Gemeenschapsgeld en democratie

Robin Hood, zo vertelt de overlevering, stal van de rijken en gaf het aan de armen. Het omgekeerde komt tegenwoordig nogal eens voor. Gemeente De Fryske Marren heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op sociale voorzieningen, zoals op zorg voor ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen. Ook op sociaal-cultureel gebied liet de gemeente zich niet onbetuigd. Afbouw of stopzetten of verlaging van gemeentelijke subsidies, zoals bij o.a. het Dienstencentrum in Lemmer; negatief reageren op subsidie-aanvragen zoals bij het Lemster museum (Oudheidkamer) gebeurt. Door het miljoenentekort op het sociaal domein zullen er binnenkort voorstellen komen tot de zoveelste forse bezuiniging op gemeentelijke sociale voorzieningen.

Maar B en W van de gemeente zijn ook vrijgevig, getuige het in juli vorig jaar aan de gemeenteraad gerichte vertrouwelijk bericht dat zij bereid zijn 100.000.- euro aan Jacobs DE te geven als een bijdrage aan een reorganisatie, waarbij ook nog eens 90 banen verloren gaan. En..., u leest het goed, zich ook nog in te spannen voor een bedrag tot 1.500.000.- euro voor dit bedrijf. Een vertrouwelijk bericht, dus geheimhouding verplicht. De NCPN-fractie heeft zich hierover tot het college van B en W gewend en vroeg zich af of er misschien, buiten de gemeenteraad om, al geld op rekening van het bedrijf was gestort. Uit het antwoord blijkt nu dat er begin 2018 al 100.000.- euro aan Jacobs DE is verstrekt. Gemeenschapsgeld! Toestemming van de gemeenteraad vindt men niet nodig. Dat is democratie in De Fryske Marren...! De door het volk gekozen gemeenteraad door middel van een vertrouwelijk bericht het zwijgen opleggen en daarna geld uitgeven buiten de gemeenteraad om!

Geld afpakken van de armen en geven aan de rijken. Want het gaat hier niet om een in nood verkerend familiebedrijfje of een sociaal-culturele instelling met problemen. Het gaat hier over een wereldconcern. Jacobs DE is onderdeel van JAB Holding, in handen van een rijke Duitse ondernemersfamilie. Deze holding heeft sinds 2012 29 miljard euro (29.000.000.000.- euro) aan overnames van andere bedrijven uitgegeven en is bezig de nummer 1 op de internationale koffiemarkt, Nestlé, voorbij te streven.

Nu is gebleken dat Jacobs DE zelf om financiële steun aan o.a. De Fryske Marren heeft gevraagd. In het vertrouwelijk bericht aan de raadsleden stond ook dat het belangrijk was dit bedrijf voor de gemeente te behouden. Dit riekt naar chantage en de vergelijking met het plan tot afschaffen van de dividendbelasting dringt zich op. De NCPN-fractie, niet tevreden met de B en W-reactie, heeft gereageerd met de vraag met welk recht B en W dachten, buiten de gemeenteraad om, geld aan genoemd bedrijf over te maken? Tevens wil de NCPN-fractie de zaak in een openbare raadsvergadering besproken hebben. Het omgaan met gemeenschapsgeld en de gemeentelijke democratie moeten daarbij aan de orde komen.

Rinze Visser, NCPN De Friske Marren.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019