20 jaar PAME

i-012-024.jpg
Actie van PAME in 2016 voor parlement: 20 jaar strijden voor daadwerkelijke invloed en tegen parlementaristische illusies. (Foto: KKE)

Joke van den Boogert

Op 3 april jl. vierde het Werkers Strijd Front, PAME, zijn 20ste verjaardag onder de leuze: 20 jaar militante actie-WIJ GAAN DOOR. Pame's aanwezigheid doet zich steeds sterker voelen. Vooral de laatste jaren sinds de klassenbewuste vakbeweging besloot het anders aan te pakken, want de Syriza-Anel regering volgde een veel sterkere infiltratietactiek in de vakbeweging met de verkiezing of gewoon aanstelling van werkgeversvertegenwoordigers en in de publieke sector van 'eigen mensen'.

Die infiltratie is des te geniepiger, omdat het onder een zogenaamd linkse regering gebeurt, die historisch bewezen altijd een waar 'Paard van Troje' in de vakbeweging was. De afgelopen maand is het conflict hoog opgelopen. Op 23 en 24 februari zou het congres plaatsvinden van de Federatie van Beambten uit de Particuliere Sector (OIYE met de Griekse initialen).

Apen en gebakkelei

Op zaterdagochtend 23 februari constateerden de verkozen deelnemers, dat in de zaal en rond het hotel in Athene, waar het congres zou plaatsvinden, knokploegen rondliepen om vertegenwoordigers van de klassengeoriënteerde vakbeweging te intimideren, maar ook bescherming te 'verkopen' aan directiekaderleden, die deelgenomen hadden aan verkiezingen van pseudo-organen om zich als congresdeelnemers voor te doen. Pame-leden probeerden hen de toegang te verhinderen en werden aangevallen door een knokploeg. Er ontstond gedrang, geduw, gevecht, waarbij Nikos Mavrokéfalos, lid van het bestuur van de Arbeiders Centrale van Athene en tevens van het Uitvoerend Secretariaat van Pame, een gebroken neus opliep en naar een ziekenhuis moest worden vervoerd.

De DAS (Democratische Strijdvaardige Samenwerking, geliëerd aan het Pame) hekelde de werkgeversinflitratie op het congres ook op humoristische wijze door met apenmaskers op het podium te gaan staan. In het Grieks spreekt men van 'apen', als het gaat om schijninstellingen, schijnvertegenwoordigers, schijnverkiezingen e.d. In dit geval sloeg het dus op de pseudo-vertegenwoordigers op het congres. De 'apen' op het podium hadden borden om hun hals gehangen waarop de functie van de schijnvertegenwoordigers stond vermeld: directeuren van supermarkten, ceo's van bedrijven en aandeelhouders van Naamloze Vennootschappen.

Vanaf het podium, klaagden deze lieden steen en been, omdat het PAME hen niet zou toestaan hun democratische rechten uit te oefenen en hun stem uit te brengen in de vakbondsorganisaties van de werkers! Het zou immers gaan om collega's. Bazen en werknemers zouden dezelfde belangen hebben, want ze horen bij de familie, die een bedrijf nu eenmaal is... Op vragen over de problemen van de werknemers was het antwoord: "Werknemers hebben geen problemen... wij hebben alle stress". Kortgeleden had de directrice van een regionale supermarktketen een duit in het zakje gedaan met een dreigende mededeling die opgehangen was in haar supermarkten. Die mededeling kwam erop neer dat de werknemers blij moesten zijn met de 300 euro loon per maand, want ze hebben tenminste werk!

Het ware gezicht van pseudo-links

Onverbloemd was de reactie van de Syriza secretaris-generaal van de Federatie van Particuliere Beambten en tevens hoofd van de Arbeiders Centrale van Particuliere Beambten, die het had over de gewelddadigheid en het terrorisme van PAME: "Hoe dan ook, het belangrijkste zijn niet de knokploegen ofde werkgeversbonden, maar dat ons congres ontbonden werd met daden die verwijzen naar totalitaire staten en helaas plaatsgevonden hebben op basis van een politiek besluit van de KKE (Communistische Partij, JvdB) en het PAME."

