Griekenland: 'Maffiose' praktijken

Klassenstrijd gaat onverminderd door in Griekenland

i-012-025.jpg
De 1 mei-viering van Pame in Athene dit jaar. (Foto: KKE)

Joke van den Boogert

Na Kalamáta en Rodos (zie Manifest 3/2019) heeft het Pame bonden, federaties en arbeiderscentrales opgeroepen tot een uitgebreide informatiecampagne tegen de leugencampagne en de maffiose methodes (de term werd geïntroduceerd door het Pame), waarmee de GSEE (Algemene Confederatie van Griekse Werkers) te werk gaat. Op 13 april vond hiervoor te Athene een bijeenkomst plaats onder het motto: meer strijd voor werkersbonden, niet werkgeversbonden. Ook werd de voorbereiding op 1 mei besproken.

De dagen hieraan voorafgaand, na het succes van Rodos (het succes bestond uit het verhinderen van het GSEE-congres), had al een reeks vakbondsorganisaties de koppen bij elkaar gestoken voor acties, informatietoernees en vergaderingen. Aanvankelijk wilde men voor de conferentie van 13 april de zaal gebruiken van het GSEE-gebouw in het centrum van Athene, maar de afgetreden leiderskliek van de GSEE had het gebouw afgegrendeld en er politie bij gehaald voor de bewaking. Een persbulletin had aangekondigd dat het gebouw dicht zou blijven tot een wettelijk bestuur het heft in handen zou nemen.

Het Pame eiste officieel dat de sleutels van het gebouw onverwijld aan bonden en federaties moeten worden overhandigd, want de leiderskliek heeft geen enkel recht de baas te spelen. Hun mandaat is inderdaad verlopen en ook het congres op Rodos was dus besloten door een GSEE-leiding, die daar niet meer het recht op had. Na twee mislukte pogingen een congres te organiseren (Kalamáta en Rodos, maart-april) via vervalste procedures op 'veilige afstand' van de werknemers en hun vakorganisaties, zijn zij nu bezig met de voorbereidingen - aldus het Pame - om een voorlopig bestuur te laten benoemen via de rechtbank met uitsluiting van de DAS (Democratische Strijdvaardige Samenwerking, Pame gezind) afgevaardigden.

De DAS is op grond van de verhoudingen van het vorige GSEE-congres de tweede kracht in deze overkoepelende confederatie en het Pame eist dat in het voorlopig bestuur dat een congres moet organiseren, de samenstelling van de leden deze machtsverhouding moet weergeven. Na de mislukte pogingen een congres te houden is de GSEE-leiding overgegaan tot een storm van aanklachten bij gerechtshoven tegen verkozen vertegenwoordigers van het klassenbewuste deel van de vakbeweging, vanwege zogenaamd wangedrag in Kalamáta en op Rodos. De bedoeling is duidelijk: de DAS moet buiten het bestuur gehouden worden, dat het volgende congres zal organiseren.

Dit was niet de enige reden waarom de KKE (Communistische Partij) parlementslid Thanásis Pafílis in het parlement een donderspeech hield met de strekking dat de huidige (ondertussen aftredende) GSEE-leiding illegaal was. Hij somde een indrukwekkende reeks andere wetsovertredingen op, die te maken hadden met de manier waarop in de afgelopen jaren werkgevers, bedrijfsdirecteuren, grote aandeelhouders en wat dies meer zij, 'verkozen' werden in de leiding van dit overkoepelende vakorgaan.

Terug naar donkere tijden?

Thanásis Pafílis nam het woord n.a.v. het GSEE-congres op Rodos met z'n 'schijn'-vertegenwoordigers (de 'apen', zie Manifest 3-19): "Het zijn dezelfde lieden die in de scheepswerfzone (van Pérama[1], JvdB) een vakorganisatie oprichtten om in naam van de werkloosheid de lonen te verlagen. Het zijn dezelfden die gewapend met knuppels en spijkers een moordaanval pleegden op Pame-leden [...] en die de rol op zich hebben genomen meneer Kioutsoúkis[2] te steunen, die betrokken is bij de grootst mogelijke vervalsingen en vandaag zo'n ultrarechts delirium kreeg, dat zelfs de DAKE[3] het veroordeelde [...]"

Pafílis diende in het parlement de dagvaarding van de DAS tegen de GSEE-leiding in, waarin alle wetsovertredingen van de GSEE-meerderheid vermeld staan. Hij kwam ook met concrete voorbeelden, met naam en toenaam, van werkgevers, aandeelhouders en directeuren van naamloze vennootschappen, die zich voordoen als vertegenwoordigers van de werknemers. Voorwaar, een indrukwekkende lijst, waarop o.a. de perssecretaris van de GSEE figureerde, die voorzitter en directie-adviseur is van bedrijven en door twee vakfederaties verkozen werd! Pafílis klaagde de GSEE-meerderheid aan, die met vertegenwoordigers uit 'spookbonden' kwamen zonder dat er ooit notulen van verkiezingen zijn ingediend bij rechtbanken en die dus buiten elke vorm van statutaire wettelijkheid vallen.

Na gesproken te hebben over de ingehuurde knokploegen van veroordeelde criminelen die bij de ingang van het hotel op Rodos de echt verkozen vertegenwoordigers van de vakbonden controleerden met viermaal 'face control' en na gesproken te hebben over het 'congres', waarvoor de pers werd buitengesloten, waar er met geen woord werd gesproken over de problemen van werknemers en vertegenwoordigers die zonder de geringste legalisering meededen, fulmineerde Pafílis dat dergelijke dingen alleen maar tijdens de militaire junta (1967-1974) voorkwamen en dat dergelijke praktijken ook niet de steun krijgen van vertegenwoordigers van bonden, die andere politieke richtingen dan het Pame vertegenwoordigen. Uiteraard richtte hij een oproep aan de werkende bevolking zich te scharen achter de klassenbewuste vakbeweging om dit soort gedragingen te isoleren.

Onder deze tumultueuze omstandigheden en te midden van een orgie aan economische corruptieschandalen in het Griekse politieke gebeuren, zal de kiezer zijn/haar stem uitbrengen op de verkiezingen van 26 mei, die in Griekenland driedubbel zijn: Europees, regionaal, burgemeesters en gemeenteraden. Gaat het kiesvolk iets doen met deze kans of gaat men zich vol walging afkeren van 'het hele gedoe'? Waarmee het allemaal gewoon lekker door zou kunnen gaan. In 2019 moeten ook nog de landelijke verkiezingen plaatsvinden, want Syriza is vier jaar aan het roer. Met de datum wordt al maanden 'gespeeld': vóór de zomer? In de zomer? Na de zomer? De tijd zal het leren.

Noten:

[1]Voorstad van havenstad Piraeus met sterke aanwezigheid van de nazistische 'Gouden Dageraad', die hand- en spandiensten verleent aan het rederskapitaal en aanvallen organiseert tegen de Pame-gezinde scheepswerkersbonden. Zie Manifest 11-2016, artikel van Anna Ioannatou.
[2] Secretaris-generaal van het aftredende GSEE bestuur.
[3] Democratische Onafhankelijke Beweging van Werknemers, politiek verwant met de centrumrechtse Néa Dimokratía.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019