Bij het overlijden van Willem Gomes

i-003-009.jpg

Ons bereikte het droevige bericht dat Willem Gomes, sinds 2002 onafgebroken gemeenteraadslid voor de NCPN in Heiloo, op 12 september op 82-jarige leeftijd aan een hersenbloeding is overleden.

Willem nam zijn raadslidmaatschap, dat hij vooral zag als volksvertegenwoordiger, zeer serieus. Burgemeester en wethouders, maar ook menig raadslid van andere politieke partijen, hadden een hele kluif aan hem door zijn niet aflatende activiteiten waar hij misstanden zag. Vooral het optreden namens en het opnemen voor de kwetsbaren in de samenleving zaten in zijn bloed. Willem Gomes was niet een partijmens in de traditionele zin. Dat zou niet gestrookt hebben met zijn toch wat eigenzinnige karakter. Tegenover de media maakte hij daar ook geen geheim van. Maar toen tijdens een zittingsperiode zijn fractiegenoot de NCPN-fractie de rug toekeerde en met zijn NCPN-zetel naar een fractie van een plaatselijke groepering overstapte, was hij zeer verbolgen en wees hij met klem op het morele recht dat de NCPN, gezien de verkiezingsuitslag, op die zetel had. Zo verdedigde hij zijn partij, de NCPN, tegen het roven van een aan de Partij toekomende raadszetel.

Willem Gomes moest terecht ook niets hebben van fusies van gemeenten, waardoor zijn gemeente zou verdwijnen in een grote gemeente. Kleinschalig en overzichtelijk, dicht bij de bevolking, zo kon hij, gezien zijn opvatting over het raadslidmaatschap, het beste opereren. Dat hij communist was, dat wilde hij en moest ook iedereen weten. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, kwam bij hem de rode vlag met hamer en sikkel buiten te hangen. Willem had als raadslid en volksvertegenwoordiger een hekel aan geheimzinnigheid en gebrek aan openheid bij de gevestigde politiek. Voor hem en de bevolking mochten er geen geheimen zijn.

Willem Gomes, die ook in landelijke koren, waaronder die van het Concertgebouworkest, heeft gezongen had wel iets weg van een artiest. Met zijn markante artistieke kop zag hij er ook zo uit. Populair bij veel inwoners van Heiloo. Vooral bij mensen die net als hij tegen onrecht waren. Voor die mensen trad hij op. Het zijn vooral die mensen in zijn woonplaats die hem zullen missen. Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met het verlies.

Partijbestuur NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019