Gedachten, adviezen en voorbeelden van Fidel Castro springlevend

i-010-021.jpg
De Cubaanse ambassadeur in Nederland 'Soraya Elena Alvarez Nuñes' houdt een toespraak ter gelegenheid van de geboortedag van Fidel Castro. (Foto: Cubaanse Ambassade)

Wil van der Klift

Op 16 augustus jl. werd in de Cubaanse ambassade de verjaardag van Fidel Castro gevierd. De bijeenkomst was georganiseerd door de ambassade van Cuba met steun van NCPN en CJB. Ruim 30 mensen met verschillende achtergronden namen deel aan deze herdenkingsbijeenkomst met een politiek en cultureel karakter. Fidel Castro werd geboren op 13 augustus 1929. Hij stierf anderhalf jaar geleden, maar zijn gedachten en ervaringen zijn nog steeds van groot belang. Juist in deze periode van veranderingen en noodzakelijke modernisering.

Voorafgaande aan de onderlinge gesprekken en uitwisselingen van ervaringen vonden vier korte speeches plaats. Ambassadeur Soraya Alvarez opende met enige hoogtepunten uit het politieke leven van de 'Commander in chief'. Zij wees op het democratische karakter van de revolutie die wordt gedragen door de grote meerderheid van de bevolking. Zij wees er onder meer op dat "Fidel ons zijn permanente voorbeeld, zijn optimisme, humanisme en geloof in de overwinning, zelfs tijdens de moeilijkste momenten van de Revolutie, nalaat". "Fidel zal altijd in de harten en hoofden voortleven van alle revolutionairen en humanisten in de wereld".

Wil van der Klift schetste namens de NCPN kort de politieke waarde die de partij nu al sinds veel decennia hecht aan de samenwerking met de Cubaanse vrienden en kameraden. De voorbeeldfunctie van de dappere bevolking en de Cubaanse leiding, onder de rook van de VS, is een blijvende inspiratiebron voor iedereen die vecht voor een wereld zonder oorlog en uitbuiting. Dat geldt eens temeer voor de huidige gevaarlijke tijd. We kunnen niet zonder de inspiratiebron die met name Fidel ons heeft geleverd en nog steeds levert als we zijn werk bestuderen. De NCPN vertrouwt erop dat de Revolutie, aangepast aan de vereisten van deze tijd en onder de leiding van president Diaz-Canel, succesvol zal worden voortgezet, ondanks de talloze dagelijkse moeilijkheden, vooral als gevolg van de wrede blokkade door de VS. De partij hoopt dat de volksraadpleging over de voorstellen voor een nieuwe grondwet de Revolutie nog sterker zal maken. Hij eindigde met de noodzaak van bestudering van de werken van Marx, Engels, Lenin, Fidel en andere grote denkers van het socialisme.

Alejandro de Mello vervolgde de bijdrage van de NCPN in het Spaans, vertaald in het Nederlands door zijn zoon Camilo. Hij ging nader in op de geweldige politieke, economische en militaire steun die Cuba leverde aan talloze bevrijdingsbewegingen in de wereld. Wat motiveerde en inspireerde Fidel? Als vluchteling uit Uruguay weet hij hoe belangrijk het Cuba van Fidel voor de wereld was en is. "Hij is de grootste revolutionair in de geschiedenis van Latijns-Amerika, hij was een halve eeuw president van socialistisch Cuba". "We moeten ons blijven verontwaardigen over alle onrechtvaardigheden in de wereld van vandaag en in de toekomst". "Ik vraag de aanwezigen gevoelig te blijven voor de motieven van het revolutionaire pad, de geschiedenis en actualiteit te bestuderen en te analyseren en uiteindelijk Cuba nog meer te steunen, met name in zijn strijd tegen de Amerikaanse blokkade".

Mouraya Hussein eindigde met een korte maar krachtige bijdrage namens de CJB. Zij bedankte de ambassade voor de gastvrijheid en kameraadschappelijke steun. Het succes van de Cubaanse Revolutie, die plaatsvond onder leiding van Fidel Castro, blijft een inspiratiebron voor de jongeren. Ook na zijn dood in november 2016 blijft Fidel een inspiratiebron voor de jongeren bij hun strijd tegen de bourgeoisie en het kapitalisme. De continue strijd van de Cubaanse bevolking draagt bij aan de volharding van onze eigen strijd. Daarom is solidariteit met onze Cubaanse kameraden een vast onderdeel van de Nederlandse communistische beweging. Het is onze taak de werkende klasse te organiseren en haar uitbuiting te elimineren. Zoals kameraad Fidel zei: "de Revolutie is een dictatorschap van de uitgebuite mensen tegen de uitbuiters".

Tijdens de bilaterale gesprekken die daarna plaatsvonden onder het genot van een 'hapje en drankje', aangeboden door de ambassade, werden veel nieuwe relaties gelegd. De bijeenkomst was leerzaam, nuttig en inspirerend. Fidels nalatenschap was voelbaar.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019