Succesvolle Financiële Campagne Partij en Krant

Totaal 1944,27 + 1725,- + 191,70 = 3860,97

De Financiële Campagne van eind 2018/begin 2019 heeft totaal bijna 4000,- euro opgeleverd. Een mooi resultaat dat de partij in staat stelt haar informatieve en organiserende werk te doen onder de arbeidersklasse in Nederland. En de noodzaak daarvoor wordt elke dag weer aangetoond. De aanvallen van de bezittende klasse, de ca. 1 procent rijken in ons land, op de verworvenheden van de werkende bevolking gaan met onverminderde kracht voort. Het effect van de aanvallen, in de jaren '80 van de vorige eeuw ingezet onder het mom van 'neoliberale politiek', wordt steeds zichtbaarder:

Deze verslechtering in inkomen van de bevolking gaat bovendien vergezeld met afbraak in de secundaire arbeidsvoorwaarden: werktijden, verlofdagen, ontslagbescherming, zorgvoorzieningen, enz. En het houdt niet op: de aanval op het laatste stukje collectief domein van de 'verzorgingsstaat', het collectieve en solidaire pensioenstelsel, is met alle kracht ingezet! Met zeer slechte vooruitzichten als de werkende bevolking zich niet georganiseerd tegen deze aanval verweert en de vakbeweging dwingt geen verslechteringen te accepteren in pensioenleeftijd (66 maximaal), inkomen (indexatie van de pensioenen) en toegankelijkheid van het stelsel voor iedereen die met werken de kost verdient!

Alle reden dus om de partij te blijven versterken zowel in ledenaantal, abonnees als in financiële armslag! De resultaten van 4 februari tot 1 maart worden hier gepubliceerd.

R.V. te L: 61,70, B.V.te H: 10,-, R.K te M.: 10,-, G.M.L te D.: 10,-, R.M. te E.: 100,-, Totaal: 191,70.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019