scherp gezet. 'America first' is geen speeltje van de Amerikaanse koopman-president Trump, maar een nieuwe gevaarlijke breedgedragen Amerikaanse politiek die teruggrijpt op de politiek van de Neocons. De aanstelling en het optreden van Bolton is daarvan het levende bewijs. Uit de reactie van Mogherini blijkt dat de EU nog niet doorheeft dat de VS weer gewoon een keiharde concurrent is en niet een vriend of bondgenoot. Ondanks pogingen om de boel te lijmen, zoals minister van BuZa Blok en VNO-NCW voorman De Boer doen, is de VS-politiek duidelijk eenrichtingsverkeer. Dag Macron, dag Merkel, dag iedereen. Wij zijn de baas, dat is het nieuwe verhaal van de VS. Een eigen EU-politiek inzake Latijns-Amerika zou meer bij de huidige nieuwe stand van zaken passen.

Leugens van de EU over de verkiezingen in Venezuela

Jeremy Fox

Een heldere reactie op de kletspraat van Federica Mogherini - Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie - over de presidentiële en regionale verkiezingen in Venezuela op 22 mei 2018 jl. Samenvattend stelde zij dat er in Venezuela sprake zou zijn geweest van: "Grote obstakels voor de deelname van politieke partijen van de oppositie en hun leiders, een onevenwichtige samenstelling van de Nationale Kiesraad, bevooroordeelde verkiezingsvoorwaarden, talrijke gemelde onregelmatigheden tijdens de verkiezingsdag, waaronder het kopen van stemmen. Dit stond eerlijke en rechtvaardige verkiezingen in de weg."

"Beste mw Mogherini ik was lid van een ongeveer honderdkoppige kern van waarnemers van de Venezolaanse verkiezingen van 20 mei. We ontmoetten belangrijke vertegenwoordigers van alle kandidaten en ondervroegen hen nauwgezet. We hebben een ontmoeting gehad met de president en twee vicevoorzitters van het hooggerechtshof. We onderzochten het kiesstelsel in detail en observeerden op verkiezingsdag de stemprocedures in het heleland. We zagen niet alleen de verfijning van het stemsysteem, dat volgens ons hele collectief fraudebestendig is, maar ook dat elke fase, van de stemming zelf tot en met het vergelijken van de resultaten, hun verificatie en elektronische indiening plaatsvond in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de strijdende partijen. Wat betreft het melden van onregelmatigheden, zouden we graag voorbeelden willen zien, aangezien het rapportagesysteem uitzonderlijk rigoureus en fraudebestendig is. We betwijfelen of u enig bewijs hebt voor de bewering van de EU dat er "veel onregelmatigheden zijn gemeld".

We waren unaniem in de conclusie dat de verkiezingen eerlijk waren verlopen, dat de verkiezingsvoorwaarden niet bevooroordeeld waren, dat echte onregelmatigheden uitzonderlijk weinig en van zeer geringe aard waren. Er was geen stemaankoop omdat je op geen enkele wijze een stem KAN kopen. De procedure zelf sluit elke mogelijkheid uit dat iemand weet hoe een kiezer zijn of haar stem uitbrengt; en het is onmogelijk - zoals we hebben geverifieerd - dat iemand meer dan eens stemt of dat iemand namens iemand anders stemt.

Kortom, de claims in uw persbericht zijn verzinsels van de meest schandelijke aard, gebaseerd op geruchten en niet op bewijsmateriaal en de EU onwaardig. Het is bekend dat de EU is uitgenodigd waarnemers naar de verkiezingen te sturen en weigerde dit te doen. GEEN van de kritieken in uw persmededeling van de EU is daarom gebaseerd op directe EU-waarneming ter plaatse. Ik zou dit graag met u bespreken en u of uw collega's in contact brengen met andere waarnemers - waaronder senior politici, academici, verkiezingsfunctionarissen, journalisten en ambtenaren uit veel verschillende landen, waaronder: Spanje, Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland , Duitsland, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Chili, Honduras, Italië, verschillende Caribische landen, Zuid-Afrika, Tunesië, China, Rusland en de Verenigde Staten (sic!)."

Hoogachtend,

Jeremy Fox, schrijver/Journalist - GB, vertaling Chuck Barkey.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019