Onderwijs op Cuba en de Agenda 2030

Voor goed en rechtvaardig onderwijs

i-011-020.jpg
In de symbolen wordt weergegeven wat Cuba als de fundamentele mensenrechten beschouwt. (Foto: Cubaanse ambassade)

Yenia Silva Correa

De vierde doelstelling van de door de Verenigde Naties opgestelde 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor het Onderwijs 2030' is het zorgen voor gelijke toegang voor iedereen, ongeacht sekse, tot hoogwaardige technische en professionele opleidingen, inclusief universitair onderwijs. Het staat buiten kijf dat onderwijs een centrale rol speelt in de 'Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling' van de Verenigde Naties en van vitaal belang is voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). (zie afbeelding voor alle doelen)

Voor een land als Cuba, waar onderwijs (gratis, verplicht en universeel) een fundamentele pijler is van het sociale systeem en dat leraren en professoren heeft uitgezonden om solidaire hulp te bieden aan mensen over de hele wereld, zijn zaken als analfabetisme en toegang tot scholing en opleiding geen probleem meer geweest sinds de beginjaren van de revolutie.

"Cuba heeft vooruitgang geboekt in het bereiken van alle (2030 onderwijs)doelen," aldus Dr. Margarita McPherson Sayú, viceminister van Onderwijs [nvdr: op Cuba]. "We hebben al veel doelen bereikt zowel kwantitatief als binnen onze context beschouwd, en we moeten daarom nog harder werken om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen."

Onderwijs is op de een of andere wijze aanwezig in elk van de 17 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' dat van vitaal belang is als instrument om ervoor te zorgen dat deze doelen op mondiaal niveau worden vervuld. In het bijzonder de vierde doelstelling, waarin ook taakstellingen zijn opgenomen, omvat nieuwe en veeleisender taken voor zowel landen als internationale organisaties. Voor het eerst wordt in de wereldwijde discussie over inclusief onderwijs gesproken over de noodzaak om relevante en effectieve resultaten te behalen. Voor Cuba betekent dit: "We moeten de onderwijsmethoden aanpassen en streven naar een hogere kwaliteit en rechtvaardiger onderwijs", zei de onderminister.

Binnen het Cubaanse systeem is scholing verplicht voor alle kinderen, ongeacht geslacht, vanaf de vroege kinderjaren tot de negende klas. Dit beleid is in lijn met de 2030 Onderwijsdoelen en getuigt van de politieke wil van de Cubaanse staat om iedereen eerlijke, kwalitatieve, respectvolle en duurzame educatie te bieden.

"Ons werk, om ervoor te zorgen dat onderwijs de ware essentie weerspiegelt van veelomvattende educatie met een brede visie, is erg belangrijk," verklaarde Dr. McPherson Sayú. Het ministerie van Onderwijs is actief bezig met de verdere implementatie van de derde cyclus van onderwijshervorming in Cuba en richt zich daarbij op de inhoudelijke onderwijsdoelen, de fundamentele processen en taakstellingen. Tegelijkertijd onderneemt het ministerie actie om de SDG te realiseren.

In dit verband verklaarde de staatssecretaris van Onderwijs: "Met betrekking tot de uitvoering van de Agenda 2030 concentreren we ons op vier belangrijke gebieden: verhogen van het niveau van leren, sociaal-emotionele vaardigheden van studenten, gemeenschap en burgerschapsvorming en sociale inclusie. Dit zijn aspecten die we moeten aanpakken als we willen werken aan het bereiken van deze doelen."

De deadline voor het bereiken van de SDG en Agenda 2030 is weliswaar pas over twaalf jaar, maar de waarde en het belang van kennis en onderwijs is zo groot dat de inspanningen om het onderwijs op wereldschaal te verbeteren niet kunnen wachten tot morgen.

Wereldwijd staan leerkrachten voor de uitdaging hun werkwijzen aan te passen, van lesplannen tot methodes om kennis over te dragen en te beoordelen. Regeringen hebben de taak om duurzame en rechtvaardige onderwijssystemen te creëren, terwijl het aan de samenleving is om een einde te maken aan de ongelijkheid die blijft fungeren als een barrière voor ontwikkeling.

Mijlpalen in het Cubaanse onderwijs na 1959:

(Bronnen: Ecured, Mesa Redonda, Granma, Cubadebate)

Bron: Granma, 15 juni 2018, via Katia Aruca Chaple, derde secretaris Cubaanse ambassade. Vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019