Zonder vergadering van de bestuursraad en de andere organen besloot het bestuur van bovengenoemde federatie achter gesloten deuren tot een congres op 6 en 7 maart, dat per e-mail aangekondigd werd (bij veel vakorganisaties is deze mail niet eens aangekomen) en dat uiteindelijk ook niet doorging. De vertegenwoordigers van de werkgevers- en regeringsbonden kwamen gewoon niet opdagen. Beide congressen waren op werkdagen en heel wat vertegenwoordigers van de Democratische Strijdvaardige Samenwerking (DAS) hadden diep in hun portemonnee getast om de reis te maken, verlof van hun werk genomen en de hele nacht gereisd om op tijd in Athene op het congres aan te komen. De DAS had tevoren een protestbrief gestuurd: "Er zal geen congres van de OIYE van start gaan met werkgevers in de bonden, met deelname van meer dan 400 directieleden en sterke golden boys, leden van bestuursraden van bedrijfsgroepen en voorzitters van Naamloze Vennootschappen. Zij hebben van de OIYE een naamloze vennootschap gemaakt! Werknemersbonden, geen werkgeversbonden!" In de media werd van dit alles niets getoond, noch gezegd. Behalve dan in de 'Rizospastis' (krant van de Communistische Partij) en op de website van de voormalige tv en radiozender 902 Links FM, die met uitgebreide reportages kwamen.

Nog meer 'apen'

Het 37ste congres van het overkoepelend orgaan GSEE (Algemene Confederatie van Werkers van Griekenland) zou op 14-17 maart plaatsvinden in het plaatsje Kalamáta op de Peloponnesus in hotel 'Elit' (een passende naam...). Dus niet centraal. Daar herhaalden zich dezelfde taferelen. Het Pame werd weer beschuldigd van gewelddadig interveniëren en verhindering van het congres. De waarheid was dat de verkozen vertegenwoordigers van de klassenbewuste vakorganen niet binnengelaten werden. Zij hielden vervolgens demonstraties buiten het gebouw van het congres. Uit Athene kwamen elke dag nieuwe demonstranten aan, opgeroepen door Pame en KKE om mee te demonstreren tegen het 'apencongres'.

De DAS kondigde aan dat minstens 53 vertegenwoordigers niet mochten deelnemen aan het congres vanwege de illegale procedures op grond waarvan ze verkozen waren. In de plenzende regen vond er een mars van betogers plaats door de straten van Kalamáta met spandoeken waarop de leuze 'Arbeidersvakbonden, geen werkgeversbonden.' De mars ging naar het gebouw waar de GSEE-meerderheid een manifestatie zou houden om het 100-jarig bestaan van de GSEE te vieren. Het Pame hield een persconferentie: "Wij klagen de meerderheid van de GSEE aan omdat zij tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de vakbeweging heeft geprobeerd de geschiedenis van onze klasse te bevuilen. Omdat zij heeft geprobeerd achter gesloten deuren met behulp van knokploegen en veiligheidsagenten een manifestatie te houden en zo de nagedachtenis te schenden van de arbeiders die niets minder dan hun leven lieten in de strijd tegen hun uitbuiters."

De betogers drongen het gebouw binnen en hingen daar een spandoek op met de leuze: "De 100 jaar arbeidersbeweging is van hen die gestreden hebben en die hun leven voor de arbeidersklasse gegeven hebben." De betogers riepen ondertussen luid leuzen als: "Stop met zelfbedrog, weg met de valse vertegenwoordigers, plaats voor de arbeiders".

Dit congres ging dus ook niet door. De nieuwe datum en plaats werden een paar dagen later aangekondigd: op het ver gelegen eiland Rodos op 4 april en maar voor 1 dag! Moeilijker bereikbaar dus voor betogers. Dit congres ging ook niet door. Ondanks de zware bewaking en fouillering van deelnemers slaagden mensen van Pame erin het hotel binnen te dringen en het congres te verhinderen. Journalisten waren door de organisatoren verboden. In de loop van 4 april kwamen er echter wel beelden door, die op vele zenders getoond werden om de gewelddadigheid en het 'terrorisme' van Pame en KKE te 'bewijzen'. Pame en KKE spraken in persverklaringen van de 'vakbondsmaffia' van de GSEE-meerderheid. Dit was de toestand op het moment van verzenden van dit artikel. Manifest zal er zeker op terugkomen, want de 'klassenoorlog' is nu echt begonnen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019