Mensenrechtendialoog tussen Europese Unie en Cuba

i-011-022.jpg

Informatie overgenomen van een persbericht gepubliceerd op de website van de 'European External Action Service' op 10 oktober 2018.

Op 9 oktober jl. hielden de Europese Unie en Cuba hun vierde Mensenrechtendialoog in Havana. Dit was de eerste vergadering onder de 'Political Dialogue and Cooperation Agreement' (PDCA) tussen Cuba en de Europese Unie dat voorlopig toegepast wordt sinds 1 november 2017. Het akkoord markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen beide partijen en bevat gedetailleerde bepalingen over de bevordering van mensenrechten, een essentieel onderdeel van de bilaterale samenwerking.

Tevens was dit de eerste van een reeks dialogen die op 15 mei 2018 afgesproken waren tijdens een vergadering van de 'European Union-Cuba Joint Council'. De Mensenrechtendialoog is een project dat al in april 2015 begon. De Hoge Vertegenwoordiger/Vicepresident Federica Mogherini en de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez kwamen overeen mensenrechtenconsultaties te houden tussen Cuba en de Europese Unie die anticipeerden op de onderhandelingen rond een bilateraal 'Political Dialogue and Cooperation Agreement.' Sindsdien zijn drie jaarlijkse consultaties gehouden.

Tijdens de Dialoog werden uitgebreide gesprekken gevoerd over de wettelijke garanties in strafrechtelijke procedures in zowel de Europese Unie als op Cuba. Verder werd er ook gesproken over racisme en xenofobie. Beide partijen adviseerden elkaar over behoorlijk bestuur en bespraken gedeelde uitdagingen. Op het gebied van economische en sociale rechten behandelden de EU en Cuba de bevordering en bescherming van culturele rechten. Bovendien werden de bevordering en bescherming van het recht op gezondheid besproken. De successen van Cuba in het ontwikkelen van de universele gezondheidszorg en zijn internationale solidariteit op het gebied van medicijnen en onderwijs werden erkend.

Onderzocht werden de mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen Cuba en de Europese Unie in multilaterale mensenrechtenfora zoals de Resolutie van de Verenigde Naties met betrekking tot het tijdelijk verbod op de doodstraf. Verder werden ook opvattingen uitgewisseld op de recente 'Universal Periodic Review' processen van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

De gesprekken bevestigden opnieuw de wens van de Europese Unie en Cuba om hun samenwerking en begrip op het gebied van mensenrechten te verdiepen bedoeld om samenwerking te ontwikkelen met het oog op het bereiken van de doelstellingen van het 'EU-Cuba partnerschap'.

Voorafgaand aan deze Dialoog werd een samenlevingsseminar (civil society) gehouden op 8 oktober. Dit was de eerste keer dat vertegenwoordigers van Europese en Cubaanse ngo's opvattingen deelden met elkaar, voornamelijk op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI-kwesties.

Vertaling Alex van Eijk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019