Van de redactie

i-002-006.jpg
Protest in Venezuela voor Maduro en tegen Amerikaanse inmenging. In de Nederlandse media nauwelijks vermeld. Met de tekst: Yankee go home. (Foto: ZLV)
i-002-007.jpg
NAVO-moordernaars rot op! (Foto: KKE)

Manifest levert een bijdrage aan de bewustwording. Op kleine schaal weliswaar en op basis van een mengeling van zekerheid en onzekerheid. We zouden veel meer wetenschappers in onze gelederen willen hebben, er valt zoveel te leren immers. Maar ondanks onze bescheiden omvang zijn we in staat om grote lijnen uit te zetten. De kapitalistische wereld verkeert in een diepe crisis, ideologisch, moreel, rechtstatelijk, financieel, economisch en politiek. Dit was de kop van het redactioneel van Manifest 1/2019. Dat redactioneel zouden we het hele jaar kunnen herhalen, maar er valt nog meer te zeggen, want de verwarring is groot en de tegenstellingen ook. Maar tegelijkertijd - en dat is wellicht nog belangrijker - wisselen successen en nederlagen elkaar in snel tempo op.

De VS en hun westerse trawanten stuiten in Venezuela op een muur van verzet bij hun pogingen om de legitieme regering Maduro aan de kant te schuiven. Dat is verheugend. Dat Blok geheel willoos de bevelen opvolgt uit Washington is te verwachten. Dit miezerige mannetje toonde zijn slaafse volgzaamheid al talrijke keren. Maar om zijn bureaucratische benepenheid heen groeit verzet. Wat dacht je van 15.000 jongeren op het Malieveld in Den Haag? 'Hé Blok ga met je blokjes spelen', 'hé Rutte oprutten.'

Dat is schrikken voor de heersende macht en de marionetten bij de media en in de politiek. Die dachten dat de opkomst zo'n 3 à 4 duizend zou zijn. Die hele donderdag was er sprake van verwarring bij de media. Hoeveel waren het er echt? Echt zoveel? Maar ook wat een kwaliteit! Geen spijbelaars, maar de nieuwe generatie bewuste jongeren met knalharde creatieve politieke teksten op hun borden, spandoeken en flyers. Ze fietsten bij honderden in slierten door heel Den Haag op weg naar waar je bij moest zijn. Dat zullen ze zich blijven herinneren. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, die de dagen daarvoor uitgebreid het woord kregen in de media. Nieuwe Blokjes. Maar de meerderheid maakt zich echt zorgen om het klimaat en hun toekomst. Die gezamenlijke ervaring hebben ze nu binnen en die gaat niet meer verdwijnen. Die collectieve gebeurtenis staat in hun geheugen gegrift. Wat een enthousiasme. Hoezo niet bereid voor belangrijke thema's op te komen? Ja, natuurlijk aarzelend en vol tegenstellingen, maar onuitwisbaar. Rutte en de rest van het kabinet en de heersende klasse erachter hadden het onmiddellijk door. Vlug proberen in te pakken. Kom maar praten...

Wellicht zijn er wel wat breuken aan te brengen in deze gelegenheidscoalitie, maar deze massale ervaring in Den Haag zal niet meer stuk te krijgen zijn, zoals ook de ervaringen in België en elders leren. Het Zweedse meisje Greta Thunberg heeft een kettingreactie teweeggebracht. Er zullen vanaf nu steeds opnieuw nieuwe loten aan deze jonge boom blijven groeien. 'Het gaat om onze toekomst', was het geluid. Afblijven kabinet, afblijven Shell, afblijven rechtse ballen.

De komende periode zal getracht worden met nepnieuws, creëren van valse tegenstellingen en tegenstrijdigheden de eenheid te breken. Dat zal zeker ten dele lukken. Maar deze ervaring is niet zomaar stuk te krijgen. Wie van dichtbij het enthousiasme heeft geproefd weet beter... Dit 'systeem-in-verval' is niet meer in staat om de nieuwe golven van (jeugdig) verzet te beteugelen. Wetenschappers sluiten zich aan en er ontstaan niewe verbanden en verbonden. Dat zien we in Frankrijk waar gele hesjes en vakbonden zich aaneensluiten. Daar wordt staaldraad gemaakt! In Nederland duurde het even langer, maar begin 2019 was een helder signaal. De lichten staan op groen.

