UZ-festival: Tot ziens in de strijd

UZ-festival trok 40.000 bezoekers

i-010-023.jpg
Enige fietsers en bestuurders CPB, Wil van der Klift, de leider van de fietstocht Les Dorherty, Chuck Barkey en Alejandro de Mello verwelkomden in Barendrecht, namens het partijbestuur, de fietsdelegatie van de CPB op weg naar het UZ festival. (Foto: Nick Wright/CPB)
i-011-026.jpg
Wil van der Klift neemt deel aan debat in tent van de KKE. (Foto:Uwe Koopman)

Wil van der Klift

Met deze woorden blikte het weekblad UZ van de DKP terug op het twintigste UZ-festival waaraan meer dan 40.000 mensen deelnamen. Voor de NCPN was Wil van der Klift vrijdagavond en zaterdag aanwezig. Hij zag tijdens het geslaagde politieke feest een aantal andere leden van de partij. Dit jaar moest de aandacht worden verspreid. Tegelijkertijd vonden festivals plaats in België (Manifiesta) en Portugal (Avante!), terwijl in Amsterdam werd gedemonstreerd tegen mogelijke aantastingen van onze pensioenen.

Het UZ-festival vond plaats in een stralende zon. Het feest stond in het teken van de strijd voor vrede en solidariteit. 'Abrüsten statt Aufrüsten', weg uit de NAVO, Vrede met Rusland. De DKP voert campagne tegen de feitelijke en dreigende oorlogen. Tijdens een manifestatie tegen de oorlog op het festivalterrein werd bekendgemaakt dat er toen al 26.572 handtekeningen waren opgehaald. De campagne wordt nog voortgezet, want de DKP heeft van de strijd tegen de oorlog een hoofdthema gemaakt. De DKP staat onverkort voor de strijd voor een socialistische maatschappij. Er werden 35 nieuwe leden ingeschreven. Er waren 21 grote tenten en dozijnen paviljoens, daarnaast 75 standjes van organisaties met informatie en culinair aanbod. Vier tot zeven partijgenoten kookten voor 270 mensen die actief waren op het terrein. Van de bezoekers nam 20,14 procent voor het eerst deel en zegde 71,79 procent toe ook de volgende keer weer deel te nemen.

Er namen 35 buitenlandse gasten deel aan het festival en er waren drie vertegenwoordigers van ambassades (Cuba, Laos en Vietnam). Tijdens het festival sprak Wil van der Klift met een aantal van deze buitenlandse deelnemers, zoals onder meer met Carolus Wimmer, internationaal secretaris van de Communistische Partij van Venezuela (PCV), Kostas Papadakis, parlementslid voor de KKE in Brussel, Nick Wright, namens de Communistische Partij van Brittannië (CPB), Ekin Sonmez, internationaal secretaris van de Turkse Communistische Partij (TKP) en Uli Brockmeier van de Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Een vertegenwoordiger van de PVDA-B zou pas op zondag aanwezig zijn. Op het festival werd wel duidelijk dat voor het overgrote deel van de aanwezige partijen en organisaties het einddoel socialisme gemeenschappelijk is. Over de wegen er naartoe verschillen de meningen soms nog aanzienlijk.

Carolus wees erop dat het grootste gevaar nu een interventie is. De situatie in Venezuela zelf kenmerkt zich door een toenemende eenheid onder de bevolking. De VS trachten nu vooral hun Latijns-Amerikaanse bondgenoten tot een interventie aan te sporen. De strijd voor de soevereiniteit is in Venezuela daarom nauw verbonden met de vredesstrijd. De strijd wordt steeds meer ook op economisch niveau gevoerd, waarbij propaganda en desinformatie vooropstaan. Een voorbeeld is de leugen over de vluchtelingenaantallen. Door deze media-aanvallen van de vijanden van de Bolivariaanse Republiek Venezuela is de solidariteit met het land afgenomen. Het is belangrijk dat de steun van communistische partijen ook nu levend blijft, zoals de NCPN daaraan vormgeeft in Nederland. Voor de communisten in Venezuela is er geen andere mogelijk dan het bondgenootschap met de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). Maar de PCV richt zich vooral op de arbeidersklasse om tegenwicht te bieden tegen de sociaaldemocratische en kleinburgerlijke krachten in de regering van Venezuela.

Met Nick, Ekin en Kostas werden gesprekken gevoerd over verdere samenwerking. Op donderdag 6 september had een delegatie van de NCPN al een ontmoeting in Barendrecht met een groep Engelse kameraden, het 'Pedal4progress cycling team' dat met vijf man vanuit Yorkshire (Engeland) met de fiets op weg was naar het UZ-festival. We komen daarop later nog apart terug. Kortere gesprekken vonden ook plaats, maar het voert te ver om daarvan verslag te doen in de krant.

De Duitse kameraden kunnen trots zijn op het twintigste UZ-festival.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019