Griekenland: Amerika's lievelingspartner

i-012-027.jpg
Thessaloninki 8 september 2018. Demonstratie van het Pan Helleens Arbeidersfront (PAME) tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Griekenland. NAVO betekent Armoede en Oorlog. (Foto: KKE/Flickr)

Joke van den Boogert

"2018 is werkelijk het jaar van Amerika in Griekenland", aldus Geoffrey Pyatt, VS-ambassadeur, in een artikel in het tijdschrift 'Agentschap' van het Atheens-Macedonische Nieuws Agentschap APE-MPE, dat gewijd was aan de 83ste Internationale Tentoonstelling Thessaloniki, waar de VS dit jaar eregenodigden waren. Er kwam geen eind aan de loftuitingen van Amerikaanse kant voor het tapijt dat Griekenland uitrolde voor hun land en voor de 60 Amerikaanse monopolies, de hoogwaardigheidsbekleders en de Zesde Vloot.

Volgens de ambassadeur wijst dit alles erop, dat het gaat om "de belangrijkste activiteit van de VS (in Griekenland) sinds het Marshall plan [1] in termen van de schaal van onze betrokkenheid bij een breed spectrum van Grieks-Amerikaanse kwesties." De Griekse regering kreeg er een eretitel bij: 'voorkeurspartner' voor de Amerikaanse betrokkenheid bij de West-Balkan. Het bezoek van de stafchef van het Amerikaanse leger, John Danford, vormde op zich al een bevestiging in die richting. De gesprekken gingen over een nog nauwere militaire samenwerking tussen beide landen tegen de achtergrond van de interventies die de VS in het Midden-Oosten in de pijplijn hebben, maar ook met het oog gericht op de Balkan.

Zo zei Pyatt in een interview met de krant 'Kathimeriní' (centrum rechts) dat de regering Syriza-Anel een "ambitieuze regionale agenda heeft, die in hoge mate een aanvulling vormt op onze belangen en onze visie op de wijdere regio." Het feit dat de loftrompet werd gestoken aan het adres van de Griekse regering had betrekking op de steun die deze verleent aan de Amerikaanse buitenlandse politiek in de regio. De Amerikaanse ambassadeur merkte op, dat 'onze' defensiesamenwerking op het ogenblik een hoogtepunt heeft bereikt: "U weet hoe belangrijk de basis van Soeda (Kreta) is voor al onze regionale operaties. We hebben belangrijke stappen vooruit gezet in Griekenland, bijvoorbeeld met de drones MQ-9 in Lárissa, de uitbreiding van de luchtmachtoefeningen Iníochos [2], de transit van Amerikaanse helikopters vanuit Alexandroúpolis en Thessaloniki." In bovengenoemd artikel in 'Agentschap' sprak Pyatt al van een akkoord voor de modernisering van de Griekse vloot van F-16's, de gemeenschappelijke oefeningen die de Griekse marine uitvoert met de stootgroep 'Harry S. Truman', het vlaggenschip van de Zesde Vloot, dat voor deze gelegenheid de haven van Thessaloniki aandeed plus Blackhawk helikopters op de Internationale Tentoonstelling: "symbolen van onze gemeenschappelijke inspanningen van de laatste jaren."

Thessaloniki Balkan hoofdstad

Deze Griekse 'prinsjesdag' elk jaar in Thessaloniki kreeg dit jaar een extra chauvinistisch tintje. Niet in het minst zit aan de veelgebezigde term (door regering en een koor van journalisten) "Thessaloniki, hoofdstad van de Balkan" een imperialistisch geurtje, maar ook het gepraat over "de binnenlanden" van de Balkan. Griekenland dat grote daden verrichtte van de Zwarte Zee tot aan het verre Noorden telkens als het land de juiste kant koos in het imperialistische geschermutsel. Thessaloniki was versierd met Amerikaanse guirlandes in de kleuren van de Stars and Stripes, posters en propaganda, goedkope shows zoals sinds de tijd van het Marshall Plan niet meer vertoond was.

