Duitse regeringscrisis of politiek steekspel over ruggen asielzoekers

i-010-018.jpg
Vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan komen aan op station van München in september 2015. (Foto: Jazzmany/Shutterstock)

Redactie buitenland

Het leek er even op dat de regeringscrisis in Duitsland onvermijdelijk was, maar een eventuele val van de Duitse regering werd vooralsnog twee weken vooruitgeschoven. CSU en CDU hebben hun steekspel voor een paar weken gestaakt. Op 19 juni jl. kreeg kanselier Merkel haar gevraagde twee weken uitstel om alsnog een Europese oplossing te vinden. Daaraan werkt ze nu hard. Vanuit Duitsland zal elke oplossing nu zijn: Wir schaffen es nicht.

Dat was ook de harde les voor de Duitse 'Mannschaft'.

Het lijkt er steeds meer op dat Seehofer en Merkel een toneelspel spelen en in werkelijkheid samen optrekken. De CSU heeft in die optie de opdracht het voor Merkel zo makkelijk mogelijk te maken om in Europa succes te boeken. Met andere woorden om voor Merkel de druk op te voeren opdat zij op Europees niveau de nieuwe harde Duitse lijn kan winnen: op naar een nieuwe versie van het 'fort Europa'. Want niemand, ook de CSU niet, wil het Dublin-Verdrag ontlopen. Integendeel. Dat betekent echter ook: Merkel-Duitsland grijpt via het vluchtelingendebat opnieuw in de nationale soevereiniteit in van andere EU-staten. Seehofer levert de dreiging, die de EU-Landen duidelijk moet maken: Pas op als jullie je niet aan de EU-richtlijnen houden over de vluchtelingenverdeling, zijn er bij ons in de regering 'hardliners', die dan gewoon de grenzen sluiten voor vluchtelingen uit andere landen of zonder papieren. Dus rechteloze willekeur voor vluchtelingen én ongeoorloofde pressie op de politiek van andere landen. Slachtoffer zijn de vluchtelingen.

Op de achtergrond speelt mee dat de EU de gezamenlijke oorlogsuitgaven gaat verhogen, zogenaamd om zonder de VS te kunnen optreden, maar in feite om de EU-belangen overal in de wereld te kunnen dienen, niet alleen politiek maar ook militair. Uitbreiding en intensivering van de oorlogsmachinerie dus. Meer interventies die leiden tot meer oorlogsschade, met meer vluchtelingen als gevolg. Een levensgevaarlijke en onwenselijke ontwikkeling die de vrede in de weg staat.

Menselijk zou zijn als de EU zijn sancties tegen Syrië zou stoppen, wederopbouw pleegt, druk op de NAVO-partners uitoefent om uit het Midden-Oosten te vertrekken, en de buitenlandse inmenging van de BRD stopzet. Daarom stelt de DKP een alternatief voor: De eis van de Vredesbeweging: 'ontwapen in plaats van bewapen' moet een door steeds meer mensen ondersteunde oplossing worden. Daarmee kan het sociale en politieke offensief van het meest reactionaire deel van het Duitse grootkapitaal en zijn politieke hulptroepen worden gestopt. De solidariteit van de werkende mensen in Europa, onafhankelijk van nationaliteit, religie en huidskleur, moet tot een gemeenschappelijke kracht worden gesmeed tegen oorlog, bewapening, sociale demontage en de macht van het nationale en internationale kapitaal.

Tekst mede op basis van oproep van de DKP-leiding.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019