Veel mensen die het wel voor gezien houden zullen door deze nieuwe golf van verzet ook geïnspireerd zijn geraakt. Steeds meer mensen zullen de straat opgaan, al dan niet met gele hesjes, creatieve eigengemaakte leuzen op borden. Ook de vakbeweging wordt gedwongen zich weer meer te laten horen. De start van een mogelijk offensief is in ieder geval in heel wat sectoren gegeven. Maar het ontbreekt nog aan centrale leiding. Aan een aanpak die de illusies voorbijgaat en op basis van de werkelijke machtsverhoudingen een langetermijnpolitiek uitzet. Toch zullen de niewe actievormen en traditionele vormen van verzet elkaar vinden. Vijftienduizend jongeren op het Malieveld en in de straten van Den Haag. Hoezo gaan jongeren deze vorm van actie uit de weg? De georganiseerde arbeidersklasse moet wel aansluiten bij deze nieuwe vormen van massale actie. Dat was al eerder zichtbaar bij de onderwijsdemonstraties. Het tij keert.

Tegenstellingen en tegenstrijdigheden

Mensen hebben de natuurlijke neiging om ontwikkelingen in de (grote, boze, onoverzichtelijke) wereld te beschouwen vanuit de eigen dicht-bij-huis ervaringen. De eigen wereld staat centraal. Thuis is dan al snel beter dan ver weg. De komende periode zal Manifest meer aandacht schenken aan dit fenomeen dat door populisten al veel langer wordt begrepen en benut. De valse tegenstellingen moeten worden blootgelegd. Maar lokaal en mondiaal moeten op een creatieve en begrijpelijke manier worden verbonden. Internationaal wegvluchten leidt evenmin tot verbetering als lokaal wegkruipen in het veilige holletje. Het onderscheid tussen mondiale ontwikkelingen en kapitalistische globalisering moet worden blootgelegd. We zijn tegenwoordig allemaal wereldburger, of je wilt of niet. Dat heeft ook vooral veel positieve kanten en uitdagingen. Het verrijkt kennis en inzicht. We moeten ons echter blijven verzetten tegen de kapitalistische toe-eigening van de aarde en steeds grotere delen van het heelal.

Politiek, media en onderwijs dragen nu vooral bij aan het voortbestaan van de huidige machtsverhoudingen. De werkelijkheid wordt in het Westen begrensd door de fundamentele tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Dus tussen de werkende klasse en de multinationals, om het maar kort te zeggen. Doorslaggevend zijn echter de klassenverschillen. De werkelijke tegenstellingen groeien op de werkvloer, in fabrieken, ziekenhuizen en andere plaatsen waar werkenden - in talloze beroepen - tegen de beperkingen van het kapitalistisch systeem aanlopen. Dat is zichtbaar in talloze sectoren: van metaal- en havenarbeiders en ambtenaren tot onderwijzers, gezondheidswerkers, huisartsen en rechters. Het systeem staat, ondanks pogingen om het overeind te houden, te trillen op zijn grondvesten, zelfs in Nederland. Vooral nu die werkelijkheid zich ook openbaart op straat en in massa-acties. Arbeidersklasse gefeliciteerd met donderdag 7 februari 2019.

Manifest biedt klassenbewuste informatie aan, waardoor het voor de lezer mogelijk is zelf ontwikkelingen te kunnen analyseren en nepnieuws te herkennen en te doorgronden. Zeer belangrijk in tijden van groeiende verwarring. In die zin vervult de krant een onmisbare rol in het bewustwordingsproces van de zoekende voorhoede van de werkende klasse. Een rol dus in de noodzakelijke scholing van mensen die zich bewust worden van het feit dat het met het kapitalisme van kwaad tot erger gaat, en die ook geen genoegen meer nemen met pseudo-radicale antwoorden of pogingen een middenweg te vinden tussen kapitalisme en socialisme.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals de opkomst van het nieuwe fascisme (John Pilger), Brexit en implosie EU (Samir Amin) en Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? (Dirk Nimmegeers).

Inmiddels neemt het criminaliseren en bedreigen toe door de VS en hun handlangers, van de regeringen van Rusland, Iran, Syrië, de DVRK, Venezuela, Nicaragua, Cuba en nog tal van andere landen die een autonome politiek willen voeren. Met name de pogingen om Venezuela te destabiliseren en het gevaar van een militaire interventie vragen om beter georganiseerd verzet.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Lees de Waarheid in Manifest.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Herhaling van oproep Heberprot.
  2. Verklaring KKE over voormalige Joegoslavische Republiek Macedonïe.

Manifest nr. 03/2019 verschijnt op donderdag 11 april 2019. We slaan maart dit jaar nog een keer over. NCPN en CJB komen binnenkort bij elkaar om zich over de communicatie naar buiten te beraden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019