De arbeider heeft haar communistische partij

i-011-026.jpg
Duizenden leden en sympathisanten van de TKP tijdens verkiezingsmars. (Foto: TKP)

Redactie buitenland

De Communistische Partij van Turkije heeft de systematische aanvallen op de linkse electorale aanwezigheid weten te weerstaan. Er zal weer een politieke partij verkiesbaar staan die compleet verschillende doelen voor ogen heeft dan de bourgeois partijen die steeds meer op elkaar lijken. Dit is van groot belang om de hoop levend te houden.

De Communistische Partij van Turkije zal te vinden zijn op de stembiljetten van de lokale verkiezingen op 31 maart 2019.

Regeringswisseling is geen zaak voor morgen, maar voor vandaag!

De Communistische Partij van Turkije zal effectief gebruikmaken van deze verkiezingen om te voorkomen dat het volk verkeerde voorstellen najaagt. Het volk zal zijn macht moeten inzetten voor een socialistisch alternatief, de enige optie voor een menswaardig bestaan. Een maatschappelijke orde zonder uitbuiting is mogelijk en een verandering van de orde is geen kwestie voor morgen maar voor vandaag.

In het huidige systeem zijn democratie, vrijheid, rechtvaardigheid, vrede, onafhankelijkheid en gelijkheid niet meer dan fantomen. Desalniettemin kan de georganiseerde arbeidersklasse strijdend haar rechten veroveren en het schadelijke beleid van de burgerlijke macht verwerpen.

De echte volksvertegenwoordigers zijn aan het werk; de werkenden zullen het volk vertegenwoordigen

De lokale raden zijn omgetoverd in instituten die middelen doorsluizen naar de kapitalisten en alsmaar nieuwe deuren openen voor renteniers in plaats van dat zij het volk dienen. TKP zal kandidaten voorstellen die de gemeentes zullen bewaken namens het volk. Zodoende zullen diefstal en corruptie voorkomen worden en de eisen en belangen van de arbeider beschermd worden.

Op verscheidene plaatsen zullen wij ook TKP-kandidaten voor burgemeestersverkiezingen nomineren zodat het speelveld niet alleen gevuld is door de pro-kapitalistische partijen en om aan te tonen dat een bestuur in het publieke belang zelfs in het huidige systeem mogelijk is. Wij zullen indrukwekkende voorbeelden tonen van een nieuwe denkwijze omtrent lokaal bestuur.

Nadat hij de 2014 verkiezingen won in Ovacik liet Fatih Macoglu zien hoe een gemeente in het publieke belang en op basis van collectief werk succesvol kan zijn. Ondanks de zware tegenstrijd zal hij nu een veelzijdig bondgenootschap, waartoe wij behoren, vertegenwoordigen in zijn kandidaatschap voor burgemeester van Dersim. Kandidaten van de Socialistische Raden Federatie voor de burgemeestersverkiezingen in Dersim en verschillende kandidaten in vier andere districten zullen meedoen als TKP-kandidaten in zowel gemeenteraads- als burgemeestersverkiezingen.

De tijd van hopen op burgerlijke partijen is voorbij

Toen de Communistische Partij van Turkije, na jaren van strijd tegen het verbod, in 2002 voor het eerst meedeed aan verkiezingen riepen wij: 'Waar het geld zijn koninkrijk heeft, heeft de arbeidersklasse haar communistische partij.'

Sindsdien heeft de TKP zich ingezet voor gelijkheid, vrijheid, vaderlandsliefde en verlichting. De TKP is het geweten, het verstand en de stem van de arbeidersklasse. We hebben een vastberaden en consequente koers ingeslagen tegen de liberale, nationalistische of religieuze politiek.

Nu, meer dan ooit roepen wij alle arbeiders en intellectuelen op om zich af te zetten tegen de bourgeoispartijen en om het inzicht te verdiepen: 'Waar het geld zijn koninkrijk heeft, heeft de arbeidersklasse zijn communistische partij.'

Centraal Comité van de Communistische Partij van Turkije, 12 januari 2019.

Vertaling Alex van Eyk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019