Uitnodiging: Lezing over eerste wereldoorlog vanuit sociaal perspectief

i-004-012.jpg
"Ik heb geen zoon opgevoed om soldaat te worden": vredesstrijd tijdens de Eerste Wereldoorlog. (Foto: Internet)

J.R. Pauwels - historicus, doceerde aan meerdere universiteiten in Canada Wanneer: 2 april 2019

Waar: Industrieel Museum Sas van Gent

Aanvang: 19u30.

(IMZ Westkade 114 4551 LA Sas van Gent)

Tevens een unieke kans voor FNV-leden om het Industrieel Museum gratis te bezoeken, voor de toehoorders van de lezing, vanaf 17u30

(Niet FNV-leden welkom, lid worden is beter).

Leerde je op school dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor democratie was? Nochtans bestond in het Europa voor 1914 bijna nergens algemeen stemrecht. Overal heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriële burgerij. De eerste klasse monopoliseerde de politieke, de tweede de economische macht. Maar beiden vreesden de volksmassa's en het spook van de revolutie. De analyse van J. Pauwels is onthutsend. Om omverwerping van de heersende orde te vermijden, kozen adel en burgerij voor oorlog. Die moest de revolutie voorkomen en de democratisering tegenhouden en zelfs terugdringen. Oorlog kon ook de economische problemen oplossen die een gevolg waren van de onderlinge concurrentie tussen de grootmachten, die altijd op zoek waren naar territoriale uitbreiding voor het verwerven van afzetmarkten, bronnen van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten. Het viel evenwel anders uit dan de elite verwacht had. In Rusland lukte de revolutie, in West-Europa waren hervormingen ten voordele van de kleine man onvermijdelijk en in de rest van de wereld staken antikoloniale bewegingen de kop op. Nederland, dat militair buiten de oorlog bleef, ontsnapte niet aan de revolutionaire sfeer en moest, hoe dan ook, meegaan in de hervormingen. Toch bleef de elite dromen van een terugkeer naar de 'goede oude tijd'. Dat ontaardde in de nachtmerrie van het fascisme en een nieuwe wereldoorlog! Kennis van de geschiedenis is van wezenlijk belang met het oog op de toekomst!

Organisatie lezing: Lokaal FNV Zeeuws-Vlaanderen (lokaal.zeeuwsvlaanderen@vereniging.fnv.nl), Axelsestraat 7, 4537 AA, Terneuzen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019