Na de militaire loftrompet ging Pyatt in hetzelfde artikel over op het businessaspect van de samenwerking: "We zien Amerikaanse topbedrijven hier op de Internationale Tentoonstelling dit jaar, zoals Microsoft, Google, Coca Cola, Cisco, Visa, IBM, Intralot, Pfizer en Hewlett-Packard, die een binding zijn aangegaan om in Griekenland aanwezig te zijn en te investeren. ExxonMobil heeft juist de aanbesteding gewonnen voor onderzoek dichtbij Kreta. Avis is terug op de Griekse markt met investeringen ter hoogte van 300 miljoen dollar. Hyatt, Marriot en Wyndham openen nieuwe hotels in Griekenland en Tesla een nieuw onderzoekskantoor. Onex heeft de belangrijke scheepswerf van Syros nieuw leven ingeblazen." Kortom: de Internationale Tentoonstelling is de kans voor Griekenland om met grote Amerikaanse investeerders in contact te komen.

PAME was ook in Thessaloniki

Maar wat is er nou toch mis met zoveel economische bedrijvigheid? Griekenland terug op de markten, klinkt het blij geschal in alle toonaarden. Met de cijfers gaat het beter, maar met de mensen? Het PAME was zoals altijd ook weer aanwezig in Thessaloniki met een grootse betoging om strijdvaardig te wijzen op de andere kant van de medaille. Yorgos Perros van het Uitvoerend Secretariaat zei op de PAME persconferentie: "Het is provocerend en beledigend dat de straten waarin de bevolking van de stad herhaaldelijk heeft gedemonstreerd tegen de imperialistische oorlogen van VS en NAVO in Joegoslavië, Irak, Syrië, enzovoort, versierd worden op een manier die doet denken aan de ontvangst in voorbije decennia voor de matroosjes van de Amerikaanse vloot.

Op de persconferentie werd erop gewezen dat de regering tien dagen geleden vierde dat het afgelopen was met de beruchte memoranda van de laatste jaren, maar dat de honderden wetten voortvloeiende uit de memoranda allerminst weg zijn. Hernieuwd toezicht van de 'instellingen', automatisch snijden in de uitgaven, de zogeheten primaire overschotten die niet het resultaat waren van economische groei, maar van 'belastingroof' (van de 'modale' mens uiteraard, niet van de Griekse rijken der aarde) en voorts een ondraaglijke schuld gemaakt door het grootkapitaal en zijn overheid, waar de bevolking voor op moet draaien tot aan 2060. Yorgos Perros: "Hun 'groei' betekent met bloed bevlekte overschotten. We zullen voortdurend op ons loon inboeten, hun groei vindt plaats op de verkoolde restanten (sarcastische opmerking verwijzend naar de brandramp in Mati van 23 juli, JvdB) van arbeiders- en volksrechten. De meer dan 700 memorandumwetten staan daar voor onze neus met behoud van hun volledige geldigheid.

Die zijn niet verdwenen, omdat de premier en de regering Syriza-Anel vanaf Ithaca [3] "het eind van de memoranda verkondigden". Griekenlands premier Tsipras liet er dan ook geen twijfel over bestaan, dat alle verplichtingen t.o.v. de crediteurs nauwgezet zullen worden nagekomen terwille van de fiscale aanpassing... Griekenlands communistische partij KKE spreekt dan ook ironisch van het 'post-memorandale memorandum'. Een onmogelijke term, die op zich al van spot getuigt en die de lezers van Manifest mijns inziens niet onthouden mag worden, omdat daarmee de spijkers op de kop geslagen worden.

En natuurlijk ontbraken ook de demonstraties niet over de kwestie Macedonië, dat 'alleen maar Grieks is en altijd Grieks zal blijven' (zie voor kwestie Manifest 1, 2 (tweede helft) en 6-2018).

Noten

[1] Amerikaans Plan voor Europees herstel na WO2, door PAME, KKE en aanverwanten bekritiseerd als een methode via de economie ook het Europese politieke en ideologische leven te beïnvloeden als gevolg van de logica 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'.
[2] Wagenmenner. Naar standbeeld van de Wagenmenner van Delphi, wijgeschenk aan de god Apollo als dank voor de overwinning bij een wagenrace op de Pythische Spelen in 478 of 474 voor onze jaartelling, die om de vier jaar gehouden werden.
[3] Het eiland van Odysseus, waar hij na tien jaar Trojaanse oorlog en nog eens tien jaar omzwervingen, aldus de algemeen geldende geschiedschrijving, terugkeerde. Premier Tsipras koos Ithaca om het eind van de memoranda aan te kondigen als symbolische plek voor de talloze moeilijkheden, die een mens moet doorstaan om eindelijk zijn doel te bereiken. Zelfs de oude geschiedenis en mythologie zijn niet veilig voor de onhistorische usurpatie (onrechtmatig toe-eigenen) van een regering die de ene leugencampagne op de andere laat volgen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019