Gedicht: Trapt hij milieuvriendelijke, blauwgroene schenenHenricus Azewijn
8112018

Trapt hij milieuvriendelijke, blauwgroene schenen

Een dwarsliggend stuk vreten
voedsel voor psychologen
in instituut 'De Verinnigde Steten'
waar ze prijzen verlagen of verhogen.

De prijs van het zich verkopen
aan degene die toekomst biedt
krijg je de zenuwen van het hopen
de puinhoop zoals niemand die ziet.

Een hoofdprijs zelfs, hóófdpijn
voor het honorarium voor de farmaceut
of dat van de chirurgijn
of een wonderdokter met een spuit.

Met 'n paar verrekt lange tenen
treedt hij met voeten op het gemaskerd bal
trapt hij milieuvriendelijke, blauwgroene schenen
komt hij niet verder in dit tranendal.

De troostprijs is hem ook gegund
want iedereen telt zich rot
telt mee als stier, een stom rund
vangt min of meer, steeds vaker bot.

Achter het net kan hij vissen
als stuk vreten voor de voedselbank
kan het kapitaal hem heel fout missen
in een sfeer van psalm en wanklank...

Hoge noten, lage noten, krakende noten
maar ook een krop in de keel:
dus hónd... houd thuis je poten...
geen poot om op te staan is je kroonjuweel...
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019