Openbare bijeenkomst 200 jaar Karl Marx - 15 jaar CJB

i-003-010.jpg
Het standbeeld dat door de Chinese regering ter gelegenheid van 200 jaar Marx aan de stad Trier werd geschonken. (Foto: Manifest/WvK, inzet CJB logo)

Zaterdag 6 oktober om 12 uur (zaal open 11.30 uur)
Locatie: Gebouw HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ, Amsterdam.
(v.a. CS: tram 24 of metro noord-zuid, halte Vijzelstraat/Weteringschans)

CJB en de NCPN organiseren gezamenlijk een openbare - feestelijke en politieke - bijeenkomst in het kader van de tweehonderdste verjaardag van Karl Marx en het 15 jarig bestaan van de CJB. CJB en NCPN roepen op om nú lid te worden van partij en jongerenbeweging. Juist nu getracht wordt de opvattingen van Marx te verminken en er burgerlijke en opportunistische verdraaiingen voor in de plaats te stellen, is het noodzakelijk deze te weerleggen. Maar ook om het verzet tegen de schadelijke regeringsplannen te versterken. We maken van de gelegenheid gebruik om onze opvattingen over vakbonds- en bedrijvenwerk te tonen en roepen iedereen die dat nog niet is op om actief te worden in de vakbeweging (onder begeleiding van de partij, zonder te vallen in het 'gat' van de FNV). We spreken actieve vakbondsleden aan door de problemen van de vakbeweging aan te kaarten en ze onze analyse en visie te bieden.

De feestelijkheden en het culturele aanbod zullen worden voorafgegaan door een drietal korte inleidingen.

  1. 15 jaar CJB, geschiedenis, doelen, belang en visie van de CJB. De achtste ALV in december: waarom moeten jongeren zich bij de CJB aansluiten? Het karakter van de CJB als jongerenbeweging van de communistische partij, wederzijdse versterking CJB en NCPN.
  2. 200 jaar Marx: relevantie Marx vandaag. Maar ook: waarom is Marx soms plotseling 'populair' onder de burgerlijke intellectuelen? Hoe wordt Marx verdraaid? Waarom doen de burgerlijke en opportunistische krachten dat?
  3. Bedrijven- en vakbondswerk (partij en CJB stevig geworteld in de bedrijven en vakbonden, op naar een strijdbare klassengeoriënteerde arbeidersbeweging).

Na elke bijdrage ruimte voor korte reacties en vragen (discussie).

Muziek, gedichten en een hapje en drankje verlevendigen de bijeenkomst.

Tot ziens op zaterdag 6 oktober om 12 uur.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019