KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...)Nationale bewegingen ontstaan niet voor het eerst in Rusland en zijn niet alleen aan Rusland eigen. In de gehele wereld was het tijdperk van de definitieve overwinningen van het kapitalisme op het feodalisme met nationale bewegingen verbonden. De economische grondslag van deze beweging is hierin gelegen, dat voor de volledige overwinning van de wapenproductie de verovering van de binnenlandse markt door de bourgeoisie noodzakelijk is, dat de grondgebieden met een bevolking, die dezelfde taal spreekt, zich tot één staat aaneensluiten, waarbij alles wat de ontwikkeling van deze taal en haar bevestiging in de literatuur belemmert, uit de weg wordt geruimd. De taal is het belangrijkste middel voor de omgang tussen de mensen; eenheid van taal en haar ongehinderde ontwikkeling is een van de belangrijkste voorwaarden voor een werkelijker vrije en brede warenomloop, die beantwoordt aan het moderne kapitalisme, voor een vrije en brede groepering van de bevolking volgens alle afzonderlijke klassen en is tenslotte een voorwaarde voor de nauwe verbinding van de markt met alle grote en kleine ondernemers, verkopers en kopers. Het vormen van nationale staten, die het meest voldoen aan de eisen van het moderne kapitalisme, vormt daarom de tendentie (het streven) van iedere nationale beweging. De diepste economische factoren drijven daartoe aan en daarom is voor geheel West-Europa - ja zelfs voor de gehele beschaafde wereld - de nationale staat typisch, normaal voor het kapitalistische tijdperk.(...)"

Uit: Over het zelfbeschikkingsrecht van de natie, Lenin, 1914.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019