Van de redactie

i-002-006.jpg
Actie 'Handen af van Venezuela' voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam op 20 april jl. Besloten is om deze picketline regelmatig te houden. Op 1 mei jl. werd in Caracas een grote demonstratie gehouden ter ondersteuning van de Revolutie, waarvan in de Nederlandse media nauwelijks beelden te zien of te beluisteren waren. (Foto: Manifest\WvK)

Manifest biedt klassenbewuste informatie aan die het de lezers mogelijk maakt zelf ontwikkelingen te kunnen analyseren en nepnieuws te herkennen en herkomst en doelstelling ervan te doorgronden. De krant vervult een belangrijke rol in het aanreiken van klassenbewuste informatie voor de zoekende voorhoede van de werkende klasse. Een rol dus in de noodzakelijke scholing van mensen die zich bewust worden van het feit dat het met het kapitalisme van kwaad tot erger gaat, en die ook geen genoegen meer nemen met pseudo-radicale antwoorden of pogingen een opportunistische middenweg te vinden tussen kapitalisme en socialisme.

Hoe staat het met het klassenbewustzijn van de arbeidersklasse? progressieve veranderingen vinden immers slechts plaats als de massa van de arbeiders die wil doorvoeren. De verwarring onder de bevolking is groot en de ideologische tegenstellingen lijken voorlopig nog te groeien. Er is vaak sprake van de kat uit de boom kijken en zelfs van moedeloosheid en apathie.

In plaats van zich voor te bereiden op de barricaden blijft de meerderheid van de arbeidersklasse hopen op parlementaire veranderingen binnen het huidige systeem. In plaats van het kapitalistische systeem aan te wijzen als oorzaak van de ellende, worden poppetjes en partijen gewisseld, maar blijft de heersende klasse aan het roer. Her en der vindt politiek volkstheater plaats, terwijl de klassentegenstellingen al jaren groter worden. Maar de realiteit van een toenemende tweedeling kan niet ongestraft voortduren.

Dit schreven we met wat andere bewoordingen in de vorige Manifest. Het redactioneel blijft deze keer kort vanwege tijdsproblemen. Maar de bovenstaande woorden gelden voorlopig nog steeds. Het lijkt er niet op dat er op korte termijn veel zal veranderen in Nederland. De FNV organiseerde op 1 mei - een doordeweekse dag - een demonstratie waaraan zo'n 8.000 mensen deelnamen. Omdat 1 mei nog altijd geen vrije dag is, betekent dit aantal een succes, maar ook een zwaktebod. Maar voor echte veranderingen is noodzakelijk dat er stelselmatig wordt gewerkt aan de basis, in buurten en bedrijven. De ontwikkelingen in buurten en bedrijven zijn belangrijker dan het parlementaristische gehannes dat de media dag in dag uit met succes als belangrijk nieuws aan de bevolking voorschotelen. Het dalende ledental van vakbonden is een veeg teken met ongunstige bijwerkingen. Daarentegen neemt het aantal stakingsdagen sinds een paar jaar gestaag toe. In 2017 ging het om ruim 300.000 arbeidsdagen. Vorig jaar bijna 240.000. Dat schommelde in voorgaande jaren tussen de 20.000 en 60.000 arbeidsdagen. Ferme sprongen voorwaarts dus. Een bewijs van de juistheid van de stelling dat het verzet vanuit de basis wordt georganiseerd, met name in de bedrijven en dat er sprake is van een toename sinds twee jaar.

De VS en hun trawanten blijven de bevolking van Venezuela op een schandalige manier onder druk zetten. Op 30 juni en 1 mei werden opnieuw pogingen gedaan tot een staatsgreep. Ook deze keer mislukt, maar de dreiging blijft bestaan. Cuba en nog een reeks andere landen die een autonome politiek willen voeren, worden onder politieke, financiële en economische druk gezet. Met name de pogingen om Venezuela te destabiliseren en het gevaar van een militaire interventie vragen om beter georganiseerd en massaler verzet. 'Handen af van Venezuela', 'Stop de verscherping van de Helms-Burton wetgeving tegen Cuba'.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals het derde deel van de opkomst van het nieuwe fascisme (John Pilger), Zonder partij geen theorie noch daad (Dietmar Dath) en Bijdrage aan conferentie vier partijen (NCPN).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Herhaling van oproep Heberprot: https://youtube.be/16w_Qhii02Q,
  2. Verklaring (Engels) van de regering van Venezuela over mislukte coup.

Manifest nr. 05/2019 verschijnt op donderdag 6 juni 2019.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019