Stop onmiddellijk de illegale blokkade van Cuba!

i-011-021.jpg
De zaal van de Verenigde Naties tijdens de stemming over de resolutie.(Foto: UNO)

Redactie buitenland

Al sinds het prille begin van de Cubaanse revolutie hebben de Verenigde Staten hun pijlen gericht op het socialistische en onafhankelijke Cuba. Na de mislukte invasie van de Varkensbaai begon de blokkade om het eiland economisch de nek om te draaien. De blokkade komt er op neer dat het landen onmogelijk wordt gemaakt om op normale voet handel te drijven met Cuba. Ten eerste is Cuba de mogelijkheid ontnomen om met de VS handel te drijven, maar ook kan Cuba de dollar niet als internationaal ruilmiddel gebruiken en krijgen instellingen die banden aanknopen met Cuba hoge boetes van de VS. Dit is in Nederland onder meer het geval met de ING bank. Deze maatregelen beogen allemaal de Cubaanse regering omver te werpen. Het optreden van de VS is een zware overtreding van het handvest van de VN.

De blokkade heeft grote schadelijke gevolgen voor het dagelijkse leven van de Cubanen. Het maakt het lastig om de vele grondstoffen die het land rijk is uit te voeren en broodnodige goederen in te voeren. De Cubaanse economie heeft dan ook massieve schade ondervonden door het nu al zes decennia voortduren van de blokkade. De totale schade werd berekend op 822.280 miljoen dollar in 2017. Dat betekent voor een land als Cuba met een bevolking van zo'n 10 miljoen inwoners heel veel misgelopen welvaart en een voortdurende rem op zijn ontwikkeling.

Al tientallen keren is deze illegale blokkade door de Algemene Vergadering van de VN veroordeeld. In de afgelopen jaren waren de enige landen die tegen de oproep stemden om de blokkade te stoppen, de VS en bondgenoot Israël. Verder stond bijna de gehele internationale gemeenschap unaniem achter de positie van Cuba inzake de blokkade.

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Communistische Jongeren Beweging (CJB) spreken zich ondubbelzinnig uit tegen deze misdaad tegen de menselijkheid. Voor ons is er maar een oplossing: de totale en onmiddellijke opheffing van de blokkade.

Al veel te lang heeft de imperialistische politiek van de VS de hele bevolking van Cuba, van jong tot oud, geschaad en gefrustreerd in de verdere opbouw van het socialisme op Cuba.

Wederom spreken daarom NCPN en CJB hun solidariteit met de Cubaanse bevolking uit. Venceremos!

NB: Op 2 november jl. is wederom de resolutie van Cuba tegen de blokkade van de VS aangenomen. Deze keer stemden - zoals gebruikelijk - alleen de VS en Israël tegen en stemden Moldavië en Oekraïne niet. Van 193 leden stemden dus 189 landen voor de resolutie van de 27e jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. De afgelopen 27 jaar werd de blokkade, die werd ingesteld in 1960, steeds in overgrote meerderheid afgewezen, maar de VS achten zich verheven boven de rest van de wereld.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019