Discussie of autoritair ingrijpen

i-003-007.jpg
Actievoerende leraren in Den Haag op het Malieveld op 15 maart jl. (Foto; Manifest/wvdk)
i-001-002.jpg

Ron Verhoef

Volgens Thierry Baudet is er in het onderwijs sprake van linkse indoctrinatie. Om die reden heeft het Forum voor Democratie een meldpunt ingericht waarbij leerlingen hun te linkse leraren kunnen melden en aan de schandpaal kunnen nagelen. Op het meldpunt is door vele partijen verontwaardigd gereageerd en terecht.

Het idee dat er sprake zou zijn van linkse indoctrinatie is op basis van het gedachtegoed van Baudet niet zo vreemd. Hij voelt zich duidelijk thuis bij de Alt-right beweging en binnen deze beweging is het niet ongewoon om iedereen die anders denkt te zien als linkse mensen die een complot vormen tegen het volk.

Voor wie feiten zien als ook maar een mening is het natuurlijk ook een grote bedreiging als mensen op school wel leren wat de feiten zijn. Ja, op scholen wordt gesproken over de gangbare visies over klimaatverandering. Dat die visies niet stroken met de opvatting van Baudet heeft niet zoveel met indoctrinatie te maken, maar meer met de verwrongen werkelijkheid waarin hij leeft. Zo wordt op scholen ook de evolutieleer behandeld en niet het creationisme. Niet omdat het onderwijs leerlingen wil indoctrineren om vooral niet gelovig te zijn, maar omdat dit aansluit bij de stand van de wetenschap op dit moment.

Linkse docenten wijzen terecht wel vaak op het gevaar van de enorme rol die het ondernemerschap inneemt in beroepsopleidingen en de rol die het bedrijfsleven daarin speelt. Dat het onderwijs als links wordt gezien zal deze leraren dan ook zeker verbazen. Ik ken geen enkele lesmethode die de leerlingen oproept links te stemmen of te denken. De methodes proberen leerlingen wel kritisch te laten denken en dus niet alles aan te nemen wat ze lezen. De meeste methodes bevatten ook tests waarmee leerlingen kunnen bepalen of ze meer links of meer rechts zijn.

Als er binnen het onderwijs al sprake zou zijn van indoctrinatie dan doet het onderwijs dat ook nog heel slecht. We hebben de afgelopen jaren immers gezien dat links aardig wat zetels heeft verloren. Bij de scholierenverkiezingen was jarenlang bovendien de PVV de ongekroonde winnaar. Dit jaar was GroenLinks daar de winnaar maar dat komt mede doordat scholen in gemeentes waar de PVV sterk was bij de laatste verkiezingen, niet meer meededen met de scholierenverkiezingen.

Persoonlijk vind ik dat er eerder sprake is van rechtse indoctrinatie. Niet door scholen overigens, maar door leerlingen. De leerlingen die voor de PVV zijn of voor het Forum hebben meestal nogal een grote mond en zijn zeer bedreigend. Als docent ga je daar natuurlijk tegenin. Ze moeten alle kanten immers horen. Medeleerlingen die anders denken vinden dat veel moeilijker en houden vaak uit angst hun mond maar. Ze voelen zich behoorlijk geĆÆntimideerd door deze schreeuwers. Uiteraard zeg ik hier niet dat de PVV en het Forum dit gedrag aanmoedigen, maar het is wel het type stemmer dat ze aantrekken. Stemmers die niet genuanceerd denken en ook niet genuanceerd willen denken.

Op dit moment is het meldpunt niet meer dan dat. Gezien de uitspraken van Baudet moeten we er wel vanuit gaan dat hij zich behoorlijk inhoudelijk wil bemoeien met het onderwijs als hij aan de macht komt en dat is zorgwekkend. Het onderwijs moet zo neutraal mogelijk zijn en dus is inhoudelijke inmenging van de regering onwenselijk. De steeds grotere invloed van het bedrijfsleven is al zeer bedenkelijk.

Er is overigens een perfecte oplossing voor het 'probleem' dat Baudet meent te zien. Wat is die oplossing? Laat meer rechtse mensen kiezen voor een baan als docent. Het probleem is wel dat de meeste rechtse mensen veel belang hechten aan een loopbaan en geld en juist die zul je in het onderwijs niet vinden. Wie docent is, blijft docent en de salarissen lopen ook achter bij die van het bedrijfsleven. Wil Baudet dus iets doen aan het probleem dan moet hij het onderwijs aantrekkelijker maken voor deze rechtse mensen en dat betekent minimaal de salarissen marktconform maken en laat hij nu juist daar tegen zijn, volgens zijn programma. In het programma van het Forum staat immers dat de salarissen in het onderwijs bevroren moeten worden. Een echte oplossing heeft Baudet dus niet.

De door hem opgeroepen hetze is echter wel degelijk gevaarlijk. Het zou mensen er immers toe kunnen brengen te denken dat er in het onderwijs inderdaad sprake zal zijn van indoctrinatie en waar dat toe kan leiden? We kunnen er alleen maar over speculeren. De geschiedenis toont echter veel gevaarlijke ontwikkelingen op dit punt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019