Oproep van de 20e Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiders Partijen

i-009-017.jpg
Uitzicht vanaf de tafel van de NCPN op het IMCWP: Deelnemers waren regionaal bij elkaar gezet: NCPN bij DKP en KPL: België werd deze keer vertegenwoordigd door de CPB. (Foto: Manifest/wvdk)

De 20e Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiders Partijen (IMCWP) vond plaats op 23-25 november 2018 in Athene. Het werd georganiseerd door de KKE, die dit jaar het 100-jarige heldhaftige verloop van haar bestaan viert.

Het thema van de bijeenkomst was: "De hedendaagse arbeidersklasse en haar bondgenootschap. De taken van haar politieke voorhoede - de Communistische en Arbeiders Partijen, in de strijd tegen uitbuiting en imperialistische oorlogen, voor de rechten van de arbeiders en de volkeren, voor vrede, voor socialisme."

Aan de bijeenkomst namen 90 communistische en arbeiderspartijen uit 73 landen deel, die alle continenten vertegenwoordigden. De vertegenwoordigers van de partijen bespraken de ontwikkelingen op internationaal, regionaal en nationaal niveau. Ze wisselden gedachten uit over de ervaringen die de communistische en arbeiderspartijen opdoen in de strijd in hun landen, over de gezamenlijke acties die gehouden zijn in de voorgaande periode, over de klassenstrijd in hun landen en over inspanningen om het bondgenootschap van de arbeidersklasse met de andere volkslagen en antimonopolistische lagen van de bevolking te bevorderen.

Ze bespraken de taken in de versterking van de strijd van communisten en de ontwikkeling van de strijd van de arbeidersklasse en de andere volkslagen voor de rechten van de arbeiders, van de volkeren en van de jeugd. Dit in conflict met de monopolies, de macht van het kapitaal en de kapitalistische uitbuiting en onderdrukking.

De bijdragen van de communistische en arbeiderspartijen benadrukken de uitbuitende, roofzuchtige en onmenselijke aard van het kapitalisme. Er werd vastgesteld dat de tegenstellingen en de concurrentie tussen kapitalistische staten en bondgenootschappen op veelzijdige wijze verhevigen, zowel in het kader van de crisis als tijdens de kapitalistische economische groei. Daarbij gaat het proces waarin de internationale krachtsverhoudingen veranderen door.

Imperialistische inmenging, blokkades en interventies blijven doorgaan. Er zijn oorlogen aan de gang, zoals in Syrië, Jemen, Libië en ook in Azerbeidzjan. De oorlog in Oekraïne gaat door onder de verantwoordelijkheid van het regime van Kiev dat tegen het volk gericht is. Militaire bewapening en oorlogsvoorbereidingen escaleren.

De communistische en arbeiderspartijen verwelkomen de strijd van de arbeiders en de volkeren over de hele wereld tegen het offensief van het imperialisme, tegen bezettingen, tegen elke bedreiging voor soevereine rechten en nationale onafhankelijkheid, voor vrede en voor de verdediging van het uitbreiden van sociale en democratische rechten. De ervaring die in veel landen is opgedaan in de strijd tegen de imperialistische plannen en de politieke lijn van de VS, NAVO, EU en hun bondgenoten is waardevol.

De verscherping van de tegenstellingen bevat het risico van nieuwe imperialistische oorlogen over de controle van grondstoffen, markten en energiepijplijnen. Dit risico stelt serieuze taken voor de arbeidersbeweging en de communisten om een brede anti-imperialistische strijd te versterken voor vrede en ontwapening, en voor de verheviging van de strijd tegen de politieke lijn van de burgerlijke regeringen, die in dienst staan van de winstgevendheid van het grootkapitaal en imperialistische agressie en oorlog.

De ontwikkelingen benadrukken dat de strijd voor vrede, ontwapening, respect voor volkssoevereiniteit, voor de oplossing van de problemen van de mensen en voor de bevrediging van hun behoeften, onlosmakelijk verbonden is met de strijd voor de omverwerping van de kapitalistische barbarij en voor het socialisme.

De communistische en arbeiderspartijen gaven een positieve beoordeling van de initiatieven die genomen zijn in 2017 naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Socialistische Oktoberrevolutie en in 2018 voor de 200ste verjaardag van Karl Marx. Deze initiatieven dragen bij aan het verdedigen van de bijdrage van de Sovjet-Unie en van het socialisme, die de enige weg uit de kapitalistische uitbuiting vormt.

Ze herbevestigden hun internationalistische solidariteit met de Syrische, Palestijnse en Cypriotische volkeren, met de volkeren van Libanon, Soedan, socialistisch Cuba, Venezuela, Brazilië, Iran en met alle volkeren die te maken hebben met imperialistische aanvallen en dreigingen.

Ze hebben het anticommunisme veroordeeld, evenals de aanval op democratische rechten en vrijheden. Ook hebben ze volledige steun geuit aan de communisten die vervolgd worden in Polen, Oekraïne, Kazachstan, Pakistan en de communisten die juridisch en politiek vervolgd worden in Rusland, Transnistrië en elders.

Er werd vastgesteld dat in 2019 een aantal belangrijke herdenkingen plaatsvinden, zoals het 100ste jubileum van de oprichting van de Communistische Internationale, 70 jaar sinds de Chinese Revolutie en 60 jaar sinds de Cubaanse Revolutie. Het is van belang deze herdenkingen te gebruiken om het proletarisch internationalisme te versterken, alsmede om de geschiedenis van de communistische beweging te verdedigen, net als de bijdrage ervan aan verworvenheden voor het volk, aan de strijd voor vooruitgang en aan de emancipatie van de arbeiders en de volkeren. Dit in contrast met de vervalsing en verdraaiing van de historische waarheid en de gelijkstelling van communisme met fascistische wreedheden.

De communistische en arbeiderspartijen uitten hun solidariteit met de vluchtelingen en immigranten. Ze veroordeelden racisme en de gevaarlijke fascistische, extreemrechtse krachten die oprijzen uit het uitbuiterssysteem en die tegen de volkeren gericht zijn.

Gedurende de 20e IBCAP zijn een reeks solidariteitsverklaringen uitgegeven over de strijd voor volkeren in veel delen van de wereld. De communistische en arbeiderspartijen roepen op tot de ontwikkeling van gezamenlijke acties in de volgende periode langs de volgende lijnen:

Veelzijdige klassensolidariteit met de strijd van de arbeiders voor arbeidsrechten, sociale rechten en vakbondsrechten, tegen het offensief van het kapitaal.

De deelnemers bedankten de Communistische Partij van Griekenland voor de succesvolle organisatie van de bijeenkomst.

Vertaling A.S.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019